Tụ năng lượng điện là gì ?Tụ điện là một trong những hệ hai đồ gia dụng dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Nó dùng để chứa điện tích.

Bạn đang xem: Điện dung là đặc trưng cho tụ điện về


TỤ ĐIỆN

I. Tụ điện

1. Tụ điện là gì ?

- Tụ điện là 1 trong hệ hai đồ gia dụng dẫn đặt gần nhau và phân cách nhau bởi một lớp phương pháp điện. Mỗi đồ vật dẫn đó gọi là một bản của tụ điện.

- Nó dùng để làm chứa năng lượng điện tích. 

- Tụ năng lượng điện được dùng phổ biến là tụ năng lượng điện phẳng. Cấu trúc của tụ năng lượng điện phẳng bao gồm hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và chia cách nhau bởi một lớp điện môi.

- vào mạch điện, tụ điện được trình diễn bằng kí hiệu vẽ trên Hình 6.1.

*

2. Phương pháp tích điện cho tụ điện.

- muốn tích điện cho tụ điện, người ta nối hai bạn dạng của tụ năng lượng điện với hai cực của nguồn điện áp (Hình 6.2).

*

- phiên bản nối rất dương sẽ tích điện dương, bản nối rất âm đang tích điện âm.

- Độ mập điện tích trên mỗi bản của tụ năng lượng điện khi vẫn tích điện gọi là điện tích của tụ điện.

II. Điện dung của tụ điện.

1. Định nghĩa

Điện tích Q nhưng một tụ điện nhất mực tích được tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện thế U để giữa hai bạn dạng của nó.

(Q = CU) tuyệt (C=dfracQU) (6.1)

Đại lượng C được call là năng lượng điện dung của tụ điện. Nó đặc thù cho khả năng tích năng lượng điện của tụ điện tại một hiệu điện rứa nhất định. Thiệt vậy, bên dưới một hiệu điện cố U duy nhất định, tụ gồm điện dung C đã tích được năng lượng điện Q lớn.

Vậy : Điện dung của tụ điện được xác minh bằng yêu đương số của năng lượng điện của tụ điện và hiệu điện rứa giữa hai bạn dạng của nó.

Video mô bỏng tụ điện


2. Đơn vị năng lượng điện dung

Trong bí quyết (6.1) ví như Q đo bằng đơn vị chức năng Cu-lông (C), U đo bằng đơn vị là Vôn (V) thì C đo bằng đơn vị chức năng fara (kí hiệu là F).

Fara là năng lượng điện dung của một tụ năng lượng điện mà nếu để giữa hai bản của nó hiệu điện ráng 1 V thì nó tích được điện tích 1 C.

Các tụ điện thường dùng chỉ tất cả điện dung từ bỏ 10-12 F đến 10-6 F. Do vậy ta hay được dùng các cầu của fara:


1 micrôfara (kí hiệu là μF) = 1.10-6 F.

1 nanôfara (kí hiệu là nF) = 1.10-9 F.

1 picôfara (kí hiệu là pF) = 1.10-12 F.

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Công Lập Ở Tphcm Tốt Nhất, Các Trường Đại Học & Học Viện Tại Tp Hcm

3. Những loại tụ điện

+ bạn ta mang tên của lớp điện môi để tại vị tên đến tụ điện : tụ ko khí, tụ giấy, tụ mica, tụ sứ, tụ gốm,…

+ bạn ta còn chế tạo tụ điện tất cả điện dung biến đổi được (còn call là tụ luân phiên ).

III. Ghép tụ điện

*

IV. Năng lượng của điện trường vào tụ điện

Người ta minh chứng được cách làm tính năng lượng của năng lượng điện trường vào tụ điện: