Câu 2: hotline Q, C và U là năng lượng điện tích, điện dung với hiệu điện vậy giữa hai bạn dạng của một tụ điện. Phạt biểu nào sau đó là đúng?

A.

Bạn đang xem: Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào

C tỉ lệ thành phần thuận cùng với Q.

B. C tỉ lệ thành phần nghịch với U.

C. C phụ thuộc vào vào Q với U.

D. C không phụ thuộc vào Q và U.

Câu 3: Trường hòa hợp nào tiếp sau đây ta tất cả một tụ điện?

A. Một trái cầu sắt kẽm kim loại nhiễm điện, đặt xa những vật khác.

B. Một quả cầu thủy tinh lây lan điện, để xa các vật khác

C. Nhị quả ước kim loại, ko nhiễm điện, đặt gần nhau trong không khí.

D. Hai quả mong thủy tinh, ko nhiễm điện, đặt gần nhau trong không khí.

Câu 4: chọn câu tuyên bố đúng.

A. Điện dung của tụ điện phụ thuộc vào vào năng lượng điện của nó.

B. Điện dung của tụ điện phụ thuộc hiệu điện thay giữa hai bạn dạng của nó.

C. Điện dung của tụ điện phụ thuộc cả vào năng lượng điện lẫn hiệu điện cố kỉnh giữa hai phiên bản của tụ.

D. Điện dung của tụ năng lượng điện không phụ thuộc vào điện tích cùng hiệu điện vậy giữa hai phiên bản của tụ.

Câu 5: Một dây bạch kim làm việc 200C có điện trở suất 10,6.10-8 Ω.m. Biết năng lượng điện trở suất của bạch kim trong vòng nhiệt độ từ bỏ 00 mang đến 20000C tăng bậc nhất theo ánh nắng mặt trời với thông số nhiệt năng lượng điện trở không đổi bằng 3,9.10-3K-1. Điện trở suất của dây bạch kim này sinh hoạt 16800C là

A. (79,2.10^ - 8Omega m) B. (17,8.10^ - 8Omega m)

C. (39,6.10^ - 8Omega m) D. (7,92.10^ - 8Omega m)

Câu 6: Cường độ chiếc điện bão hòa trong điốt chân không bởi 1mA. Số electron bứt thoát khỏi catốt trong thời hạn 1 giây là:

A. 6,25.1015 B. 1,6.1015

C. 3,75.1015 D. 3,2.1015

Câu 7: Một đèn khí tử có 2 cực (coi như phẳng) cách nhau 10mm. Hiệu điện thay giữa hai rất là 200V. Lực tác dụng lên electron lúc nó dịch rời từ catốt mang lại anot?

A. 8.10-15N B. 1,6.10-15N

C. 2.10-15N D. 3,2.10-15N

Câu 8: nhị tụ điện chứa cùng một lượng điện tích thì

A. chúng phải có cùng năng lượng điện dung.

B. Hiệu điện gắng giữa hai phiên bản của từng tụ năng lượng điện phải bằng nhau.

C. Tụ điện nào tất cả điện dung mập hơn, sẽ sở hữu hiệu điện núm giữa hai bản lớn hơn.

D. Tụ năng lượng điện nào gồm điện dung phệ hơn, sẽ có được hiệu điện ráng giữa hai phiên bản nhỏ hơn.

Câu 9: Một tụ điện không khí tất cả điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai phiên bản là 2 cm. Tính điện tích buổi tối đa có thể tích mang đến tụ, biết rằng khi cường độ điện ngôi trường trong ko khí lên đến 3.106V/m thì không gian sẽ biến hóa dẫn điện.

A. 1,2 μC. B. 1,5 μC.

C. 1,8 μC. D. 2,4 μC.

Câu 10: Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 1000 pF và khoảng cách giữa hai bản là 2 mm. Tích điện đến tụ điện dưới hiệu điện thế 60 V. Điện tích của tụ điện và cường độ năng lượng điện trường vào tụ điện lần lượt là

A. 60 nC cùng 60 kV/m.

B. 6 nC với 60 kV/m.


C. 60 nC cùng 30 kV/m.

D. 6 nC với 6 kV/m

Câu 11: nỗ lực năng của một positron trên điểm M trong điện trường của một năng lượng điện điểm là -4.10-19J. Điện núm tại điểm M là

A. 3,2 V. B. -3 V.

C. 2 V. D. -2,5 V.

Câu 12: khi 1 điện tích q = -2 C dịch rời từ điểm M đến điểm N trong năng lượng điện trường thì công của lực điện 7 J. Hiệu điện gắng UMNbằng

A. 12 V. B. -12 V.

C. 3 V. D. 3,5 V.

Câu 13: Hiệu điện vắt giữa hai điểm M và N là UMN= 45 V. Công mà lại lực điện chức năng lên một positron khi nó hoạt động từ điểm M đến điểm N là

A. -8.10-18J. B. +8.10-18J.

C. -7,2.10-18J. D. +7,2.10-18J.

Câu 14: vạc biểu làm sao sau đấy là đúng?

A. cái điện trong kim loại cũng như trong chân không đầy đủ là dòng chuyển động có hướng của những electron, ion dương và ion âm.

B. cái điện trong kim loại là dòng hoạt động có hướng của các electron. Chiếc điện vào chân không cùng trong chất khí phần đông là dòng vận động có hướng của các iôn dương với iôn âm.

C. loại điện trong kim loại và vào chân không đông đảo là dòng hoạt động có hướng của các electron.

D. cái điện trong kim loại và loại điện trong hóa học khí là dòng chuyển động có hướng của các ion.

Câu 15: Đối với dòng điện vào chân không, lúc catôt bị nung nóng đồng thời hiệu điện nuốm giữa nhì đầu anốt với catốt của bằng 0 thì

A. giữa anốt cùng catốt không tồn tại các hạt mua điện.

B. có các hạt cài đặt điện là electron, iôn dương cùng iôn âm.

C. cường độ dòng điện chạy vào mạch bằng 0.

D. cường độ cái điện chạy trong mạch không giống 0.

Phần II: tự luận

Câu 1: Tụ phẳng không khí có điện dung C = 2pF, được tích điện cho hiệu điện cố gắng U = 600V

a) Tính điện tích Q của tụ.

b) Ngắt tụ năng lượng điện khỏi nguồn, đưa hai bạn dạng tụ ra xa để khoảng cách tăng vội 2 lần. Tính điện dung C1, điện tích Q1và hiệu điện cố lúc đó.

c) Vẫn nối tụ với nguồn, chuyển hai phiên bản tụ xa để khoảng cách tăng gấp 2 lần. Tính C2, Q2và U2khi đó.

Câu 2: mang lại mạch điện như hình vẽ.

*

Ba nguồn giống như nhau, từng nguồn gồm suất điện đụng E cùng điện trở vào r. (R_1 = 2Omega ,R_2 = 6Omega ). Bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng nguyên khối và bao gồm điện trở (R_p = 0,5Omega ). Sau một thời gian điện phân 386 giây, bạn ta thấy cân nặng của bên cực có tác dụng catot tăng lên 0,636g. Xác định cường độ dòng điện qua bình điện phân với qua từng điện trở?

Lời giải bỏ ra tiết

Phần I: Trắc nghiệm

1. D

2. D

3. C

4. B

5. A

6. A

7. D

8. D

9. D


10. C

11. B

12. D

13. D

14. C

15. C

Câu 1:

Điện dung của tụ điện: (C = fracQU)

Chọn D

Câu 2:

Điện dung của tụ điện: (C = fracQU) đặc thù riêng mang đến tụ không phụ thuộc vào vào U và Q.

Chọn D

Câu 3:

Đối với tụ điện, giữa hai bạn dạng kim loại là một trong lớp năng lượng điện môi.

Chọn C

Câu 4:

Từ công thức: (Q = CU Rightarrow Q sim U)

Chọn B

Câu 5:

Điện trở suất của dây bạch kim này sinh hoạt 16800C là:

( ho = ho _0left< 1 + alpha left( t - t_0 ight) ight> \= 10,6.10^ - 8left< 1 + 3,9.10^ - 3left( 1680 - 20 ight) ight> \= 79,2.10^ - 8Omega m)

Chọn A

Câu 6:

Ta có: (I = fracqt = frac e ightt Rightarrow N = fracIt e ight = frac10^ - 31,6.10^ - 19 = 6,25.10^15)

Chọn A

Câu 7:

Lực điện công dụng lên những electron là:

(F = left| e ight|E = left| e ight|fracUd = 1,6.10^ - 19.frac20010.10^ - 3 \= 3,2.10^ - 15N)


Chọn D

Câu 8:

Ta có: (Q = C_1U_1 = C_2U_2 Rightarrow fracC_1C_2 = fracU_2U_1)

Chọn D

Câu 9:

Ta có:

(Q_max = CU_max = CE_max .d \= 40.10^ - 12.3.10^6.2.10^ - 2 = 2,4.10^ - 6C)

Chọn D

Câu 10:

Ta có: (left{ eginarraylQ = CU = 1000.10^ - 12.60 = 6.10^ - 8C\E = fracUd = frac602.10^ - 3 = 3.10^4V/mendarray ight.)

Chọn C

Câu 11:


(V_M = frac mW_Mq = frac - 4.10^ - 191,6.10^ - 19 = - 2,5V)

Chọn B

Câu 12:

(U_MN = fracA_MNq = frac7 - 2 = - 3,5V)

Chọn D

Câu 13:

(A_MN = q.U_MN = 1,6.10^ - 19.45 = 7,2.10^ - 18J)

Chọn D

Câu 14:

Dòng năng lượng điện trong kim loại và trong chân không đông đảo là dòng vận động có hướng của những electron.

Xem thêm: Đánh Giá Sàn Uk Trade Là Gì, Sàn Uk Trade Lừa Đảo Khách, Sàn Uktrade Global Lừa Đảo Đúng Hay Sai

Chọn C

Câu 15:


Đối với loại điện trong chân không, khi catôt bị nung nóng mặt khác hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu anốt với catốt của bằng 0 thì cường độ chiếc điện chạy vào mạch bằng 0.

Chọn C

Phần II: từ bỏ luận

Câu 1:

a)

Ta có: (C = fracQU Rightarrow Q = CU = 2.10^ - 12.600 = 12.10^ - 10C)

b)

Ta có: (C = fracvarepsilon S9.10^9.4pi d) => khi khoảng cách tăng hai lần thì điện dung của tụ giảm hai lần nên:

(C_1 = fracC2 = 1pF)

+ lúc ngắt tụ thoát khỏi nguồn thì điện tích không đổi nên: Q1= Q = 12.10-10C

+ Hiệu điện cụ nối giữa hai phiên bản tụ bây giờ là:

(U_1 = fracQ_1C_1 = 1200V)

c) lúc nối tụ vào mối cung cấp thì hiệu điện cầm không đổi cần U2= U = 600V

+ Khi khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp đôi thì điện dung của tụ giảm 2 lần nên t có:

(C_2 = fracC2 = 1pF)

+ Điện tích của tụ hôm nay là: Q2= C2Q2= 6.10-10C

Câu 2:

Ta có: (m = dfrac1F.dfracAn.I.t o I = dfracm.F.nA.t)

Thay số: (I_tm = dfrac0,636.96500.264.386 = 5A)

Vì bình năng lượng điện phân mắc nối tiếp(R_12)( o I_p = I_12 = I_tm = 5A)

Lại có: (R_12 = dfracR_1.R_2R_1 + R_2 = dfrac2.62 + 6 = 1,5Omega )