*
dự đoán XSMN dự kiến XSMT XSMB XSMN XSMT


Bạn đang xem: Đề về 53 hôm sau đánh con gì

*
*

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
91 về 3 lần 27 về 3 lần 20 về 2 lần 98 về 2 lần 80 về 2 lần
72 về 2 lần 21 về 2 lần 03 về 2 lần 87 về 2 lần 48 về 2 lần
07 về 2 lần 49 về 2 lần 34 về 2 lần 32 về 2 lần 50 về 2 lần
29 về 2 lần 09 về 2 lần 22 về 2 lần 81 về 1 lần 38 về 1 lần
62 về 1 lần 96 về 1 lần 90 về 1 lần 97 về 1 lần 85 về 1 lần
15 về 1 lần 44 về 1 lần 94 về 1 lần 41 về 1 lần 95 về 1 lần
58 về 1 lần 79 về 1 lần 35 về 1 lần 57 về 1 lần 10 về 1 lần
99 về 1 lần 06 về 1 lần 45 về 1 lần 76 về 1 lần 36 về 1 lần
92 về 1 lần 16 về 1 lần 61 về 1 lần 24 về 1 lần 59 về 1 lần
14 về 1 lần 74 về 1 lần 84 về 1 lần 65 về 1 lần 28 về 1 lần
11 về 1 lần

Bộ sốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 7 lần 8 lần 4 lần
1 5 lần 9 lần 7 lần
2 13 lần 8 lần 7 lần
3 7 lần gấp đôi 10 lần
4 7 lần 8 lần 4 lần
5 5 lần 6 lần 9 lần
6 3 lần 5 lần 5 lần
7 5 lần 9 lần 8 lần
8 7 lần 7 lần 6 lần
9 12 lần 9 lần 11 lầnXem thêm: Bài Tập Will Và Be Going To Nâng Cao, Tải Bài Tập Về Will Và Be Going To Nâng Cao

xem thống kê đa số ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - trăng tròn - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -