Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 tự vòng 1 cho vòng 18 giúp các em học sinh lớp 2 nạm chắc các dạng câu hỏi thường gặp gỡ trong cuộc thi giải Toán qua mạng mạng internet năm học tập 2021 - 2022.

Bạn đang xem: Bộ đề thi olympic toán lớp 1 năm 2021

Với các dạng bài bác tập như điền số ham mê hợp, điền vào vị trí chấm, điền lốt >,

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1

Bài 1: Hãy viết số vật dụng tự của những ô cất số, phép tính vào bảng sau có kết quả theo máy tự tăng dần.

Bài 2: Điền kết quả thích thích hợp vào khu vực .....

1, Điền số tương thích vào vị trí trống: 68 - 17 = ......

2, Số lớn nhất có nhì chữ số khác biệt là số...........

3, Số bé nhất bao gồm hai chữ số cơ mà hiệu hai chữ số bằng 2 ...........

4, Điền số tương thích vào địa điểm trống: ...... - 36 = 63

5, Nhà chưng An nuôi tất cả 32 nhỏ gà với 45 con vịt.Vậy cả con gà và vịt là từng nào nhiêu con?......
b, 16 call là Tổng d, 16 cùng 3 được gọi là số hạng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2

Bài 1:

1, 9 + 2 = .......

2, 9 dm + 3 dm = ....... Dm.

3, 9 + 7 = ........

4, cho các số 70,39,15,23,89.Xếp theo vật dụng tự từ béo đến bé:..................................

5, Số tức thời sau của số lớn số 1 có một chữ số là số ........

Bài 2:Chọn liên tục hai ô có mức giá trị đều nhau hoặc đồng bộ với nhau.

Bài 3: Điền số tương thích vào ô trống để được phép tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 3

Bài 1:

1, 19 + 7 = .......

2, ..... - 26 = 13

3, 64 + ........ = 70

4, bao gồm bao nhiêu số từ bỏ nhiên to hơn 26 và nhỏ dại hơn 79?: .............5, 8 dm 2 cm = ........dm.

6, mang đến a = 85 – 23 với b = 45 + 9. So sánh hai số a cùng b (a ....... B)

7, 6 + 4 + 8 = .........

8, 7 .... + 6 = 85.

9, có bao nhiêu số trường đoản cú nhiên bé dại hơn 68?:..............

10, Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 29 quyển vở, ngày thiết bị hai bán nhiều hơn nữa ngày thứ nhất 15 quyển vở. Hỏi ngày thứ hai bán tốt bao nhiêu quyển vở. ................

Bài 2:Chọn liên tiếp hai ô có mức giá trị cân nhau hoặc đồng bộ với nhau.

Bài 3: Điền số phù hợp vào ô trống sẽ được phép tính đúng.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 4

Bài 1: Hãy viết số lắp thêm tự của các ô chứa số, phép tính trong bảng sau có tác dụng theo thứ tự tăng dần.

Bài 2: Điền kết quả thích hòa hợp vào nơi .....

1. Điền số phù hợp vào chỗ trống: 88 + 7 = ........2. Biết hai số hạng là 78 cùng 3.Tổng của hai số hạng là ........

3. Điền số tương thích vào địa điểm trống: 68 + 6 = .........

4. Điền số tương thích vào địa điểm trống ........+ 36 = 44

5. Tuyến bao gồm 65 mẫu nhãn vở,Thảo có rất nhiều hơn tuyến 8 loại nhãn vở. Hỏi Thảo gồm bao nhiêu mẫu nhãn vở............

6. Việt có 39 viên bi,Việt cho Khánh 12 viên bi.Hỏi Việt còn từng nào viên bi?.........

7. Một cửa hàng có 96 kg gạo ,bán đi 15 kg gạo.Hỏi shop đó còn bao nhiêu kg gạo?...........

8. Thảo gồm 18 nhãn vở ít hơn Hà 16 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có từng nào chiếc nhãn vở.?..........

9. Một cửa hàng bán 38 trái trứng vào buổi sáng, buổi chiều chào bán tiếp 7 quả .Hỏi shop đó trong ngày bán tốt bao nhiêu trái trứng?............

10. Điền số phù hợp : 89 dm - 30 centimet + 8 dm = ..........dm.

bài bác 3: Điền tác dụng thích vừa lòng vào địa điểm .....

1. Một tờ học bao gồm 17 học sinh nam và 13 học viên nữ. Hỏi lớp học tập đó có bao nhiêu học sinh?.......

2. Hiệu quả của dãy tính: 67 + 29 – 14 = .........

3. Số nhỏ tuổi nhất gồm hai chữ số mà lại hiệu nhị chữ số bằng 6 ?...........

4. Số lớn nhất có nhị chữ số mà lại hiệu nhì chữ số bằng 4 ?..........

5. Điền dấu: > , bài bác 1: Hãy viết số đồ vật tự của những ô cất số, phép tính trong bảng sau có hiệu quả theo thứ tự tăng dần.

Bài 2: Điền vào vị trí .....

1. Điền số thích hợp vào vị trí trống: 81 - 37 = ........

2.Điền số phù hợp vào vị trí trống: 71 - 43 = ........

3. Điền số tương thích vào chỗ trống: 46 + 27 = .........

4. Điền số thích hợp vào nơi trống: 12 + 18 + 7 = .........

5. Điền số thích hợp vào khu vực trống ........+ 49 = 91

6. Điền số thích hợp vào địa điểm trống: 46 +…... = 81

7. Điền số thích hợp vào nơi trống: 57 +…… = 91

8. Miếng vải trắng dài 35dm. Miếng vải hoa ngắn lại hơn nữa mảnh vải trắng 12dm . Hỏi cả nhì mảnh vải vóc dài bao nhiêu dm ?.........

9. Điền số tương thích vào địa điểm trống: 26 + 36 +……. = 81

10. Điền số thích hợp vào vị trí trống: 19 + 25 +…….. = 70

Bài 3:

1. Tất cả 2 thùng đựng dầu , thùng một đựng 86 lít dầu, thùng nhì đựng ít hơn thùng một 15 lít . Hỏi thùng nhị đựng bao nhiêu lít?.......

2. Tổng cộng điểm khám nghiệm của Mai là 48 điểm, của Lan nhiều hơn nữa Mai 5 điểm . Hỏi toàn bô điểm của Lan là từng nào điểm?........3. Đoạn dây một lâu năm 58dm. Đoạn hai ngắn lại đoạn một là 25dm.Hỏi đoạn nhì dài bao nhiêu dm? ...........

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Cấp Số Cộng Lớp 11, Phương Pháp Giải Bài Tập Cấp Số Cộng Cực Hay

4. Lớp 2a với 2b từng lớp gồm 32 học sinh, lớp 2c bao gồm 33 học tập sinh. Hỏi cả ba lớp bao gồm bao nhiêu học sinh?........