Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn Ngữ văn 2011-2012 là đề thi môn Ngữ văn, trong số những đề thi trong của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ngã túc thpt năm 2012. Cùng với các học viên hệ trung học phổ thông 6 môn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm nay, ngoại trừ 3 môn cố định là Toán, Ngữ văn cùng Ngoại ngữ còn có 3 môn là Hóa học, định kỳ sử, Địa lý. Những học sinh không đủ điều kiện thi môn ngoại ngữ thì sẽ thi môn sửa chữa thay thế là đồ vật Lý.

Bạn đang xem: Đề thi tốt nghiệp môn văn 2011

*

học viên thi tốt nghiệp ngã túc văn hóa bậc trung học phổ thông sẽ vẫn thi 6 môn là Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học, Ngữ văn, lịch sử, Địa lý. Các môn đồ lý, Hóa học, ngoại ngữ sẽ thi theo hiệ tượng trắc nghiệm; những môn Toán, Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý thi theo bề ngoài tự luận. Thí sinh tự do cũng đề nghị thi đủ những môn thi, theo nội dung thi, hình thức thi theo quy định của bộ GD-ĐT vào kỳ thi năm nay. Kỳ thi giỏi nghiệp thpt sẽ diễn ra từ ngày 2 mang lại 4-6. Các buổi sáng, thời gian phát đề thi mang đến thí sinh sẽ ban đầu từ 7 giờ 25 phút và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7 giờ đồng hồ 30 phút. Buổi chiều, thời hạn phát đề thi mang lại thí sinh sẽ bắt đầu từ 14 giờ 15 phút và mang đến 14 tiếng 30 phút các thí sinh sẽ ban đầu làm bài.

với hệ giáo dục đào tạo THPT, lịch thi, thời gian làm bài thi cụ thể như sau: Ngày 2 – 6, buổi sáng, những thí sinh thi môn ngữ văn vào 150 phút, chiều thi môn hóa học trong 60 phút. Ngày 3-6, buổi sáng, các thí sinh thi môn địa lý trong 90 phút, chiều thi môn lịch sử vẻ vang trong 90 phút. Ngày 4-6, buổi sáng, các thí sinh thi môn toán trong 150 phút, giờ chiều thí sinh thi môn ngoại ngữ hoặc môn đồ gia dụng lý vào 60 phút. Với giáo dục thường xuyên, ngày 2-6, buổi sáng, sỹ tử thi môn ngữ văn trong 150 phút, chiều thi môn hóa học trong 60 phút. Ngày 3-6, buổi sáng, các thí sinh thi môn địa lý trong 90 phút, chiều tối thi môn lịch sử trong 90 phút. Ngày 4-6, buổi sáng, thí sinh thi môn toán vào 150 phút và chiều thi môn vật lý vào 60 phút.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Đại Học Môn Toán Khối B Năm 2014, Đáp Án Đề Thi Đại Học Môn Sinh Khối B Năm 2018

Tải tệp tin : trên đâyXem đáp án: tại đâyCác đề thi thuộc đợt khác:

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn Địa lí 2011-2012

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn chất hóa học 2011-2012 mã đề 394

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn hóa học 2011-2012 mã đề 415

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn hóa học 2011-2012 mã đề 526

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn chất hóa học 2011-2012 mã đề 637

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn hóa học 2011-2012 mã đề 748

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn chất hóa học 2011-2012 mã đề 859

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn Ngữ văn 2011-2012

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn lịch sử dân tộc 2011-2012

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Anh CT chuẩn chỉnh và nâng cao 2011-2012 mã đề 495

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Anh CT chuẩn và nâng cấp 2011-2012 mã đề 516

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn tiếng Anh CT chuẩn chỉnh và cải thiện 2011-2012 mã đề 647

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn giờ Anh CT chuẩn và cải thiện 2011-2012 mã đề 738

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 829

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Anh CT chuẩn chỉnh và nâng cấp 2011-2012 mã đề 936

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 197

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ Anh hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 368

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Anh hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 429

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 572

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn tiếng Anh hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 641

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 815

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn tiếng Đức 2011-2012 mã đề 425

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Đức 2011-2012 mã đề 531

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn tiếng Đức 2011-2012 mã đề 647

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ đồng hồ Đức 2011-2012 mã đề 794

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Đức 2011-2012 mã đề 863

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ Đức 2011-2012 mã đề 958

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn giờ Nga CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 147

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn tiếng Nga CT chuẩn chỉnh và cải thiện 2011-2012 mã đề 259

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT non sông môn giờ Nga CT chuẩn chỉnh và nâng cao 2011-2012 mã đề 375

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn giờ Nga CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 492

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn giờ Nga CT chuẩn và cải thiện 2011-2012 mã đề 513

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn tiếng Nga CT chuẩn và nâng cấp 2011-2012 mã đề 638

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Nga hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 159

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn tiếng Nga hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 372

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn giờ Nga hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 497

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Nga hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 514

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn giờ Nga hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 683

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Nga hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 731

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng Nhật 2011-2012 mã đề 352

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn giờ Nhật 2011-2012 mã đề 418

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Nhật 2011-2012 mã đề 629

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Nhật 2011-2012 mã đề 731

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Nhật 2011-2012 mã đề 845

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ Nhật 2011-2012 mã đề 957

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn giờ Pháp CT chuẩn và nâng cấp 2011-2012 mã đề 296

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn tiếng Pháp CT chuẩn và cải thiện 2011-2012 mã đề 371

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn tiếng Pháp CT chuẩn và nâng cấp 2011-2012 mã đề 512

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn tiếng Pháp CT chuẩn chỉnh và nâng cao 2011-2012 mã đề 647

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn tiếng Pháp CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 724

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn giờ Pháp CT chuẩn và nâng cao 2011-2012 mã đề 985

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT tổ quốc môn giờ Pháp hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 315

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn giờ Pháp hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 426

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn giờ Pháp hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 528

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Pháp hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 638

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn giờ Pháp hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 754

Đề thi giỏi nghiệp THPT giang sơn môn tiếng Pháp hệ 3 năm 2011-2012 mã đề 941

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn giờ Trung 2011-2012 mã đề 319

Đề thi tốt nghiệp THPT nước nhà môn giờ Trung 2011-2012 mã đề 527

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn giờ đồng hồ Trung 2011-2012 mã đề 638

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn tiếng Trung 2011-2012 mã đề 796

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Trung 2011-2012 mã đề 853

Đề thi giỏi nghiệp THPT quốc gia môn giờ Trung 2011-2012 mã đề 941

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn Toán học 2011-2012

Đề thi tốt nghiệp THPT giang sơn môn vật dụng lí 2011-2012 mã đề 368

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn đồ lí 2011-2012 mã đề 417

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn đồ vật lí 2011-2012 mã đề 512

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn thứ lí 2011-2012 mã đề 631

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn đồ vật lí 2011-2012 mã đề 739

Đề thi tốt nghiệp THPT đất nước môn vật lí 2011-2012 mã đề 854

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn Địa lí hệ giáo dục tiếp tục 2011-2012

Đề thi giỏi nghiệp THPT đất nước môn hóa học hệ giáo dục liên tục 2011-2012 mã đề 178

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT nước nhà môn chất hóa học hệ giáo dục liên tiếp 2011-2012 mã đề 426

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn chất hóa học hệ giáo dục tiếp tục 2011-2012 mã đề 537

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn chất hóa học hệ giáo dục tiếp tục 2011-2012 mã đề 693

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn hóa học hệ giáo dục liên tục 2011-2012 mã đề 749

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 851

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia môn Ngữ văn hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn lịch sử hào hùng hệ giáo dục liên tiếp 2011-2012

Đề thi giỏi nghiệp THPT nước nhà môn Toán học hệ giáo dục liên tục 2011-2012

Đề thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc môn vật lí hệ giáo dục tiếp tục 2011-2012 mã đề 278

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT đất nước môn đồ dùng lí hệ giáo dục tiếp tục 2011-2012 mã đề 415

Đề thi giỏi nghiệp THPT non sông môn vật dụng lí hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 526

Đề thi tốt nghiệp THPT non sông môn đồ gia dụng lí hệ giáo dục liên tục 2011-2012 mã đề 731

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT giang sơn môn trang bị lí hệ giáo dục liên tục 2011-2012 mã đề 836

Đề thi tốt nghiệp THPT tổ quốc môn đồ dùng lí hệ giáo dục liên tiếp 2011-2012 mã đề 985

Danh sách đề thi giỏi nghiệp trung học phổ biến quốc gia

bài viết được ra đời trên cửa hàng sưu tầm tất cả các đề thi xuất sắc nghiêp THPT giang sơn tất cả các môn trên cả nước từ trước tới lúc này do tham khảo hoặc từ độc giả và những thầy cô sẽ đóng góp để sở hữu thể share cho tất cả chúng ta học ra đời sau này có thể tra cứu. Trong quy trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những tin tức sai sót, ví như phát hiện tại các chúng ta cũng có thể comment bên dưới hoặc các bạn có số đông đề thi của các tỉnh đề nghị chia sẻ, vui lòng tương tác hoặc gửi bài bác vào email . Xin chân thành cảm ơn.