Tổng hòa hợp Đề thi Toán Lớp 7 học kì hai năm học 2020 - 2021 (Đề số 1) gồm đáp án và lý giải giải cụ thể từ đội ngũ chuyên viên giàu tay nghề biên soạn và chia sẻ. Hỗ trợ file mua về Word, PDF miễn phí.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 - có đáp án


Kì thi cuối học kì 2 sắp tới, yêu cầu tìm kiếm nguồn tư liệu ôn thi thiết yếu thống gồm lời giải cụ thể của các em học viên là vô cùng lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, shop chúng tôi đã dày công xem thêm thông tin Đề thi Toán Lớp 7 học tập kì hai năm học 2020 - 2021 gồm đáp án và trả lời giải đưa ra tiết từ team ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên soạn. Hỗ trợ các em làm cho quen với cấu trúc đề thi môn Toán lớp 7 cùng các dạng toán thường xuyên xuất hiện. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi đề trên đây.

Đề thi toán học kì 2 Lớp 7 năm 2021 - Đề số 1

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi học kì 2 - môn: Toán lớp 7

Năm học 2020 - 2021

Thời gian: 90 phút

Câu 1: (2.0 điểm) Điểm kiểm tra một huyết môn Toán của học viên một lớp 7 trên một trường thcs được đến trong bảng “tần số” sau:


Điểm số (x)345678910 
Tần số (n)127851142N = 40

a) vệt hiệu khảo sát ở đấy là gì?

b) gồm bao nhiêu học viên làm kiểm tra? Số những giá trị khác nhau?

c) tìm kiếm mốt của tín hiệu và tính số vừa phải cộng.

Câu 2: (1.0 điểm) Thu gọn cùng tìm bậc của những đơn thức sau:

A = (2x3y).(-3xy)

B = (-1/16.x2y2).(4x3).(8xyz)

Câu 3: (1.0 điểm) Tìm đa thức M biết:

a) M - (x2y - 1) = -2x3 + x2y + 1

b) 3x2 + 3xy - x3 - M = 3x2 + 2xy - 4y2

Câu 4: (2 điểm) cho những đa thức sau: P(x) = x3 + 3x2 + 3x - 2 và

a) Tính P(x) + Q(x)

b) Tính P(x) - Q(x)

c) tìm kiếm nghiệm của nhiều thức H(x) biết H(x) = P(x) + Q(x).

Câu 5: (1.0 điểm) cho hai nhiều thức f(x) = 2x2 + ax + 4 cùng g(x) = x2 - 5x - b (a, b là hằng số).

Tìm các hệ số a, b làm sao cho f(1) = g(2) cùng f(-1) = g(5)

Câu 6: (3.0 điểm) mang đến tam giác ABC vuông tại A, bao gồm AB = 6cm, AC = 8cm.

a) Tính độ lâu năm cạnh BC với chu vi tam giác ABC.

b) Đường phân giác của góc B giảm AC tại D. Vẽ. DH vuông góc với BC (H trực thuộc BC)

Chứng minh: tam giác ABD bằng tam giác HBD

c) chứng minh: domain authority 3y).(-3xy) = (2.(-3)).(x3.x).(y.y) = -6x4y2 . (0,25 điểm)

Đơn thức tất cả bậc là 4 + 2 = 6 (0,25 điểm)

b)

B = (-1/16x2y2).(4x3).(8xyz)

= (-1/16.4.8).(x2.x3.x).(y2.y).z

= -2.x6y3z (0,25 điểm)

Đơn thức tất cả bậc là 6 + 3 + 1 = 10.  (0,25 điểm)

Câu 3.

a)

M = (x2y - 1) = -2x3 + x2y + 1

M = (-2x3 + x2y + 1) + (x2y - 1)

M = -2x3 + 2x2y (0,5 điểm)

b)

3x2 + 3xy - x3 - M = 3x2 + 2xy - 4y2

M = (3x2 + 3xy - x3) - (3x2 + 2xy - 4y4)

M = (3x2 - 3x2) + (3xy - 2xy) - x3 + 4y2

M = xy - x3 + 4y2  (0,5 điểm)

Câu 4.

a) P(x) = x3 + 3x2 + 3x - 2; Q(x) = -x3 - x2 - 5x + 2

P(x) + Q(x) = (x3 + 3x2 + 3x - 2) + (-x3 - x2 - 5x + 2)

= (x3 - x3) + (3x2 - x2) + (3x - 5x) + (-2 + 2)

= 2x2 - 2x (0,75 điểm)

b) P(x) - Q(x) = (x3 + 3x2 + 3x - 2) - (x3 - x2 - 5x + 2)

= (x3 + x3) + (3x2 + x2) + (3x + 5x) + (-2 - 2)

= 2x3 + 4x2 + 8x - 4 (0,75 điểm)

c) Ta có: H(x) = 2x2 - 2x

H(x) = 0 khi

2x2 - 2x = 0

=> 2x(x - 1) = 0

Suy ra x = 0 hoặc x = 1.

Vậy nghiệm của nhiều thức H(x) là x = 0; x = 1.  (0,5 điểm)

Câu 5.

Theo đề bài xích ta có:

f(1) = g(2) => 6 + a = -6 - b => a + b = -12 (1) (0,25 điểm)

f(-1) = g(5) => 6 - a = -b => b = a - 6 (2) (0,25 điểm)

Thay (2) vào (1) ta được:

a + a - 6 = -12 => a = -3

=> b = a - 6 = -3-6 = -9 (0,25 điểm)

Vậy a = -3; b = -9. (0,25 điểm)

Câu 6.

a) Vẽ hình đúng, ghi GT, KL được 0,5 điểm

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

BC2 = AC2 + AB2 = 62 + 82 = 100 => BC = 100 centimet  (0,5 điểm)

Chu vi tam giác ABC: AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 centimet (0,5 điểm)

b) Xét nhị tam giác vuông ABD với HBD có:

BD là cạnh chung

Góc ABD bởi góc HBD (BD là tia phân giác của góc B)

Do đó: ∆ABD = ∆HBD (cạnh huyền – góc nhọn) (1 điểm)

c) từ câu b) ∆ABD = ∆HBD suy ra domain authority = DH (hai cạnh tương ứng) (1)

Xét tam giác vuông DHC có: DC > DH (DC là cạnh huyền) (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra: DC > domain authority (0,5 điểm)

File tải đề kiểm tra Toán học tập kì 2 Lớp 7 năm 2021 - Đề số 1

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để thiết lập về đề đánh giá toán lớp 7 học kì 2 năm học 2020 - 2021, hỗ trợ những em ôn luyện giải đề đạt tác dụng nhất.

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho những em học sinh và quý thầy cô giáo xem thêm và so sánh đáp án chủ yếu xác.

Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Nhan Đề Mùa Xuân Nho Nhỏ Ngắn Gọn, Hay Nhất, Ý Nghĩa Nhan Đề Của Bài Thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ

►Ngoài ra những em học sinh và thầy cô tất cả thể tìm hiểu thêm nhiều tài liệu hữu ích cung cấp ôn luyện thi môn toán không giống được update liên tục tại chuyên trang của bọn chúng tôi.