Bạn sẽ xem tài liệu "Bộ đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 6 - Năm học tập 2016-2017 (Có đáp án)", để cài tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 môn toán lớp 6

Tài liệu đính thêm kèm:

*
bo_de_thi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2016_2017_co_dap_a.doc

Nội dung text: bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán Lớp 6 - Năm học tập 2016-2017 (Có đáp án)

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC năm nhâm thìn - 2017 ĐỀ SỐ 1 PHÒNG GD&ĐT VĨNH YÊN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC năm 2016 - 2017 MÔN: TOÁN LỚP 6 thời gian làm bài: 90 phút I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Hãy viết vào bài bác làm chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng. Câu 1. Công dụng phép tính: 879.2 + 879.996 + 3.879 là: A. 887799 B. 897897 C. 879897 D. 879879 Câu 2. Số tự nhiên và thoải mái x vào phép tính: 23(x – 1) + 19 = 65 là: A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 Câu 3. Ví như a 6 cùng b 9 thì tổng a + b phân tách hết cho: A. 3 B. 6 C. 9 D. 15 Câu 4. BCNN (10, 14, 18) là: A. 24 . 5 . 7 B. 2. 32.5.7 C. 24.5. 7 D. 5 .7 Câu 5. đến hình vẽ, biết AB = 4cm, AC = 7cm. Độ nhiều năm đoạn thẳng BC là: A. 3cm 4 C. 2cm D. 11cm B. Cm 3 Câu 6. Mang lại M, N, p. Thuộc thuộc một mặt đường thẳng, điểm Q ko thuộc mặt đường thẳng đó. Vẽ tất cả các mặt đường thẳng đi qua những cặp điểm ta được: A. 3 con đường thẳng B. 5 đường thẳng. C. 4 con đường thẳng D. 6 mặt đường thẳng II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 7. Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý. A) 463 + 318 + 137 - 118 b) 45 15 :3 c) 737737. 255 - 255255. 737 Câu 8. Tìm kiếm số tự nhiên x, biết:a) 7x - 8 = 713 b) 2448 : <119 - (x - 6)> = 24 c) năm nhâm thìn – 100.(x + 11) = 27 : 23 Câu 9. Một đơn vị bộ nhóm khi xếp mặt hàng mỗi hàng có đôi mươi người, 25 tín đồ hoặc 30 bạn đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi sản phẩm 41 tín đồ thì hoàn toản (không tất cả hàng nào thiếu, không một ai ở kế bên hàng). Hỏi đơn vị chức năng có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa mang đến 1000? Câu 10. Trên tia Ax lấy hai điểm B, C làm sao cho AB = 5cm, AC = 10cm. Gọi M và N thứu tự là trung điểm của AB với BC. A) minh chứng rằng điểm B là trung điểm của đoạn trực tiếp AC; b) Tính độ lâu năm đoạn thẳng MN. Câu 11. Cho phường là một số trong những nguyên tố. Minh chứng rằng nhị số 8p - 1 và 8p + 1 không đôi khi là số nguyên tố.ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Từng câu đúng được 0,5 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 D D A B A C II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) CÂU NỘI DUNG ĐIỂM a 800 0,5 7 b 40 0,5 c 0 0,5 a 7x - 8 = 713 7x = 721 x = 103 0,5 2448 : <119 - (x - 6)> = 24 119 – (x – 6) = 102 0,5 b 8 x – 6 = 17 x = 23 năm 2016 – 100.( x + 11) = 27 : 23 2016 – 100.( x + 11) = 24 = 16 0,5 c 100.( x + 11) = 2000 x + 11 = đôi mươi x = 9 điện thoại tư vấn số tín đồ của đơn vị bộ đội là x (x N*, 15 0,5 vị trên tia Ax tất cả AB 3. Do p. Là số yếu tố nên p. Không phân chia hết đến 3 suy ra 8p không phân chia hết mang đến 3. Mà trong bố số từ bỏ nhiên liên tục 0,5 8p – 1, 8p, 8p + 1 luôn tồn tại một số chia hết mang đến 3. Cần trong 2 số 8p – 1 với 8p + 1 luôn có 1 số chia hết mang đến 3. Tuyệt 8p – 1 cùng 8p + 1 không mặt khác là số nguyên tố lưu giữ ý: học viên làm theo phong cách khác đúng vẫn chấp nhận cho điểm buổi tối đa.ĐỀ SỐ 2 PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 TRƯỜNG thcs YÊN MỸ Môn: Toán 6 thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1. (1,0 điểm): cho các tập vừa lòng A = 1; 2; x; B = 1; 2; 3; x; y Hãy điền kí hiệu tương thích vào ô trống. 1 A y A y B A B Câu 2. (1,0 điểm): tra cứu tổng các số nguyên x, biết: a) -20 ≤ x ≤ trăng tròn b) 0 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 Câu ý văn bản Điểm 1 1 A y  A y B A B 1,0 vì chưng -20 x đôi mươi và x Z cần x  20; 19; 18; 17 17;18;19;20 a) 0,5 Vậy tổng những số nguyên x là: (-20 + 20) + (-19 + 19) + + (-1 + 1) + 0 = 0 2 vì 0 điện thoại tư vấn số sách buộc phải tìm là x thì x là bội bình thường của 12, 16, 18 0,25 cùng 250 9 Tính tổng số cân của mèo, chó, thỏ là: 0,25 (10 + 24 + 20) : 2 = 27kg riêng rẽ chú thỏ nặng nề là: 0,25 27 - 24 = 3kg lưu lại ý: Nếu học viên giải theo cách khác nhưng mà lập luận chặt chẽ, vẽ hình đúng vẫn chấp nhận cho điểm tối đa bài đó.ĐỀ SỐ 3 TRƯỜNG thcs ĐINH TIÊN HOÀNG ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC năm 2016 - 2017 MÔN: TOÁN LỚP 6 thời hạn làm bài: 90 phút Câu I. (2,0 điểm) mang lại tập hòa hợp A gồm những số nguyên to hơn – 3 và bé dại hơn 4. 1. Viết tập hợp A bằng phương pháp liệt kê các phần tử và chỉ ra đặc thù đặc trưng của phần tử của tập hợp. 2. Tập A bao gồm bao nhiêu phần tử. 3. Tính tổng các phần tử của tập hợp A. 4. Viết tập B gồm những số tự nhiên mà B A. Câu II. (1,5 điểm) tìm kiếm x biết: 1. X 1 0 . 2. (23x – 7).710 = 712 Câu III. (2,5 điểm) 1. Phân tích những số 72, 96, 120 ra thừa số nguyên tố. 2. Kiếm tìm ƯCLN (72, 96, 120). Từ đó tìm ƯC (72, 96, 120). 3. Học viên khối 6 lúc xếp thành hàng 2, sản phẩm 3, mặt hàng 5 những thừa 1 bạn. Hỏi số học viên đó bằng bao nhiêu, biết rằng số học viên trong khoảng chừng 180 đến 200 bạn. Câu IV. (3,0 điểm) bên trên tia Ox đem 2 điểm A với B làm sao để cho OA = 5cm, OB = 8cm. 1. Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì chưng sao?. 2. Tính độ lâu năm đoạn thẳng AB. 3. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn trực tiếp OB không? vì chưng sao? 4. điện thoại tư vấn M là trung điểm của OA, N là trung điểm của AB. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng MN. Câu V. (1,0 điểm) Tổng 31 + 32 + 33 + 34 + 35+ + 32012 bao gồm chia hết cho 120 không? bởi sao?ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 Câu Đáp án Điểm 1. Bí quyết 1: A = {A = { x Z/ - 3 Vậy, số học viên cần tra cứu là 181 học sinh O M A N B x 1) Điểm A nằm giữa hai điểm O cùng B bởi vì OA AB. 0,5 1 1 1 4) Ta có: OM = OA; MN = AB. đề xuất OM + MN = (OA + AB) 2 2 2 0,5 1 1 tốt MN = AB = .8 = 4 2 2 0,5 Vậy, MN = 4cm. Ta có: 31 = 3; 32 = 9; 33 = 27; 34 = 81 vì chưng đó: 31 + 32 + 33 + 34 = 3 + 9 + 27 + 81 = 120 0,25 Nên: 31 + 32 + 33 + 34 + 35+ + 32012 = (31 + 32 + 33 + 34) + (35+ 0,25 Câu V 36 + 37 + 38)+ + (32009 + 32010 + 32011 + 32012) = (31 + 32 + 33 + 34) + 34(31 + 32 + 33 + 34) + + 32008(31 + 32 + 33 + 34) = 120 + 34.120 0,25 2008 4 2008 + + 3 .120 = 120(1 + 3 + + 3 ) 120 . Vậy 31 + 32 + 33 + 34 + 35+ + 32012 chia hết cho 120. 0,25ĐỀ SÔ 4 PHÒNG GD VÀ ĐT NINH HÒA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC năm 2016 - 2017 Môn: TOÁN lớp 6 BẢN CHÍNH thời gian làm bài: 90 phút (Không tính thời gian phát đề) bài 1. (2,25 điểm) tiến hành phép tính a) 2.52 – 176 : 23 b) 17.5 + 7.17 – 16.12 c) năm ngoái + <38 – (7 – 1)2> – 20170 bài 2. (2,25 điểm) tra cứu x, biết a) 8.x + trăng tròn = 76 b) 10 + 2.(x – 9) = 45 : 43 c) 54 x; 270 x và 20 ≤ x ≤ 30 bài xích 3. (1,5 điểm) a) Tính số bộ phận của tập vừa lòng A = 17; 19; 21; 23; . ; 2017 b) Viết tập P các số nguyên tố nhỏ hơn 10. C) sắp xếp những số nguyên sau theo máy tự tăng dần: 3; -5; 6; 4; -12; -9; 0 bài xích 4. (1,5 điểm) Số học sinh khối 6 của ngôi trường là một trong những tự nhiên có cha chữ số. Mỗi một khi xếp mặt hàng 18, mặt hàng 21, mặt hàng 24 phần lớn vừa đầy đủ hàng. Tính số học sinh khối 6 của trường đó. Bài 5. (2,0 điểm) bên trên tia Ox, vẽ hai điểm A cùng B làm sao để cho OA = 4cm, OB = 7cm. A) Trong bố điểm O, A, B thì điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại? vị sao? b) đối chiếu OA với AB. C) trên tia BO vẽ điểm C sao để cho BC = 5cm. Tính AC, từ đó hãy chứng tỏ C là trung điểm của đoạn trực tiếp OA. Bài xích 6 (0,5 điểm) tìm số tự nhiên và thoải mái n, biết 2.n + 5 phân tách hết đến n + 1ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 bài Đáp án Điểm 2.52 – 176 : 23 0,75 = 2.25 – 176 : 8 0,25 1.a = 50 – 22 0,25 = 28 0,25 17.5 + 7.17 – 16.12 0,75 = 17.(5 + 7) – 16.12 0,25 1.b = 17.12 – 16.12 0,25 = 12.(17 – 16) =12.1 = 12 0,25 2015 + <38 – (7 – 1)2> – 20170 0,75 = 2015 + <38 – 62> – 20170 0,25 1.c = 2015 + <38 – 36> – 1 0,25 = năm ngoái + 2 – 1 = năm nhâm thìn 0,25 8.x + 20 = 76 0,75 8.x = 76 – 20 2.a 8.x = 56 0,25 x = 56 : 8 0,25 x = 7 0,25 Vậy x = 7 10 + 2.(x – 9) = 45 : 43 0,75 10 + 2.(x – 9) = 42 = 16 0,25 2.b 2.(x – 9) = 16 – 10 = 6 0,25 x – 9 = 6 : 2 = 3 0,25 x = 3 + 9 = 12Vậy x = 12 54 x; 270 x và đôi mươi ≤ x ≤ 30 0,75 + Ta có: 54 x với 270 x x ƯC(54, 270) 0,25 + Ta có: 54 = 2.33 270 = 2.5.33 0,25 2.c Suy ra ƯCLN(54, 270) = 2.33 = 54 ƯC(54, 270) = Ư(54) = 1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54 Vì trăng tròn x 30 đề xuất x = 27 0,25 Vậy x = 27 Tính số bộ phận của tập thích hợp A = 17; 19; 21; 23; . ; 2017 0,5 3.a Số bộ phận của tập vừa lòng A là: (2017 - 17) : 2 + 1 = 1001 0,5 Viết tập P các số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 10. 0,5 3.b Tập P những số nguyên tố nhỏ dại hơn 10 là phường = 2; 3; 5; 7 0,5 sắp đến xếp những số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3; -5; 6; 4; -12; -9; 0,5 3.c 0 thu xếp đúng -12; -9; -5; 0; 3; 4; 6 0,5 Số học sinh khối 6 của trường là một vài tự nhiên có bố chữ số. Mỗi khi xếp sản phẩm 18, hàng 21, hàng 24 đông đảo vừa đủ hàng. Kiếm tìm số học sinh 1,5 khối 6 của ngôi trường đó. + call x là số học viên khối 6 đề nghị tìm 0,25 4 + Ta có x BC(18; 21; 24) 0,25 + BCNN(18; 21; 24) = 504 0,25 + phải BC(18; 21; 24) = 0; 504; 1008; 0,25 + do x là số tự nhiên có tía chữ số phải suy ra x = 504 0,25 + Vậy số học sinh khối 6 của ngôi trường là 504 học viên 0,25O C A B x 0,25 OA = 4cm; OB = 7cm; BC = 5cm 5.a Trong tía điểm O, A, B thì điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại? vì 0,5 sao? + Điểm A nằm trong lòng hai điểm O với B. 0,25 + bởi trên tia Ox, có OA AB (do 4cm > 3cm) 0,25 Vậy OA > AB bên trên tia BO vẽ điểm C thế nào cho BC = 5cm. Tính AC. Trường đoản cú đó chứng tỏ 0,5 C là trung điểm của đoạn trực tiếp OA. + bên trên tia BO, có ba Tìm số tự nhiên và thoải mái n, biết 2.n + 5 phân chia hết cho n + 1 0,5 + Ta tất cả 2. N + 5 n + 1 2.n + 2.1 + 3 n + 1 2.(n + 1) + 3 n + 1 0,25 3 n + 1 6  n + 1 Ư (3) + Ta có Ư(3) = 1; 3 Suy ra n + 1 = 1 n = 0 0,25 n + 1 = 3 n = 2 Vậy n 0; 2ĐỀ SỐ 5 ngôi trường ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC năm nhâm thìn - 2017 Lớp MÔN: TOÁN LỚP 6 Họ cùng tên thời hạn làm bài: 120 phút I. Lí thuyết (2,0 điểm) Câu 1 (1,0 điểm): phát biểu qui tắc cùng hai số nguyên âm. Áp dụng tính: (- 14) + (- 25) Câu 2 (1,0 điểm): Trung điểm M của đoạn trực tiếp AB là gì? Vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB. II. Bài bác tập (8,0 điểm) bài 1 (2,0 điểm) a) Viết hiệu quả phép tính dưới dạng một lũy vượt 75.7 32 : 23 b) tìm ƯCLN (40, 140) c) search BCNN (45, 160) bài xích 2 (2,0 điểm) a) tiến hành phép tính (tính cấp tốc nếu bao gồm thể) (6 - 10) + 150 75.95 - 75.45 b) tìm x biết 45 - 4x = 37 (3x – 6).3 = 34 bài 3 (1,0 điểm): Điền chữ số vào vết * nhằm số 3*5 chia hết đến 9. Bài 4 (1,0 điểm): học viên khối 6 của một trường vào tầm khoảng 230 đến 270 em. Khi xếp sản phẩm 12, hàng 15, hàng trăng tròn thì vừa đủ. Tính số học viên khối 6 của trường đó. Bài 5 (2,0 điểm): trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B làm sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. A) Điểm A có nằm giữa O và B không? vị sao? b) Điểm A gồm là trung điểm của đoạn trực tiếp OB không? vì sao?ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6 Đáp án Biểu điểm I. Lí thuyết (2,0 điểm) Câu 1: 0,5 - phát biểu qui tắc cùng hai số nguyên âm đúng 0,5 - Áp dụng tính đúng: (- 14) + (- 25) = - (14 + 25) = - 39 Câu 2: - phân phát biểu có mang trung điểm của đoạn thẳng AB đúng 0,5 - Vẽ hình đúng 0,5 II.

Xem thêm: Bài Tập Hệ Phương Trình Lớp 10, Bài Tập Phương Trình Và Hệ Phương Trình Lớp 10

Bài bác tập (8,0 điểm) bài bác 1 (2,0 điểm): a) Viết tác dụng phép tính dưới dạng một lũy quá 75.7 = 75 + 1 = 76 0,5 32 : 23 = 25 : 23 = 25 - 3 = 22 0,5 b) ƯCLN(40, 140) = trăng tròn 0,5 c) BCNN (45, 160) = 1440 0,5 bài bác 2 (2,0 điểm) a) triển khai phép tính (tính nhanh nếu bao gồm thể) (7 - 10) + 139 = (-3) + 139 = 136 0,5 75.95 - 75.45 = 75.(95 - 45) = 75.50 = 3750 0,5 b) tra cứu x biết: 45 - 4x = 37 0,25 4x = 45 - 37 4x = 8 0,25 x = 2 (3x – 6).3 = 34 3x – 6 = 34 : 3 0,25 3x – 6 = 333x = 27 + 6 x = 33 : 3 0,25 x = 11 bài bác 3 (1,0 điểm) * 1; 9 1,0 bài 4 (1,0 điểm) Tính đúng số học viên khối 6 của trường sẽ là 240 học tập sinh. 1,0 bài bác 5 (2,0 điểm) O 2cm A B x 0,5 4cm a) bên trên tia Ox do OA