... 200 0,25 = 53 10 0 – 200 = 5300 – 200 = 510 0 0,5 1, 5 x + 15 = – 16 0,25 a x = – 16 – 15 0,25 x = – 31 22 2x = 16 (có cách) 0,25 b 22+x = 24 0,25 ⇒ + x = 4, x = c – 16 ; 0,25 70 = 0,25 Vẽ trục số (0,25) 0,5 a b c 2,0 18 : 32 + 5.23 a b = 18 : + 0.5 = + 40 = 42 0,25 ( 12 ) + 42 = 42 – 12 = ... O B (1) 0,25 => OC + CB = OB => + CB 0,25 = => CB = …= 2(cm) (2) 0,25 c + trường đoản cú (1) (2) => C trung điểm OB 1, 5 gọi x số học tập sinh ngôi trường 0,25 Ta tất cả 10 00 > x > 900 0,25 vì chưng x ∈ BC(3, 4, 5) 0,25 10 00...


Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2015

*

... <85 + 11 5>} : 10 2 – 12 (0,25đ) = (0 + 200) : 10 0 – 12 (0,25đ) = 200 : 10 0 – 12 = 10 12 (0,25đ) = - (12 10 ) = -2 (0,25đ) Câu (1 điểm) a) x – 12 = – 23 x = (-23) + 12 (0,25đ) x = – (23 – 12 ) x ... X = – 11 vày 11 Z buộc phải x = 11 giá trị yêu cầu tìm (0,25đ) b) b) |x| – = |x| = + 22 (0,25đ) |x| = 10 x = 10 x = -10 (0,25đ) bởi vì 10 Z, -10 Z đề xuất x = 10 x = -10 giá trị phải tìm Câu (1, 5đ) hotline số học sinh ... Trực tiếp OC = 6cm minh chứng M trung điểm đoạn thẳng OC Câu 11 (0,5 điểm) mang lại S = 1+ 2+22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 minh chứng S chia hết mang lại ======HẾT====== ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN I TRẮC...
*

Tổng phù hợp đề thi học i môn toán 6 của các quận thành phố hồ chí minh năm học 2014 2015(có đáp án bỏ ra tiết)


... đến học tập sinh kh i tất cả học sinh lựa chọn vào ban tổ chức, số học tập sinh l i phân chia thành team 12, team 15, team 18 toàn vẹn Tìm số học sinh kh i 6, biết số học sinh khoảng chừng từ 500 đến 60 0 học sinh 30 26 năm trước ... BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MƠN TỐN LỚP NĂM HỌC năm trước – năm ngoái Th i gian làm cho b i: 90 phút (Khơng kể th i gian phạt đề) B i 1: 1) a) Viết tập hợp M số ngun x đến 6 55 2,717 30
*

3 293 0
*

3 386 0
*

3 263 1
182 5,219 14
6 876 0
2 1,885 25
2 511 1
11 1,565 8
5 574 5
2 1,283 13Xem thêm: Hakuna Matata Là Gì ? Ý Nghĩa Câu Nói Này Trong Cuộc Sống Là Gì?