Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6 đưa đến 35 đề thi môn Toán, có đáp án chi tiết kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để giao bài bác tập hè 2022 cho học sinh của chính mình thuận luôn tiện hơn.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 5 lên lớp 6 (có đáp an)

Với những dạng bài tập rất đa dạng chủng loại như tìm y, tính, viết phân số mập nhất, phân số nhỏ tuổi nhất, việc có lời văn... Những em sẽ hệ thống lại được kiến thức môn Toán, làm cho quen với các dạng bài bác tập để tự tin lao vào lớp 6. Chi tiết mời thầy cô và những em cùng mua 35 đề ôn tập môn Toán lớp 5 lên lớp 6:


Bài 1: Tính: (2 điểm)

a)

*

b) (27,09 + 258,91) x 25,4

Bài 2: tìm y: (2 điểm)

52 x (y : 78 ) = 3380

Bài 3: (3 điểm)

Một tín đồ thợ làm trong 2 ngày từng ngày làm 8 giờ thì làm cho được 112 sản phẩm. Hỏi bạn thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9h thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại?

Bài 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có diện tích s là 150 m2. Nếu kéo dãn đáy BC (về phía B) 5 m thì diện tích tăng thêm là 35 m2. Tính lòng BC của tam giác .

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

Bài 1: (2 điểm) mỗi tính hợp lý cho (1 điểm)

a)

*

b) (27,09 + 258,91) x 25,4 = 286 25,4 = 7264,4

Bài 2: search y: (2 điểm)

52 x (y : 78) = 3380

(y : 78) = 3380 : 52 (1điểm)

(y : 78) = 65 (0,5 điểm)

y = 65 x 78

y = 5070 (0,5 điểm)

Bài 3: (3 điểm)

Mỗi giờ bạn thợ đó làm cho được số thành phầm là:

112 : (8 x 2) = 7 (sản phẩm). (1 điểm)


Trong tía ngày bạn thợ kia làm toàn bộ số tiếng là:

9 x 3 = 27 (giờ). (0,5 điểm)

Trong cha ngày tín đồ thợ kia được toàn bộ số sản phẩm là:

7 x 27 = 189 (sản phẩm). (1 điểm)

Đáp số: 189 sản phẩm. (0,5 điểm)

Bài 4: (3 điểm)

- Vẽ được hình cho ( 0,5 điểm ) A

- độ cao hạ tự đỉnh A xuống lòng BC của tam giác là:

30 x 2 : 5 = 12 (cm) (1 điểm)

- vị AH là chiều cao chung của nhị tam giác ABC cùng ADB

Nên lòng BC của tam giác là:

150 x 2 : 12 = 25 (cm) (1 điểm)

Đáp số: 30 (cm) (0,5 điểm)

Đề ôn tập môn Toán lớp 5 - Đề 2

Câu 1: (1 điểm)

a) Viết phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu mã số bằng 10.

b) Viết phân số nhỏ tuổi nhất bao gồm tổng của tử số và chủng loại số bởi 2000.

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

Câu 3: (2 điểm)

Cho 2 số tự nhiên và thoải mái

*
*
. Biết trung bình cùng của bọn chúng là 428. Tra cứu mỗi số.

Câu 4: (3 điểm)

Bạn An có 170 viên bi gồm hai loại: bi blue color và bi color đỏ. Bạn An nhận biết rằng 1/9 số bi xanh bởi 1/8 số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi xanh, từng nào viên bi đỏ?


Câu 5: (3 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi 92 m. Giả dụ tăng chiều rộng lớn thêm 5 m và sút chiều lâu năm đi cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ biến hình vuông. Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn.

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

Câu 1: (1 điểm). Đúng mỗi câu 1 điểm

a) Phân số lớn số 1 có tổng của tử số và mẫu số bằng 10 là: 9/1

b) Phân số nhỏ nhất bao gồm tổng của tử số và mẫu số bởi 2000 là: 0/2000

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

55 - y = 76 – 33

55 - y = 43

y = 55 – 43

y = 12

Câu 3: (2 điểm)

Tổng của nhì số là: 428 x 2 = 856

Vậy hai số đó là: 78 với 778.

(HS rất có thể giải bằng phương pháp khác: Tổng – Hiệu;...)

Câu 4: (3 điểm)

Tổng số phần đều nhau là: 9 + 8 = 17 (phần)

Giá trị 1 phần: 170 : 17 = 10 (viên)

Số bi xanh là: 10 x 9 = 90 (viên)

Số bi đỏ là: 10 x 8 = 80 (viên)

ĐS: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ.

Câu 5: (3 điểm)

Tổng của chiều dài và chiều rộng miếng vườn là: 92 : 2 = 46 (m)

Hiệu số giữa chiều dài cùng chiều rộng lớn là: 5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng lớn của miếng vườn là: (46 – 10) : 2 = 18 (m)

Chiều lâu năm của miếng vườn là: (46 + 10) : 2 = 28 (m)

Diện tích của mảnh vườn là: 18 x 28 = 504 (m2)

Đáp số: 504m2


Đề ôn tập môn Toán lớp 5 - Đề 3

Câu 1: (1 điểm)

Với tứ chữ số 2 và những phép tính, hãy lập những dãy tính có hiệu quả lần lượt là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

Câu 2: (2 điểm)

Hai tấm vải vóc xanh và đỏ dài 68 m. Nếu cắt sút

*
tấm vải vóc xanh với
*
tấm vải vóc đỏ thì phần sót lại của nhì tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều nhiều năm của mỗi tấm vải.

Câu 3: (2 điểm)

An có 20 viên bi, Bình tất cả số bi bởi

*
số bi của An. Chi gồm số bi hơn mức trung bình cùng của 3 các bạn là 6 viên bi. Hỏi Chi gồm bao nhiêu viên bi?

Câu 4: (2 điểm)

Một shop có 5 rổ cam cùng quýt, trong những rổ chỉ bao gồm một loại quả. Số quả ở mỗi rổ là 50, 45, 40, 55, 70 quả. Sau khi bán đi 1 rổ thì số trái cam còn lại gấp 3 lần số trái quýt. Hỏi trong các rổ còn sót lại rổ nào đựng cam, rổ như thế nào đựng quýt?

Câu 5: (3 điểm)

Một đám khu đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là các số tự nhiên. Chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Có diện tích s từ 60m2 đến 80m2 . Tính chu vi đám đất.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN SỐ 4

Câu 1: (1 điểm).

2 x 2 – 2 x 2 = 0 2 x 2 - 2 : 2 = 3 2 x 2 x 2 - 2 = 6 2 x 2 x 2 + 2 = 10

2 : 2 + 2 - 2 = 1 2 x 2 + 2 - 2 = 4 2 + 2 + 2 + 2 = 8

2 : 2 + 2 : 2 = 2 2 x 2 + 2 : 2 = 5 22 : 2 – 2 = 9

Câu 2: (2 điểm)

Phân số chỉ số vải sót lại của tấm vải vóc xanh là:

*
(tấm vải xanh) 0,25đ

Phân số chỉ số vải sót lại của tấm vải vóc đỏ là:

*
= (tấm vải đỏ) 0.25đ

Theo đầu bài ta có: 4/7 tấm vải vóc xanh = 2/5 tấm vải vóc đỏ

Hay: 4/7 tấm vải xanh =4/10 tấm vải đỏ. 0,25đ

Ta tất cả sơ đồ:

Tổng số phần cân nhau là: 7 + 10 = 17 (phần) 0,5đ

Giá trị 1 phần: 68 : 17 = 4 (m) 0,5đ

Chiều dài tấm vải vóc xanh là: 4 x 7 = 28 (m) 1đ


Chiều lâu năm tấm vải đỏ là: 4 x 10 = 40 (m) 1đ

ĐS: vải vóc xanh: 28 m ; vải vóc đỏ: 40 m.

Câu 3: (2 điểm)

Số bi của Bình là: trăng tròn x

*
= 10 (viên) 0,5đ

Nếu chi bù 6 viên bi cho 2 chúng ta rồi chia rất nhiều thì số bi của 3 bạn sẽ bằng nhau và bởi trung bình cộng của cả 3 bạn. 0,5đ

Vậy trung bình cùng số bi của 3 bạn là: (20 + 10 + 6) : 2 = 18 (viên) 1đ

Số bi của đưa ra là: 18 + 6 = 24 (viên) 1đ

ĐS: 24 viên

Câu 4: (2 điểm)

Sau khi bán đi một rổ thì số quả cam còn lại gấp 3 lần số trái quýt còn lại. Vì vậy số quả còn sót lại phải là số phân chia hết mang lại 4; trong các số ấy số quả quýt chiếm 1/4 số quả còn lại. 0,5đ

Lúc chưa cung cấp thì siêu thị có số trái là: 50 + 45 + 40 + 55 + 70 = 260 (quả) 0,5đ

Số 260 phân chia hết đến 4, đề nghị số quả phân phối đi phải là số phân chia hết cho 4. Vì chưng số 40 là số phân tách hết cho 4 buộc phải đã buôn bán đi rổ 40 quả. 0,5đ

Số quả còn lại là: 260 – 40 = 220 (quả) 0,5đ

Số trái quýt còn sót lại là: 220 : 4 = 55 (quả) 1đ

Vậy vào 4 rổ sót lại thì có một rổ cất 55 trái quýt và bao gồm 3 rổ đựng cam là rổ gồm 45 quả, rổ bao gồm 50 quả, rổ tất cả 70 quả.

Câu 5: (3 điểm)

Vì chiều nhiều năm đám khu đất gấp 3 lần chiều rộng nên diện tích đám khu đất là số chia hết cho 3. Ta phân tách đám khu đất thành 3 hình vuông.

Từ 60 – 80 các số phân tách hết mang lại 3 là:60, 63, 66, 69, 72, 75, 78. Suy ra diện tích s của mỗi hình vuông rất có thể là: 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Vì cạnh hình vuông cũng là chiều rộng của đám đất hình chữ nhật là một số tự nhiên bắt buộc diện tích hình vuông bằng 25 .

Suy ra cạnh hình vuông vắn hay chiều rộng lớn đám đất là 5m để sở hữu 5 x 5 = 25 .

Chiều lâu năm đám đất : 5 x 3 = 15 (m)

Chu vi hình chữ nhật: (15 + 5) x 2 = 40 (m)

ĐS: 40 m.

Đề ôn tập môn Toán lớp 5 - Đề 4

Câu 1: (2 điểm)

a) mang đến hai biểu thức: A = 101 x 50 ; B = 50 x 49 + 53 x 50.

Không tính trực tiếp, hãy sử dụng đặc điểm của phép tính để so sánh giá trị số của A với B.

b) mang lại phân số:

*
với
*
. Ko quy tuỳ nhi số, mẫu mã số hãy so sánh hai phân số trên.

Câu 2: (2 điểm)

Tìm số lớn nhất có nhì chữ số, hiểu được số đó phân tách cho 3 thì dư 2, còn phân tách cho 5 thì dư 4.

Câu 3: (3 điểm)

Trong lần khảo sát chất lượng học kì I, điểm số của 150 học viên khối lớp Năm ở 1 trường tiểu học tập được xếp thành tứ loại: giỏi, khá, trung bình với yếu. Số học viên đạt điểm khá bằng 7/15 số học sinh cả khối. Số học sinh đạt điểm xuất sắc bằng 3/5 số học sinh đạt điểm khá.

a) Tính số học viên đạt điểm tốt và số học sinh đạt điểm khá.

b) Tính số học sinh đạt điểm trung bình với số học viên đạt điểm yếu, hiểu được 3/5 số học viên đạt điểm trung bình bằng 2/3 số học sinh đạt điểm yếu.

Xem thêm: Bài Tập Về Câu Rút Gọn Và Câu Đặc Biệt, Câu Đặc Biệt


Câu 4: (3 điểm)

Một khu vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm gấp 3d rộng. Hỏi diện tích s khu sân vườn đó biết rằng nếu tăng chiều nhiều năm lên 5 m và bớt chiều rộng đi 5 m thì diện tích s giảm đi 225 m2.