- Chọn bài bác -Bộ Đề thi Toán lớp 5 giữa kì một năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 5 học kì một năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 5 thân kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 5 học tập kì hai năm 2021 - 2022 (15 đề)Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 1 năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án (15 đề)Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1 nâng cao năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề)Đề thi học kì 1 Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 gồm đáp án (15 đề)Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5 nâng cấp năm 2021 - 2022 gồm đáp án (5 đề)Đề thi Toán lớp 5 thân kì 2 năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án (15 đề)Đề thi Toán lớp 5 thân kì 2 nâng cấp năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án (5 đề)Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 gồm đáp án (15 đề)Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 nâng cao năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án (5 đề)40 Đề thi Toán 5 học tập kì 1 gồm đáp án40 Đề thi Toán 5 học tập kì 2 gồm đáp án

Mục lục


Xem cục bộ tài liệu Lớp 5: trên đây5 đề thi giữa kì 2 Toán 5 nâng cao

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra …..

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn toán mới nhất

Đề khảo sát quality Giữa học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao – Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm) Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): hỗn số

*
được viết dưới dạng số thập phân là :

A. 3,2 C. 3,5

B. 3,1 D. 2,5

Câu 2 (0,5 điểm): hy vọng tính phân phối kính hình tròn khi biết chu vi ta làm như sau :

A. đem chu vi phân chia cho 3,14

B. Mang chu vi phân tách 3,14 rồi phân chia cho 2

C. Lấy chu vi nhân 3,14 rồi phân tách cho 2

D. đem chu vi chia 3,14 rồi nhân mang lại 2

Câu 3 (0,5 điểm): Số tương thích để điền vào chỗ chấm: 1/4 m3 = …. Cm3 là từng nào ?

A. 25 cm3 B. 250 cm3

C. 2 500 cm3 D. 250 000 cm3

Câu 4 (1 điểm): Một fan gửi máu kiệm bank 10 000 000 đồng lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Số tiền lãi sau một tháng được xem là : .

A. 10 000 000 x 100 : 0,5


B. 10 000 000 : 100 x 0,5

C. 10 000 000 x 0,5 x 100

D. 10 000 000 : 100 : 0,5

Câu 5 (1 điểm): hình tròn có 2 lần bán kính d = 6,2dm Vậy diện tích hình tròn trụ là

a. 30,1754 dm2 b. 13,816 dm2

c. 19,468 dm2 d. 9,734 dm2

Câu 6 (1 điểm): cực hiếm của biểu thức:

34,56 x 25,75 + 34,56 x 73,25 + 34,56 được tính là :

A. 34,56 x ( 25,75 + 73,25)

B. 34,56 + ( 25,75 + 73,25)

C. 34,56 x ( 25,75 + 73,25+1)

D. 34,56 + ( 25,75 + 73,25 +1)

Câu 7 (1 điểm): hy vọng làm một chiếc hộp lập phương bao gồm cạnh 20cm không có nắp và ko tính các mép dán, chúng ta Hà yêu cầu dùng miếng bìa có diện tích s là :

A. 2000 cm2 B. 2400 cm2

C. 200 cm2 D. 240 cm2

Câu 8 (1 điểm): Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 2/5 dm , chiều rộng 1/3 dm và độ cao 3/4 dm là :

A. 6/10 dm3 B. 6/10 dm2

C. 1/10 dm2 D. 1/10 dm3

Phần II. Từ luận (3 điểm)

Câu 9 (1 điểm) Tính

a) 4 năm 3 mon – hai năm 8 mon

b) 7 tiếng 40 phút : 4

Câu 10 (2 điểm): Tính diện tích s hình thang ABCD( hình vẽ)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm)

– HS khoanh tròn câu 1, 2 đúng được 0,5 điểm. Riêng biệt câu 3, 4, 5, 6, 7, 8 được một điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án C B D B A C A D

Phần II. Từ luận (3,5 điểm)

Câu 9 (1 điểm): Tính ( từng phần đúng cho 1 điểm )

Đổi thành:

a) 4 năm 3 mon – hai năm 8 tháng

*

b) 7 giờ đồng hồ 40 phút : 4


*

Câu 10 (2 điểm): Tính diện tích s hình thang ABCD( hình vẽ)

Độ nhiều năm đáy bự của hình thang ABCD là :

7,8 + 4 = 11,8 ( cm) (0,5 điểm )

độ cao tam giác BED ( hay chiều cao hình thang ABCD) là:

trăng tròn x 2 : 4 = 10(cm) (0,5 điểm )

diện tích s hình thang ABCD là :

(11,8 + 5,5) x 10 : 2 = 86,5 (cm2) (0,75 điểm

Đáp số : 86,5 (cm2) (0,25 điểm )

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút


(nâng cao – Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (1 điểm): mong muốn tính chiều cao h của tam giác bao gồm đáy a, diện tích S:

A. H = S x 2 x a

B. H = S x 2 : a

C. H = S : 2 x a

D. H = S : 2 : a

Câu 2 (1 điểm): Biết 75% của một bao gạo là 37,5 kg gạo . Hỏi 3/5 bao gạo kia là bao nhiêu kg?

A. 50kg B.1,5 kg

C. 15 kilogam D. 30kg

Câu 3 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 0,04 m3 = ……cm3 là bao nhiêu ?

A. 4 B. 40

C. 40 000 D. 400

Câu 4 (0,5 điểm): Số dư trong phép phân chia 700 : 2400 phần thập phân của thương ví như chỉ đem 2 chữ số là ?

A. 400 B. 40

C. 4 D. 0,4

Câu 5 (1 điểm): Chu vi hình tròn trụ là 12,56 thì diện tích hình tròn trụ là ?

A. 6,28 cm2 B. 12,56 cm2

C. 3,14 cm2 D. 50,24 cm2

Câu 6 (0,5 điểm): 2,3 tiếng = …..giờ …phút ?

A. 2 tiếng 18 phút B. 2 tiếng 30 phút

C. 2 tiếng đồng hồ 3 phút D. 2 tiếng đồng hồ 36 phút

Câu 7 (1 điểm): tìm kiếm x biết 10 : (0,2 +

*
) = 5 . Giá trị của x là :

A. 5 B. 1,62

C. 2 D. 0,5

Phần II. Trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 426 + 17,7 b) 58 – 45,7

c) 4,35 x 5,67 d) 109,98 : 42,3

Câu 2 (2 điểm): hình vuông ABCD bao gồm độ lâu năm cạnh là 10 centimet . Các điểm E, G là trung điểm của AB và BC. Tính diện tích hình tam giác DEG.


Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

– HS khoanh tròn mỗi câu 4, 6 đúng được 0,5 điểm câu 1, 2, 3, 5, 7 được một điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 Đáp án B D C C B A D

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): HS triển khai đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

a) 426 + 17,7 = 443,7

b) 58 – 45,7 = 12,3

c) 4,35 x 5,67 = 24,6645

d) 109,98 : 42,3 = 2,6

Câu 2 (2 điểm): hình vuông ABCD có độ nhiều năm cạnh là 10 cm . Những điểm E, G là trung điểm của AB với BC. Tính diện tích s hình tam giác DEG.

Vì E,G là trung điểm của cạnh AB và BC bắt buộc ta tất cả :

AE = EB = BG = GC = 10 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình vuông ABCD là :

10 x 10 = 100( cm2)

diện tích tam giác AED bằng diện tích tam giác DGC ( vì chưng đáy AE=GC và chiều cao AD= DC) ,Vậy tổng diện tích hai tam giác AED và DGC là :


10 x 5 : 2 x 2 = 50 (cm2)

diện tích tam giác BEG là :

5 x 5 : 2= 12,5 ( cm2)

diện tích s tam giác DEG là :

100 – (50 + 12,5) = 37,5 ( cm2)

Đáp số : 37,5 ( cm2)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(nâng cao – Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): hình trụ bên có:

*

A. 4 bán kính B. 3 bán kính

C. 5 nửa đường kính D. 6 nửa đường kính

Câu 2 (1 điểm): Một hình thang gồm độ dài hai đáy là 1m 8dm và 1,2 m chiều cao 1m 2cm . Diện tích hình thang đó là :

A. 3,6 m2 B. 1,8 m2

C. 1,53 m2 D.3,04 m2

Câu 3 (0,5 điểm): vào 1/3 ngày kim phút tảo được từng nào vòng :

A. 8 vòng B. 3 vòng

C. 4 vòng D. 6 vòng

Câu 4 (0,5 điểm): có hai hình vỏ hộp chữ nhật. Các kích cỡ của hình hộp trước tiên đều gấp đôi của hình hộp thứ hai . Thể tích hình hộp thứ nhất gấp mấy lần thể tích hình hộp máy hai?

A. Gấp đôi B. 8 lần

C. 4 lần D. 6 lần

Câu 5 (0,5 điểm): mong muốn tính tổng hai lòng của hình thang ta làm cho như sau :

A. Lấy diện tích s nhân 2 nhân với độ cao .

B. Lấy diện tích s chia 2 nhân với độ cao .

C. Lấy diện tích s nhân 2 chia cho chiều cao

D. Lấy diện tích s chia 2 phân chia cho chiều cao

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a. 426 + 66,4 b. 71,67 – 29

c. 1 tiếng 25 phút x7 d. 5 ngày 12 giờ đồng hồ : 4

Câu 2 (2 điểm): Một cục gỗ hình vỏ hộp chữ nhật có chiều lâu năm 1,2m , chiều rộng 2dm và chiều cao 1,5dm . Hiểu được 2dm3 đó khối lượng 1,5 kg . Hỏi khối gỗ đó cân nặng bao nhiêu ki –lô- gam ?

Câu 3 (2 điểm): Tính diện tích s mảnh đất ABCD( Hình vẽ)


Câu 4 (1 điểm): tìm kiếm x biết :

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng từng câu mang lại 0,5 riêng rẽ câu 2 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 A C A B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính( từng câu hợp lý cho 0,5 điểm)

a. 426 + 66,4 = 492,4

b. 71,67 – 29 = 42,67

c. 1 tiếng 25 phút x7 = 7 giờ 175 phút = 9h 55 phút


d. 5 ngày 12 giờ : 4 = 1 ngày 9 giờ đồng hồ

Câu 2 (2 điểm): Một khối gỗ hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 1,2m , chiều rộng 2dm và chiều cao 1,5dm . Hiểu được 2dm3 đó cân nặng 1,5 kilogam . Hỏi gỗ khối đó cân nặng bao nhiêu ki –lô- gam ?

Đổi 1,2m= 12dm ( 0,25 điểm)

Thể tích khối gỗ là : 12 x 2 x 1,5 = 36(dm3) ( 0,5 điểm)

giải pháp 1: 36 dm3 gấp 2dm3 số lần là : 36 : 2 = 18 (lần) ( 0,5 điểm)

cục gỗ đó cân nặng là: 1,5 x 18 = 27 (kg) ( 0,5 điểm)

phương pháp 2: 1 dm3 gỗ trọng lượng là: 1,5 : 2 = 0,75(kg)

khối gỗ đó cân nặng là: 0,75 x 36 = 27 (kg)

Đáp số : 27 kg ( 0,25 điểm)

Câu 3: Tính diện tích s mảnh đất ABCD( Hình vẽ)

Vì EBCD là hình bình hành cần DC = EB = 27m ( 0,25 điểm)

Diện tích tam giác vuông AEB là: 27 x18 : 2 =243 (m2) ( 0,5 điểm)

Diện tích hình bình hành EBCD là: 27 x 21 = 567(m2) ( 0,5 điểm)

Diện tích mảnh đất nền là : 243 + 567 = 810(m2) ( 0,5 điểm)

Đáp số : 810m2 ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm): tra cứu x biết:


Ta có

*

*

Hay

*

Vậy: 25 – x = 21 = 25 – 21 = 4

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao – Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): 10% của 8 dm là

A. 10cm B. 70 cm

C. 8 centimet D. 0,8 cm

Câu 2 (0,5 điểm): 12 giờ trong vòng 30 phút : 5 = ?

A. 2 giờ 6 phút B. 2 tiếng đồng hồ 46 phút

C. 2 giờ 50 phút D. 2 giờ 30 phút

Câu 3 (0,5 điểm): mong muốn tính chiều cao h của hình thang khi biết đáy lớn a, đáy bé b, diện tích s S ta có tác dụng như sau :

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4 (0,5 điểm): 1 tiếng 15 phút = … giờ đồng hồ . Số thích hợp điền vào nơi chấm là :

A. 1,15 B. 1,25

C. 115 D. 75

Câu 5 (1 điểm): đến nữa hình trụ H như hình bên . Chu vi hình H là :

*

A. 18,84 cm. B. 9,42 cm

C. 15,42cm D. 28,26 cm.

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 456 + 34,7 b) 567 – 34,69

c) 234,5 x 3,9 d) 52: 1,6

Câu 2 (2 điểm): Tính lòng của hình thang có diện tích 240cm, đáy to hơn đáy bé 4cm .và trường hợp tăng đáy to lên 5 centimet thì diện tích tăng lên 30 cm2.


Câu 3 (2 điểm): mang lại hình chữ nhật ABCD tất cả AB = 48cm, AD = 36 cm . Biết AM = 1/3 AB , ND = 50% AN. Tính diện tích tam giác MNC .

*

Câu 4 (1 điểm): search x biết: 1,2x + 2,3 = 2,9

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu đến 0,5 riêng rẽ câu 5 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 C D A B C

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính( mỗi câu chuẩn cho 0,5 điểm)

a) 456 + 34,7 = 490,7 b) 567 – 34,69 = 532,31

c) 234,5 x 3,9 = 914,55 d) 52: 1,6 = 32,5

Câu 2 (2 điểm):

Chiều cao của tam giác hay độ cao hình thang là: 30 x2 : 5 = 12 ( cm )

Tổng chiều dài hai đáy của hình thang là: 240 x 2 : 12 = 40 (cm )

Đáy bé nhỏ hình thang là: (40 – 4 ) : 2 = 18 ( centimet )

Đáy bự hình thang là: 40 – 18 =22 ( cm )

Đáp số: 18cm ;22cm

Câu 3 (2 điểm):

AM = 48 : 3= 16cm

MB = 48 – 16 = 32 cm

AN = 36 : (1 + 2) x 2= 24 centimet

ND = 36 -24 = 12 cm

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 36 x 48 = 1728 ( cm2)

Diện tích tam giác AMN là: 16 x 24 : 2 = 192 ( cm2 )

Diện tích tam giác BMC là: 32 x 36 :2 = 576 (cm2 )

Diện tích tam giác NDC là: 48 x 12 : 2 = 288 ( cm2 )

Diện tích tam giác MNC là:

1728 – ( 192 + 576 + 288 ) = 672 ( cm2 )

Đáp số: 672 cm2

Câu 4:

1,2x + 2,3 = 2,9

1,2x = 0,6

x = 0,6 : 1,2

x = 0,5

Phòng giáo dục và Đào tạo thành …..

Xem thêm: Tổng Hợp Các Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Luận Văn (Phần 2)

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(nâng cao – Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0032 B. 0,032

C. 0,32 D. 3,2

Câu 2 (1 điểm): Cho bốn chữ số 1,2,3,4 . Viết được toàn bộ các số gồm bốn chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho rằng :

A. 18 số B. 24 số

C. 12 số D. 36 số


Câu 3 (0,5 điểm): muốn tính bán kính r của hình tròn khi biết diện tích s S ta có tác dụng như sau :

A. R= S : 3,14 B. R = S: 3,14 : 2

C. R = S: 3,14 x 2 D. R x r = S: 3,14

Câu 4 (0,5 điểm): 3,25 tiếng = … giờ…phút . Số tương thích điền vào khu vực chấm là :

A. 3h 15 phút B. 3h 25 phút

C. 3 giờ 10 phút D. 3h 52 phút

Câu 5 (0,5 điểm): Số hình tam giác gồm trong hình mặt là :

*

A. 5 hình B. 10 hình

C. 15 hình D. Trăng tròn hình

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 345,7 + 897 b) 587,6 – 499

c) 78,56 x 27,9 d) 98,156: 4,63

Câu 2 (2 điểm): Tính thể tích của hình lập phương biết tổng diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó là 360 cm2.

Câu 3 (2 điểm): Tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật biết chiều dài thêm hơn chiều rộng là 4 dm , độ cao 0,5m và ăn mặc tích bao phủ của hình đó là 120 dm2

Câu 4 (1 điểm): tìm X biết: X x 34,5 + X x 66,5 – X = 1000

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng từng câu đến 0,5 riêng rẽ câu 2 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 C B D A C

Phần II. Từ luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): ( từng câu hợp lý cho 0,5 điểm)

a) 345,7 + 897=1242,7 b) 587,6 – 499= 88,6

c) 78,56 x 27,9 = 2191,824 d) 98,156: 4,63 = 21,2

Câu 2 (2 điểm):

do biết tổng diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương đó chính là diện tích của 4 + 6 = 10 ( mặt ) ( 0,25 điểm)