Đề kiểm tra quality học kì 2 môn Toán Đề đánh giá môn Toán lớp 5 Đề chất vấn kì 2 năm 2016-2017 Đề bình chọn lớp 5 môn Toán Đề thi môn Toán lớp 5


Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 5 cuối học kì 2 năm 2017 có đáp án và ma trận

*
docx

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019-2020 tất cả đáp án - ngôi trường Tiểu học Xuân Lộc


*
docx

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019-2020 có đáp án - ngôi trường Tiểu học tập Thạnh Thới An 1


*
docx

Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019-2020 tất cả đáp án - trường Tiểu học Thiệu trọng tâm


Nội dung

MA TRẬN RA ĐỀ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KỲ II LỚP 5Năm học: 2016-2017PhầnCâuÝNội dung kiến thức cần kiểm traĐiểmMức(Bài)Phầntrắcnghiệm(5,5đ)1Biết giá trị các hàng của số thập phân0,5 đM12Giải toán về tỉ số phần trăm0,5 đM23Tìm TP chưa chắc chắn của phép tính0,5 đM2aTính diện tích s hình tam giác0,5 đM2bTính thể tích của hình hộp chữ nhật0,5 đM25Tính cực hiếm của biểu thức0,5 đM36Giải toán vận động (tính q.đường)0,5 đM37Đổi đơn vị chức năng đo đại lượng1M24Phần tựluận1aThực hiện tại phép tính cùng STP0,5 đM1bThực hiện phép tính trừ STP0,5 đM1cThực hiện tại phép tính nhân STP0,5 đM1dThực hiện tại phép tính chia STP0,5 đM12Giải toán có nội dung hình học2đM43Tính cấp tốc giá trị biểu thức0,5đM4(4,5đ)Trường:……………………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II - LỚP 5Họ với tên HS: ……..…………………………Lớp: ………MÔN TOÁNTHỜI GIAN : 40 phútNĂM HỌC 2016-2017 Ngày kiểm tra: …… tháng 5 năm 2017Nhận xét của thầy côĐiểm…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....A. Phần 1:Trắc nghiệmMỗi bài bác tập tiếp sau đây có những câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặttrước câu vấn đáp đúng (câu 1- 6)Câu 1:(0,5đ). Chữ số 9 trong số thập phân 84,391 có mức giá trị là:A. 9B.910C.9100D.91000Câu 2:(0,5đ). 25% của 600kg là:A. 120kgB. 150kgC. 180kgD. 200kgCâu 3: (0,5đ). Search Y:Y x 4,8 = 16,08. Quý hiếm của Y là:A . 3,35B. 3,05C . 3,5D . 335Câu 4: a,(0,5đ). Diện tích s hình tam giác tất cả độ lâu năm đáy 35dm,chiều cao 15dm là:A. 262,5dm2B. 26,25dm2C.2,625dm2D. 2625dm2b,(0,5đ). Thể tích hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm vàchiều cao 7cm là:A. 98cm3B. 336cmC. 336cm2D. 336cm3Câu 5: (1đ). Quý hiếm của biểu thức 165,5 : (4,25 + 5,75) – 10,5 là :A. 6,5B. 6,05C. 7,05D. 5,05Câu 6: (1đ). Một bạn đi xe đạp từ A lúc 6 giờ với tốc độ 13km/giờ và đến B lúc9 giờ. Quãng mặt đường AB nhiều năm là:A. 33kmB. 36kmC. 39kmD. 42kmCâu 6: (1đ). Điền số thích hợp vào vị trí chấm (...)a. 3h 15 phút =....................phútc. 6 km 35mb. 5 m3 8 dm3d. 2 tấn 450 kg =....................tấn=....................dm3B. Phần 2: từ luậnBài 1. (2 điểm): Đặt tính rồi tính= ...................km a) 384,49 + 35,35b) 165,50 – 35,62c) 235,05 x 4,2d) 9,125 : 2,5Bài 2 (2 điểm). Một thửa ruộng hình thang gồm đáy mập là 28m, đáy bé 18m vàchiều cao hơn đáy nhỏ bé 7m. Người ta cấy lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 100m 2 thuhoạch được 62 kilogam thóc. Tính số ki-lô-gam thóc nhận được trên thửa ruộng đó?Bài 3 (0,5 điểm): Tính bằng cách thuận tiện7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15 ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM đưa ra TIẾT MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ IINăm học tập : 2016- 2017PhầnCâuÝĐáp án chi tiết(Bài)Phầntrắcnghiệm(5,5đ)ĐiểmT. Phần1Khoanh vào C0,5 đ2Khoanh vào B0,5 đ3Khoanh vào A0,5 đaKhoanh vào A0,5 đbKhoanh vào D0,5đ45Khoanh vào B0,5 đ6Khoanh vào C0,5 đ7a. 195 phútc. 6,035 kmb. 5008 dm3d.2,450 tấn1đ(Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)Phần tựluậna384,49 + 35,35 = 419,840,5đb165,50 – 35,62 = 129,880,5đc235,05 x 4,2 = 987,210,5đd9,125 : 2,5 = 3,650,5đChiều cao của thửa ruộng hình thang là:0,25đ1(2đ)(4,5đ)Đặt tính và tính đúng phép tính được 0,5đ18 + 7 = 25 (m)2(2đ)Diện tích của thửa ruộng hình thang là:(28 + 18 ) x 25 : 2 = 575 (m2)0,75đ Số ki-lô-gam thóc chiếm được trên thửa ruộng..0,75đ(575 : 100 ) x 62 = 356,5 (kg)Đáp số : 356,5 kilogam thóc3(0,5đ)0,25đ7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,150,25đ= 7,15 x 2 + 7,15 x 9 – 7,15 x1= 7,15 x ( 2 + 9 – 1)0,25đ= 7,15 x 10= 71,5


Xem thêm: Bảng Tính Cột Tròn - Tính Cot Cotg (Cô Tang) Bằng Casio Fx 570

Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài tè luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin ngủ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền