*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài bác hát

Tài liệu bộ đề thi Toán học tập 4 học kì hai năm học 2022 - 2023 tất cả 10 đề thi tổng vừa lòng từ đề thi môn Toán học tập 4 của những trường thcs trên cả nước đã được biên soạn đáp án chi tiết giúp học viên ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài thi học kì 2 Toán học tập lớp 4. Mời các bạn cùng đón xem:

Đề thi Toán lớp 4 học tập kì hai năm 2022 - 2023 (10 đề) - Đề 1

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Bạn đang xem: De thi toán lớp 4 kì 2 năm 2021 có đáp an

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ bạn dạng - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Phân số

*
bằng

*
*

Câu 2:Chữ số 6 trong các 269 857 chỉ

A. 600

B. 6 000

C. 60 000

D. 600 000

Câu 3:Rút gọn gàng phân số 45/105 sẽ được phân số tối giản

*
*

Câu 4:Số tương thích điền vào khu vực chấm để 106dm28cm2= .......... Cm2

A. 1068

B. 10608

C. 10680

D. 16008

Câu 5:Chọn câu trả lời đúng?

*
*

Câu 6:Một hình thoi gồm độ dài các đường chéo cánh là 60dm với 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

*

Câu 2 (3 điểm):

Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 72m. Chiều rộng bằng

*
chiều dài.

a) Tính diện tích s của thửa ruộng hình chữ nhật

b) người ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình 1m2đất thu được

*
kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng đó thu được bao nhiêu ki-lô-gam ngô ?

Câu 3 (2 điểm):Tích của hai số là 1728. Nếu không thay đổi thừa số thứ hai, giảm thừa số đầu tiên đi 5 đơn vị thì được tích bắt đầu là 1488. Tìm nhì số đó.

*

……………………………

Đề thi Toán lớp 4 học kì hai năm 2022 - 2023 (10 đề) - Đề 2

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ phiên bản - Đề 2)

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1 quý hiếm của biểu thức 36576: (4 x 2 ) – 3708 là:

A. 863

B. 864

C. 846

D.854

Câu 2. một lớp kính hình thoi có độ dài những đường chéo cánh là 18cm với 30cm. Tính diện tích s tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54cm²

Câu 3. Phân số vội 4 lần phân số 38là:

A. 1232

B. 128

C. 332

D. 78

Câu 4. các số phân tách hết cho tất cả 2 và 5 là:

A . 348, 7646

B. 255, 4230, 8070

C . 255, 348, 7646

D . 4230, 8070

Câu 5. Trong các phân số sau:98  ; 1216  ; 78  ; 65 , phân số nào nhỏ tuổi nhất ?

A. 98

B. 65

C. 1216

D.78

Câu 6. Tìm x biết:x×4+x3=39

A. X = 9

B. X = 12

C. X = 15

D. X = 18

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tính:

a)15 + 411+ 45+711

b) 56+ ( 59 -14 )

Câu 2. (3 điểm) Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi 150m, chiều rộng bằng23 chiều dài. Fan ta mở đường đi xung quanh vườn rộng 2m. Tính diện tích con con đường đó.

Câu 3. (2 điểm) Tổng của nhì số lẻ bằng 84. Tìm hai số đó, hiểu được giữa chúng tất cả 7 số chẵn liên tiếp.

...................................

Đề thi Toán lớp 4 học tập kì hai năm 2022 - 2023 (10 đề) - Đề 3

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Số lớn nhất trong các số: 856 564; 856 654; 856 465; 856 546 là:

A. 856 564

B. 856 654C. 856 465

D. 856 546

Câu 2:Chọn câu vấn đáp đúng.

*
*

Câu 3:Trung bình cùng của hai số là 100. Biết số bé bỏng bằngsố lớn. Tìm số bé.

A. 50

B. 40

C. Trăng tròn

D. 30

Câu 4:Nối số đo nghỉ ngơi cột A cùng với số đo sinh sống cột B thế nào cho phù hợp:

AB
1. 12m² 30cm²2. 12m² 3dm²a. 120300cm²b. 120030cm²

Câu 5:Một hình bình hành có diện tích là 100 cm2, độ cao 20 cm. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó là:

A. 5cm B. 10cm C. 20 cm D. 15 cm

Câu 6:Cho các phân số

*

Phân số lớn nhất là

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm):Tính

*
*

Câu 2 (3 điểm):Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 75 m. Chiều rộng bởi chiều dài.

a, Tính diện tích thửa ruộng đó.

b, vừa phải cứ 10 m2vườn đó người ta chiếm được 5 ki - lô - gam khoai. Hỏi trên thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào yến khoai?

Câu 3 (1 điểm):Tìm a/b, biết:

*

……………………….

Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm 2022 - 2023 (10 đề) - Đề 4

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 4)

Phần I: Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Câu 1:Giá trị chữ số 4 trong các 240 853 là:

A. 4

B. 40

C. 40853

D. 40 000

Câu 2:Trong những phân số

*
phân số về tối giản là:

*
*

Câu 3:Quãng mặt đường AB lâu năm 6 km. Trên phiên bản đồ tỉ lệ thành phần 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo được từng nào cm?

A. 6 m

B. 6 cm

C. 6 dm

D. 60 cm

Câu 4:Hình thoi có diện tích s là 30 dm2. Biết độ nhiều năm đường chéo thứ tuyệt nhất là 6dm. Tính độ nhiều năm đường chéo thứ nhì của hình bình thoi đó.

A. 24 dm

B. 5 dm

C. 10 dm

D. 5 dm

Câu 5:Để244achia hết cho tất cả 3 với 5 thì cực hiếm của a là

A.0

B.3

C. 5

D. 8

Câu 6:Chọn giải đáp đúng

A. Hình tất cả 4 cạnh đều nhau là hình thoi.

B. Hình thoi tất cả hai cặp cạnh đối diện, song song

C. Mỗi hình thoi hầu như là hình bình hành

D. Từng hình bình hành phần đa là hình thoi

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm) :Tính

*
*

Câu 2 (3 điểm):Một thửa ruộng hình bình hành có độ nhiều năm đáy 60m, chiều cao bằngđộ nhiều năm đáy.

a, Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b, bên trên thửa ruộng, tín đồ ta trồng ngô cùng trồng khoai; diện tích trồng ngô bằng

*
diện tích trồng khoai. Tính diện tích s thửa ruộng dùng để trồng khoai?

Câu 3 (1 điểm):Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

*

..........................................

Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm 2022 - 2023 (10 đề) - Đề 5

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ bạn dạng - Đề 5)

Phần I: Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Câu 1:Trung bình cộng của những số: 150 ; 151 và 152 là :

A. 150

B. 152

C. 151

D. 453

Câu 2:Trong những số 36; 150; 180; 250. Số phân tách hết cho tất cả 2; 3; 5 cùng 9 là:

A. 36

B.180

C. 150

D. 250

Câu 3:Biểu thức

*

Có hiệu quả là:

*
*

Câu 4:Tìm x: x + 295 = 45 × 11

A. X = 200

B. X= 495

C. X= 790

D. X = 350

Câu 5:Hai lớp 4A và 4B nhặt nhạnh được toàn bộ 250 ki-lô-gam giấy vụn. Lớp 4A thu gom được nhiều hơn lớp 4B là trăng tròn ki-lô-gam giấy vụn. Hỏi lớp 4A thu gom được nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

A. 125kg

B.135kg

C. 230kg

D. 270kg

Câu 6:Một hình bình hành có độ cao 2dm với độ dài đáy 10cm. Diện tích hình bình hành đó là:

A. 20cm2

B. 200cm2

C. 20dm2

D. 24 dm2

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm):Tính

*
*

Câu 2 (3 điểm):Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 15m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Vừa phải cứ 1 m2vườn đó tín đồ ta nhận được 10 ki - lô - gam cà chua. Hỏi bên trên cả mảnh vườn đó bạn ta thu được bao nhiêu ki - lô - gam cà chua?

Câu 3 (1 điểm):Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

(36 + 54) × 7 + 7 × 9 + 7

……………………………….

Đề thi Toán lớp 4 học tập kì hai năm 2022 - 2023 (10 đề) - Đề 6

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(cơ bạn dạng - Đề 6)

Phần I: Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Câu 1 Phân số 23 bởi phân số nào bên dưới đây?

A.2018

B. 1545

C.1015

D. 45

Câu 2. Chọn đáp án đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kilogam

B. 5 km2 17 mét vuông = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3. Đoạn AB trên bạn dạng đồ vẽ theo tỉ trọng 1: 1 000 lâu năm 12 cm. Độ dài thật của đoạn AB là:

A. 120 cm

B. 1 200 cm

C. 12 000 cm

D. 12 cm

Câu 4. trong các số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không phân chia hết đến 9 là

A. 6390

B. 3929

C. 5382

D. 7650

Câu 5. Có 5 viên bi blue color và 8 viên bi màu sắc đỏ. Vậy phân số chỉ số bi greed color so với tổng cộng viên bi là:

A.58

B. 85

C. 513

D.813

Câu 6. Một hình thoi bao gồm độ nhiều năm đường chéo thứ nhất là 9 dm. Độ nhiều năm đường chéo cánh thứ nhì bằng23 độ dài đường chéo thứ nhất. Tính diện tích s hình thoi đó?

A. 18 dm2

B. 36 dm2

C. 27 dm2

D. 54dm2

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìmxy biết:

a) 43 +xy = 5

b) 34x xy= 65

Câu 2. (3 điểm) Một đám ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng và hơn chiều rộng lớn 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

Xem thêm: Tọa Độ Trọng Tâm Tứ Diện (Abcd ) Là:, Trọng Tâm Của Tứ Diện

b) người ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3. (2 điểm) Trung bình cộng của nhì số là 50. Số phệ gấp 3 lần số bé. Tìm kiếm số bé