Đề thi học tập kì 2 Toán 11 năm 2021 - 2022 bao tất cả 5 đề kiểm tra gồm đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp chúng ta có thêm nhiều gợi nhắc tham khảo, củng cố kiến thức làm quen với cấu trúc đề thi học kì 2 sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 11 học kì 2 có đáp án


Đề thi học kì 2 Toán lớp 11 - Đề 1

MA TRẬN ĐỀ THI

Chủ đề

Nhận biết

1

Thông hiểu

2

Vận dụng

3

Tổng

Giới hạn

1

1.0

1

1.0

1

1.0

3

3.0

Đạo hàm cùng vi phân của hàm số

2

2.0

1

1.0

1

1.0

4

4.0

Đường trực tiếp vuông góc với phương diện phẳng

1

0.5

1

0.5

Góc giữa đường thẳng cùng mặt phẳng

1

0.75

1

0.75

Hai khía cạnh phẳng vuông góc

1

0.75

1

0.75

Khoảng cách

1

1.0

1

1.0

Tổng

4

3.5

4

3.5

3

3.0

11

10.0

ĐỀ BÀI

Câu 1 (2.0). Tính:

*

*


Câu 2 (1.0). Xét tính tiếp tục của hàm số

*

*

*

Câu 4 (1.0)

Viết phương trình tiếp tuyến của parabol

*
trên điểm
*

Câu 5 (1.0)

Cho hàm số

*
. Hãy giải phương trình
*

Câu 6 (3.0)

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a,

*
và SA = 2a.

a. Chứng minh

*
.

b. Chứng minh

*
.

c. Tính góc giữa SB cùng SAC

d. Tính d (A, (SCD)).

................

Xem thêm: Top 20 Đáp Án Đề 123 Toán 2021, Đáp Án Đề 123 Môn Toán Thpt Quốc Gia 2021

Đề thi học tập kì 2 Toán 11 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Cho hàm số

*
của đồ gia dụng thị hàm số
*
. Phương trình tiếp tuyến của
*
tại điểm có hoành độ bằng 1 là:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: mang lại hàm số

*
. Tập nghiệm của bất phương trình
*
là:

A.
*
C.
*
B.
*
D.
*

Câu 3: mang lại hình lập phương

*
bao gồm số cạnh bằng a. Khoảng cách h từ mặt đường thẳng AC với
*


A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: trong những giới hạn hữu hạn sau đây, số lượng giới hạn nào là béo nhất?

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 5: mang đến lăng trụ hầu hết

*
. Góc giữa
*
với
*
là:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: cho hình chóp

*
, lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a. Góc thân SD và mặt phẳng (ABCD) bằng:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 7: Đạo hàm của hàm số

*
bởi biểu thức bao gồm dạng
*
. Khi ấy a bằng:

A. -4B. -2C. 4D. 2

Câu 8: mang lại hàm số:

*
. Xác định a để hàm số tiếp tục tại x = 2 là:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 9: Hàm số

*
tất cả đạo hàm là:

A.
*
C.
*
B.
*
D.
*

Câu 10: Cho chuyển động thẳng xác minh bởi phương trình (t tình bằng giây, s tình bởi mét). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Vận tốc của vận động

*

B. Vận tốc của hoạt động

*

C. Tốc độ của hoạt động

*


D. Gia tốc của hoạt động

*

......................


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
*