Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2021 - 2022 tất cả 2 đề thi sách Kết nối tri thức với cuộc sống, còn đề thi Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo shop chúng tôi sẽ cập nhật sớm. Đề thi bao gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi cuối học kì 1 cho học sinh của chính mình theo chương trình mới.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Đồng thời, cũng giúp những em luyện giải đề, chũm được kết cấu đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh 6. Xung quanh môn giờ Anh, thầy cô và các em bao gồm thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, Ngữ văn. Vậy mời thầy cô và các em thuộc theo dõi bài viết dưới phía trên của trabzondanbak.com:

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh 6 năm 2021 - 2022 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Đề thi học kì 1 môn giờ Anh 6 sách Global Success


Choose the correct answer lớn complete the sentence.

1. ………….. Bored in the English lessons

A. I am never

B. I never am

C. Never I a

D. Am I never

2. There are some posters …………….. The wall in the living room of my house

A. In

B. On

C. At

D. Under

3. Laura is very …………… She always entertains us with jokes & stories

A. Confident

B. Funny

C. Caring

D. Generous

4. My sister is in the ……………… She’s cooking lunch.

A. Living room

B. Kitchen

C. Bedroom

D. Garden

5. My brother is having a ………………… in the bathroom

A. Meal

B. Shower

C. Towel

D. Chair

6. My friend is a …………………….. Person. She likes making new things.

A. Careful

B. Friendly

C. Creative

D. Active

7. She has long đen hair & big xanh …………….

A. Mouth

B. Hand

C. Cheek

D. Eyes

Read và decide whether these following sentences are True or False.

Phong Nha - Ke Bang National Park is a UNESCO World Heritage Site, located in the Bo Trach and Minh Hoa Districts of central quang quẻ Binh Province, in north- central Viet Nam. Phong Nha - Ke Bang is famous for its cave systems. It has 300 caves with a total length of about 70 km, of which only trăng tròn have been surveyed by Vietnamese & British scientists. The park contains many fascinating rock formations và Ke Bang Forest. Travelers should take a boat ride through underground rivers lớn experience nature và enjoy fresh air.


1. Phong Nha - Ke Bang National Park is a UNESCO World Heritage Site

2. It is located in south Vietnam.

3. It has 300 caves.

4. People can take a boat trip to lớn explore Phong Nha - Ke Bang.

5. Phong Nha - Ke Bang is famous for its forest systems.

Rewrite the sentence without changing the meaning of the first one.

1. My favorite room in the house is the kitchen.

I like ____________________________

2. The garden is in front of the building.

The building _____________________________

3. Mr. Tu rides khổng lồ school with me.

Mr. Tu goes __________________________

4. Lan’s eyes are big & black.

Lan has ________________________

5. My teacher’s hair is straight và black.

My teacher ____________________

6. There are many pictures below the clock in my dining room.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian Violet, Ứng Dụng Gtln

The clock ________________________-

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh 6 sách Global Success

Choose the correct answer khổng lồ complete the sentence.