Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và mua ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại phía trên (605.11 KB, 10 trang )


PHÒNG GD&ĐT EA SÚPTRƯỜNG TIỂU HỌC EA LÊHỌ TÊN:

Lớp 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN TIẾNG ANH- LỚP 4

NĂM HỌC 2014 - 2015Thời gian: 40 phút

Mark Listening Reading và Writing speaking Total

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen and match (1m)

Question 2: Listen và number (1m) 1


3. A: what’s she wearing today?

B: she’s wearing a blouse , a ……..skirt và shoes.4. A: what’s she wearing today?

B: she’s wearing a ……., jeans và shoes

PART 2: READING & WRITING

Questions 6: Look và read. Put the tick (Error: Reference source not found) or cross (X) in the box (1m)

1.

I prefer badminton

2.

She is wearing a T-shirt

and jeans

My favourite food is

noodles.

Question 7 : Look và read. Write YES or NO (1m)

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes frommy parents. My friends get some new clothes their parents too. We go lớn Tetmarkets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachersand friends too. I love Tet very much.

Bạn đang xem: Đề cương ôn thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng anh năm 2020

1. I get some new clothes from my sisters. ……….2. We eat very much fruit on Tet holiday. ……….

3. We go khổng lồ Tet market. ………..

4. We visit our grandparents, teachers và friends. ………..

Question 8 : Look at the pictures and the letters. Complete the sentences (1m)


(6)

2. Are they ti……….….?

3. W…y vị you like monkeys?

4. We visited Phu Quoc Isl….


(7)

camera, buy, countryside, friends

Linda and his (1) ……… are going lớn have a picnic nextSunday. They are going to the (2) ……….. They are going to(3) ……… some food, fruit và drinks. Linda is goingto take a (4) ………. So they are going khổng lồ take somephotos. & they are going to have a lot of fun.

ANSWER KEY

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen và match(1m)

1- C 2 - D 3 - B 4 - A

Question 2: Listen và number (1 m)

1. D 2. C 3. B 4. A

Question 3: Listen and tick ( Error: Reference source not found )(1m)

1 - A 2 - B 3 - A 4 - A

Question 4: listen & color(1m
(8)

PART 2: READING và WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick ( Error: Reference source not found ) or cross( X ) in the box

(1m)

1. Error: Reference source not found

2. X3. X

4. Error: Reference source not found

Question 7 : Look & read. Write YES or NO (1m)

1. NO 2. NO 3. YES 4. YES

Question 8 : Look at the pictures & the letters. Complete the sentences (1m)

1. He’s a bus driver2. Are they tigers

3. Why bởi you lượt thích monkeys?4. We visited Phu Quoc Island

Question 9: Complete the passage (1m)


(1) friends(2) countryside(3) buy


(9)

TAPE TRANSCRIPT

PART 1: LISTENINGQuestion 1 : Listen và match

1. A: I lượt thích chicken. What about you?

B: I like chicken too. It’s my favorite food.2. A: do you lượt thích mineral water?

B: Yes. Mineral water is my favorite drink.3. A: What’s your favourite food?

B: It’s fish. Fish is my favorite food.4. A: What’s your favorite drink?

B: Milk. I lượt thích milk very much

Question 2: Listen and number

1. A: Who’s that in this picture?B: It’s my grand father.


(10)

B: She’s a teacher

4. A: Who’s that in the picture?
B: It’s my father.

A: What’s his job?B: He’s a doctor.

Question 3: Listen và tick (Error: Reference source not found)

1. A: Look over there!B: What is it?

A: It’s a crocodile. It’s eating fish2. A: Look at the bear.

B: Where?

A: Over there. It is standing up.3. A: I want a new robot.

B: Let’s go lớn the toy shop.A: Ok. Let’s go there.4. A: Look at the giraffe.

Xem thêm: Mẫu Bài Thuyết Trình Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Powerpoint Về Ô Nhiễm Môi Trường

b: Where?

a: Over there. It’s very pretty.B: Yes, it is.

Question 5: Listen and write the missing words or numbers

5. A: What’s your sister wearing today/
B: She’s wearing t- shirt, jean and shoes.6. A: What’s she wearing today?

B: She’s wearing a t- shirt, a long skirt và shoes7. A: What’s she wearing today?

B: She’s wearing a blouse , a short skirt & shoes.8. A: What’s she wearing today?


Tài liệu liên quan


*
Tải cỗ đề tìm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 2 bao gồm đáp án - Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 10 44 0
*
Tải bộ đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh 7 có file nghe - 2 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án + tệp tin nghe mp3 17 120 1
*
Tải bộ đề kiểm tra học sinh tốt môn giờ Việt lớp 3 - Đề thi học tập sinh tốt môn giờ đồng hồ Việt lớp 3 7 21 0
*
Tải bộ đề soát sổ tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 năm 2019 - 2020 - Đề thi học kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh tất cả đáp án 35 46 0
*
Tải cỗ đề chất vấn học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm năm ngoái - 2016 - Đề soát sổ học kì II môn Ngữ văn lớp 7 có đáp án 37 30 0
*
Tải cỗ đề đánh giá giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2014 - 2015 - Đề thi giữa kì I môn Toán lớp 11 7 23 0
*
Tải cỗ đề chất vấn 1 huyết lần 4 học tập kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh trường trung học cơ sở Quỳ Hợp, tỉnh nghệ an năm học 2017-2018 tất cả đáp án - Đề ôn thi học kì 2 lớp 8 môn giờ Anh 8 77 2
*
Tải cỗ đề kiểm tra 1 ngày tiết môn tiếng Anh lớp 6 trường trung học cơ sở Ngô Quyền, Đắk Lắk năm học 2015 - 2016 - cỗ đề ôn thi học tập kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 6 bao gồm đáp án 9 53 0
*
Tải cỗ đề bình chọn lớp 3 học kì 2 môn giờ Anh nâng cấp năm học tập 2019-2020 - Đề thi giờ đồng hồ Anh học kỳ 2 giờ Anh lớp 3 có đáp án 21 24 0
*
Tải bộ đề chất vấn trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 6 - Đề kiểm tra học kỳ 1 giờ Anh 6 10 41 0
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(1.55 MB - 10 trang) - Tải cỗ Đề thi học tập kỳ 2 môn giờ Anh lớp 4 CÓ ĐÁP ÁN (3) - Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 bao gồm đáp án
Tải bản đầy đủ ngay
×