Đề thi test vào lớp 10 môn Toán siêng lần 3 năm học tập 2015-2016 trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ, hà nội thủ đô 664 3


Bạn đang xem: Đề thi thử vào 10 môn toán năm 2020

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán (chuyên Toán - Tin) lần 1 năm học 2015-2016 trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ
Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán (chuyên Toán - Tin) lần 1 năm học 2015-2016 trường thpt Chuyên Nguyễn Huệ 647 4
Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán chuyên lần 3 năm học 2015-2016 trường thpt Chuyên Nguyễn Huệ, thủ đô 564 1
Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán lần 4 năm học tập 2015-2016 trường trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ, hà thành 722 3


Xem thêm: Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn, Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Lớp Tôi Đều Muốn

chống GD –ĐT Bỉm sơn ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT. Trường thcs Lê Quý Đôn NĂM HỌC 2012 -2013. Môn Toán Thời gian: 120 phút Đề A bài bác 1:(1,5đ) 1.Tính quý giá biểu thức ( ) ( ) A = 10 - 3 11 3 11+10 2.Giải hệ phương trình : x +2y = 5 3x - y = 1    bài 2: (2,0đ) đến biểu thức A = ( ) 2 1 1 x +1 + : x - x -1 x - 1 x    ÷   a) Nêu điều kiện xác minh và rút biểu thức A b) Tìm cực hiếm của x để A 0, y > 0 vừa lòng 2 2 x + y =1 *** hết *** Cán bộ coi thi không phân tích và lý giải gì thêm. 1 chống GD –ĐT Bỉm sơn THANG ĐIỂM CHẤM BÀI THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT. Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn NĂM HỌC 2012 -2013. Môn Toán Thời gian: 120 phút Đề A bài xích Nội dung Điểm số bài xích 1: (1,5đ) 1.Tính cực hiếm biểu thức ( ) ( ) A = 10 - 3 11 3 11+10 Tính đúng A = 1 0,75đ 2.Giải hệ phương trình : x + 2y = 5 3x - y = 1    Giải đúng nghiệm (x,y) của hệ PT là: (1; 2) 0,75đ bài 2: (2,0đ) mang lại biểu thức A = ( ) 2 1 1 x +1 + : x - x -1 x - 1 x    ÷   a, Điều kiện xác định của A là: x 0;x 1 > ≠ Rút biểu thức x -1 A = x 0,25đ 1,0đ b, Tìm quý giá của x để A 0, với tất cả m. Kết luận: 0,75đ c) tìm m thế nào cho phương trình đang cho gồm hai nghiêm x 1 , x 2 vừa lòng hệ thức 2 2 1 2 1 2 x +x +3x x = 0 tìm đúng m = 0 với m = - 9/4 0,75đ 2 bài xích 4: (3,0đ) 1. Hội chứng minh: tứ giác NHBI nội tiếp. C/ m được tứ giác NHBI nội tiếp 1,0đ 2. Triệu chứng minh: tam giác NHI đồng dạng cùng với tam giác NIK C/m tương tự câu a, ta được tứ giác AINK nội tiếp. Nên: ¶ ¶ ¶ ¶ 1 1 1 1 H = B = A = I µ ¶ ¶ ¶ 2 2 2 2 I = B = A =K vì vậy hai tam giác NHI cùng NIK: bao gồm · µ ¶ ¶ 2 2 1 1 K = I ; I = H Suy ra ΔNHI ΔNIK(g.g): 1,0đ 3. Hotline C là giao điểm của NB cùng HI, D là giao điểm của NA và KI. Đường thẳng CD giảm MA trên E. Chứng tỏ CI = EA. Ta có: ¶ ¶ 1 1 A = H ( bởi cùng bằng ¶ 1 B ). AE // IC → Lại có: µ µ · · ¶ · 0 1 2 2 I + I +DNC= NBI+ A +DNC 180 = . đề nghị CNDI nội tiếp Suy ra: ¶ µ ¶ 2 2 2 D = I = A DC// AI⇒ . Tứ giác AECI là hình bình hành bắt buộc : CI = EA. Bài xích 5: (1,0đ) tìm GTNN của một 1 A =(1+x)(1+ )+(1+ y)(1+ ) y x , cùng với x > 0, y > 0 vừa lòng 2 2 x + y =1 Ta có: A B O M H N K I D E 1 1 1 1 2 2 2 2 2 C 3 1 1 1 x 1 y A = (1+x)(1+ )+(1+ y)(1+ ) 1+ + x + +1+ +y+ y x y y x x 1 1 x y 1 1 1 (x + )+(y + ) +( + ) + ( + ) +2 2x 2y y x 2 x y = = Theo bất đẳng thức Cauchy: 2 2 2 2 4 1 1 x + 2. X. = 2. 2x 2x 1 1 y + 2. Y. = 2 2y 2y x y x y + 2. . = 2 y x y x 1 1 1 1 1 2 ( + ) = = 2 2 x y x + y xy x y ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ vì chưng đó: A 4 +3 2 ≥ vết đẳng thức xảy ra khi 2 x = y = 2 Vậy 2 min A = 4+3 2 lúc x = y = 2 . 0,5đ 0,5đ Chú ý: - bài bác 5, giả dụ HS vẽ sai hình, bài bác làm không tồn tại điểm - HS có giải thuật khác, lập luận nghiêm ngặt thì bài làm vẫn được điểm tối nhiều 4 chống GD –ĐT Bỉm đánh ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT. Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn NĂM HỌC 2012 -2013. Môn Toán Thời gian: 120 phút Đề B bài bác 1:(1,5đ) 1.Tính quý hiếm biểu thức ( ) ( ) B= 2 5 - 3 3 2 5 + 2.Giải hệ phương trình : 2a +b = 5 a -3b = 6    bài xích 2: (2,0đ) mang đến biểu thức B = ( ) 2 2 1 b+2 + : b-2 b b -2 b - 2    ÷   a, Nêu điều kiện khẳng định và rút biểu thức B b, Tìm cực hiếm của b, nhằm B 1 2 ≤ . Bài 3: (2,5đ) đến phương trình 2 x +2(n 3)x - 5n - 1 = 0 − (n là tham số) a) Giải phương trình lúc n = -2 b) chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi n c) search n, làm thế nào cho phương trình đang cho gồm hai nghiệm x 1 , x 2 vừa lòng hệ thức 2 2 1 2 1 2 x +x + 4x x =34 bài xích 4: (3,0đ) đến đường tròn (O; R), mang điểm S nằm ở ngoài đường tròn (O; R) làm thế nào cho qua S kẻ được nhị tiếp con đường SA, SB của (O; R) cùng góc ASB nhọn ( với A,B là những tiếp điểm). Kẻ AK vuông góc cùng với SB tại K. Đường trực tiếp AK cắt đường tròn (O; R) trên I ( khác A). Đường tròn đường kính IA cắt các đường thẳng AB cùng SA theo thiết bị tự trên E và p ( khác A). 1. Bệnh minh: tứ giác IKBE nội tiếp. 2. Hội chứng minh: tam giác IKE đồng dạng với tam giác IEP. 3. Gọi N là giao điểm của IB với KE, D là giao điểm của IA và PE. Đường trực tiếp ND cắt SA trên Q. Chứng tỏ NE = AQ. Bài 5: (1,0đ) kiếm tìm GTNN của một 1 A =(1+a)(1+ ) +(1+ b)(1+ ) b a , cùng với a > 0, b > 0 thỏa mãn 2 2 a + b =1 *** không còn *** Cán bộ coi thi không lý giải gì thêm. 5 phòng GD –ĐT Bỉm sơn THANG ĐIỂM CHẤM BÀI THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT. Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn NĂM HỌC 2012 -2013. Môn Toán Thời gian: 120 phút Đề B bài Nội dung Điểm số bài 1: (1,5đ) 1.Tính quý hiếm biểu thức ( ) ( ) B= 2 5 - 3 3 2 5 + Tính đúng B = 11 0,75đ 2.Giải hệ phương trình : 2a +b = 5 a -3b = 6    Giải đúng nghiệm (a ,b) của hệ PT là: (3; -1) 0,75đ bài xích 2: (2,0đ) cho biểu thức B = ( ) 2 2 1 b+2 + : b-2 b b -2 b - 2    ÷   a, Điều kiện khẳng định của A là: b 0;b 4 > ≠ Rút biểu thức b -2 B= b 0,25đ 1,0đ b, Tìm quý hiếm của b, để B 1 2 ≤ B 1 2 ≤ lúc 0 0, với mọi n. Kết luận: 0,75đ c, tra cứu m thế nào cho phương trình vẫn cho có hai nghiêm x 1 , x 2 vừa lòng hệ thức 2 2 1 2 1 2 x +x + 4x x =34 tra cứu đúng n = 0 cùng n = 17/2 0,75đ bài 4 và bài bác 5 thang điểm chấm như đề A 6 7 . –ĐT Bỉm đánh ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT. Trường thcs Lê Quý Đôn NĂM HỌC 2012 -2013. Môn Toán Thời gian: 120 phút Đề A bài xích 1:(1,5đ) 1.Tính giá trị biểu thức ( ) ( ) A = 10 - 3 11 3 11 +10 2.Giải. *** Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 1 chống GD –ĐT Bỉm đánh THANG ĐIỂM CHẤM BÀI THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT. Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn NĂM HỌC 2012 -2013. Môn Toán Thời gian: 120 phút Đề A bài bác Nội. Làm vẫn đạt điểm tối đa 4 phòng GD –ĐT Bỉm đánh ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT. Trường thcs Lê Quý Đôn NĂM HỌC 2012 -2013. Môn Toán Thời gian: 120 phút Đề B bài bác 1:(1,5đ) 1.Tính giá trị biểu thức (