Đề thi demo THPT nước nhà 2018 Toán lần 4 Trường thpt Chuyên thái bình có đáp án cụ thể một số câu khó vận dụng cao

*

Bạn đọc bao gồm thể xem thêm các đề thi thử Toán năm 2018 kèm lời giải cụ thể tại khoá học PRO XMIN tại đây.

Bạn đang xem: Đề thi thử toán 2018 có đáp án chi tiết

ĐÁP ÁN bỏ ra TIẾT coi TẠI KHOÁ PRO XMIN ĐỀ CÁC TRƯỜNG VÀ SỞ GIÁO DỤC 2018

https://trabzondanbak.com/khoa-hoc/xem/pro-xmin-bo-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh084706206.html

XEM TRỰC TUYẾN

lỜI GIẢI CÂU XÁC SUẤT KHÓ THAM KHẢO BÀI VIẾT DƯỚI ĐÂY:https://trabzondanbak.com/tin-tuc/co-bao-nhieu-tu-giac-co-cac-dinh-la-dinh-cua-da-giac-nhung-khong-co-canh-nao-la-canh-cua-da-giac-4674.html

Câu 17. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz,$ mang đến mặt ước $(S):x^2+y^2+z^2-8x-6y+4z+4=0$ với mặt phẳng $(P):x+y+z-1=0.$ Đường trực tiếp $d$ biến đổi cắt mặt ước $(S)$ tại nhì điểm rành mạch $A,B$ làm sao để cho $AB=8.$ nhị điểm $C,D$ di động trên $(P)$ sao cho $AC,BD$ cùng phương cùng với véctơ $overrightarrowu(1;2;2).$ giá bán trị lớn số 1 của biểu thức $AC+BD$ bằng

A. $frac12+9sqrt35.$

B. $frac16+60sqrt39.$

C. $frac24+18sqrt35.$

D. $frac8+30sqrt39.$

Lời giải: Mặt mong $(S)$ bao gồm tâm $I(4;3;-2),R=5,d(I,(P))=frac4sqrt3.$

Theo đưa thiết tất cả $AB=8Rightarrow d(I,d)=sqrtR^2-left( fracAB2 ight)^2=sqrt25-16=3.$

Gọi $M,N$ theo lần lượt là trung điểm của $AC,BD$ tất cả $AC,BD//overrightarrowu$ yêu cầu $ABDC$ là hình thang với theo tính chất đường trung bình gồm $AC+BD=2MN$ và $IM=d(I,d)=3.$

Mặt khác gọi $H$ là hình chiếu vuông góc của $M$ lên $(P)$ tất cả $cos widehatHMN=left| cos (overrightarrowu,overrightarrown) ight|=frac53sqrt3.$

Tam giác $HMN$ vuông tại $H$ có

$MN=fracMHcos widehatHMN=fracMHfrac53sqrt3=frac3sqrt3MH5le frac3sqrt35left( IM+d(I,(P)) ight)=frac3sqrt35left( 3+frac4sqrt3 ight)=frac12+9sqrt35.$

Vậy giá bán trị lớn nhất của $AC+BD$ bằng $2left( frac12+9sqrt35 ight)=frac24+18sqrt35.$

Chọn lời giải C.

Bài tập tựa như dành cho bạn đọc từ bỏ luyện:

Câu 18. Trong không khí với hệ toạ độ $Oxyz,$ mang đến mặt ước $(S):x^2+y^2+z^2-8x-6y+4z+4=0$ và mặt phẳng $(P):x+y+z-1=0.$ Đường thẳng $d$ đổi khác cắt mặt cầu $(S)$ tại hai điểm phân minh $A,B$ làm thế nào để cho $AB=8.$ hai điểm $C,D$ di động trên $(P)$ thế nào cho $AC,BD$ cùng phương với véctơ $overrightarrowu(1;2;2).$ giá trị nhỏ nhất của biểu thức $AC+BD$ bằng

A. $frac12+9sqrt35.$

B. $frac18sqrt3-245.$

C. $frac24+18sqrt35.$

D. $frac9sqrt3-125.$ .

Lời giải: Tứ giác có các cạnh là đường chéo cánh của đa giác tương tự với tứ giác không có cạnh nào là cạnh của nhiều giác.

Xác suất bắt buộc tính bởi $fracfrac60C_(60-4)-1^4-14C_60^4=frac15C_55^3C_60^4=frac2623532509approx 0,807.$

Chọn lời giải D.

Xem thêm: Sơ Đồ Venn Miễn Phí Với Công Cụ Thiết Kế Online Canva, Phương Pháp Sơ

Bạn đọc tất cả thể tìm hiểu thêm các đề thi demo Toán năm 2018 kèm lời giải chi tiết tại khoá học tập PRO XMIN trên đây.

ĐÁP ÁN chi TIẾT coi TẠI KHOÁ PRO XMIN ĐỀ CÁC TRƯỜNG VÀ SỞ GIÁO DỤC 2018

https://trabzondanbak.com/khoa-hoc/xem/pro-xmin-bo-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh084706206.html