1: đến phương trình : x4 – 2(m + 1)x2 + 3 – m = 0 . Số cực hiếm nguyên của m để phương trình gồm 4 nghiệm phân minh là:

A. 2 B. 3 C. 5 D. 4

2: Nghiệm bé dại nhất của phương trình (x + 5)(2 – x) =

*

A.1 B. 2 C. –4 D. –5

3: Số nghiệm của phương trình

*

A. 0 B. 3 C. 1 D. 2

4: Bảng phát triển thành thiên của hàm số y = -2x2 + 4x + một là bảng nào sau đây ?

*
5: mang lại đường trực tiếp d : y = (-2m + 3)x + 3m – 4 và mặt đường thẳng d’ : y = 5x + 7. Quý giá của m nhằm d song song cùng với d’ là:

A. M = – 1 B. M = -2 C. M = 2 D. M = 1


Quảng cáo


6: gọi (x; y) là nghiệm của hệ phương trình 

*
. Giá trị lớn số 1 của p = |x – y| là

A. 3 B. 2 C. 5 D. 4

7: đến tam giác ABC có trung tâm G với M là trung điểm BC. Xác minh nào sau đây là sai ?

*

8: đến x ≥ 0; y ≥ 0 cùng xy = 2. Gía trị nhỏ dại nhất của A = x2 + y2 là:

A. 0 B. 1 C. 4 D. 2

9: mang lại A = x ∈ N với B = x là mong của 6. Xác minh nào sau đấy là sai ?

A. A ∩ B = 1, 2 , 3 B. A B = 0, 4 , 5


Quảng cáo


B. B A = -1, -2 , -3 , 6, -6 D. A ∪ B = 1, -1, -2 , 2 , -3 , 3 , 6 , -6 ,4 , 5

10: cho hệ phương trình :

*
có nghiệm là (a ; b). Lúc ấy a2 + b2 = ?

A. 6 B. 7 C. 8 D. 5

*
Câu 11 – 23

*
Câu 24-36

 37: mang đến phương trình mx2 – 2(m + 1)x + m + 1 = 0. Quý giá của m để phương trình có nghiệm tốt nhất ?

A. M = 0 và m = -1 B. M = 0 hoặc m =-1 C. M = – 1 D. M = 0

 38: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính

*
?

A. 3a B. 2 a C. 2a√2 D. A√2

 39: Tập xác định của hàm số y =

*
là:

A. <-7;2> B. <2; +∞) C. R-7;2 D. (-7;2)

 40: Phương trình (m2 – 5m + 6)x = m2 – 2m vô nghiệm khi:

A. M = -2 B. M = 3 C. M = 2 D. M = -3

Phần II (2 Điểm): tự luận có 2

 1: Giải phương trình: 

*

 2: Cho Tam giác ABC. Call M là trung điểm của AB, D là trung điểm của BC, N là điểm thuộc AC sao để cho

*
. K là trung điểm của MN, hãy màn biểu diễn
*

ĐÁP ÁN

1A11D21C31A
2C12B22B32A
3C13B23B33B
4A14D24A34A
5A15C25A35B
6D16B26A36C
7B17A27D37B
8C18A28D38C
9D19D29C39A
10D20B30B40B

Phần từ bỏ luận

*

Tải về đề và đáp án đầy đủ: toan-hk1-lop-10_trabzondanbak.com


Chủ đề:
Bài trướcĐề giờ Anh 10 vào kì thi cuối học tập kì 1 Vĩnh Phúc (40 câu trắc nghiệm bao gồm đáp án đầy đủ)
Bài tiếp theoĐề chất vấn 45 phút trang bị Lý học kì 1 lớp 10 gồm 10 câu trường đoản cú luận (thang điểm 10)
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán: Hàm số nào dưới đây có tập xác minh R?
Chia sẻ đề thi Toán học tập kì 1 lớp 10: nếu như hai số u với v bao gồm tổng bằng -8 cùng tích bởi 15...

Bạn đang xem: Đề thi học kì lớp 10 môn toán trắc nghiệm có đáp án


Đề thi học kì 1 Toán lớp 10: tìm m nhằm điểm A bên trong nửa khía cạnh phẳng tọa độ bên trên trục hoành?
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán: xác định khoảng đồng biến, khoảng tầm nghịch biến đổi và lập bảng phát triển thành thiên của hàm...
Kiểm tra Toán lớp 10 hết học kì 1: nhị vectơ có cùng độ dài với ngược hướng điện thoại tư vấn là gì?
Thi kì 1 môn Toán lớp 10: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
Bài tập SGK 10
Sách bài bác tập 10
Đề thi - kiểm soát 10
Đang quan tâm
*

Tổng phù hợp 3 đề thi học kì 2 lớp 10 toán rất hấp dẫn năm học 2015 – 2016

Đề soát sổ học kì 2 Hóa lớp 10: sử dụng bình sắt rất có thể chứa được toàn bộ các dung dịch axit trong dãy...

Kiểm tra học tập kì 2 trang bị lí 10: trong hệ toạ độ (p,T) đường biểu diễn nào sau đó là đường đẳng tích?
*

Đề thi học tập kì 2 đồ lí 10: trong hệ toạ độ (P,V) đường biểu diễn nào sau đó là đường đẳng áp
*

Thi môn đồ gia dụng lý lớp 10 học tập kì 2: Động năng của một vật sẽ không còn đổi khi vật
trabzondanbak.com - website siêng về đề thi, kiểm tra và giải bài bác tập trường đoản cú lớp 1 đi học 12. Trang web với sản phẩm triệu lượng truy cập mỗi tháng, với đối tượng người dùng là học tập sinh, gia sư và bố mẹ trên cả nước.

Xem thêm: Dao Động Điều Hòa Là Dao Động Trong Đó Li Độ Của Vật Là Một, Phương Trình Của Dao Động Điều Hòa Là Gì


XEM THEO LỚP
Giải bài bác tập SGK mới 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS & hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.