Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 8 gồm 60 đề kiểm tra quality học kì 1 bao gồm đáp án chi tiết kèm theo được tổng phù hợp từ đề thi chủ yếu thức của các năm học trước.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 toán 8 có đáp án

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Toán giúp mang đến quý thầy cô và những em ôn tập củng chũm kiến thức, sẵn sàng sẵn sàng cho kì thi học kì 1 lớp 8 sắp tới tới. Đề thi bao gồm đáp án kèm theo những em sẽ dễ dãi so sánh với công dụng của mình. Đồng thời đó cũng là bốn liệu có ích giúp giáo viên ra đề ôn tập cho chúng ta học sinh. Dường như các bạn học viên lớp 8 xem thêm đề thi học kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, lịch sử, GDCD. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết mời chúng ta cùng theo dõi bài viết dưới đây.


Bộ đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 8


Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm) học sinh chn câu vấn đáp đúng đến mỗi thắc mắc sau rồi ghi vào giấy có tác dụng bài

Câu 1 . Biểu thức còn thiếu của hằng đẳng thức:

*
 là:

A. 4 xy

B. - 4xy

C. 2 xy

D. -2 x y

Câu 2. kết quả của phép nhân:

*
bằng:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. tác dụng của rút gọn biểu thức :

*

A. X2 + 4x - 2

B. X2 - 4x + 4

C. X2 + 4x + 4

D. X2 - 4x - 4

Câu 4 . Phân thức nghịch đảo của phân thức

*
 là phân thức nào tiếp sau đây :

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

Câu 5 . Phân thức đối của phân thức

*
là :

A.

*

B.

*

C.

*

D. Cả A, B, C gần như đúng

Câu 6 . Hình nào dưới đây có 4 trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7 . mang đến hình thang ABCD tất cả AB/ / CD, thì hai cạnh đáy của nó là :

A. AB ; CD

B. AC ;BD

C. AD; BC

D. Cả A, B, C đúng

Câu 8 . Cho hình bình hành ABCD tất cả số đo góc

*
, vậy số đo góc D bằng:

A. 700

B. 750

C. 800

0.850

Câu 9. Một miếng khu đất hình chữ nhật tất cả độ dài 2 cạnh lần lượt là 4m cùng 6m ; tín đồ ta làm bồn hoa hình vuông vắn cạnh 2m, phần đất còn sót lại để trồng cỏ, hỏi diện tích trồng cỏ là bao nhiêu m2?

A. 24

B. 16

C. 20

D. 4

Câu 10. Số đo một góc vào của ngũ giác phần lớn là từng nào độ ?

A. 1200

B. 1080

C. 720

D. 900

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1 (1,25 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử


a)

*

b)

*

Bài 2 (1,25 điểm) cho 2 nhiều thức :

*
với B=2 x+1

a) Tìm nhiều thức thương cùng dư vào phép phân tách A đến B

b) search m để A chia hết mang đến B

Bài 3. (1,5 điểm) tiến hành rút gọn các biểu thức:

a)

*

b)

*

Bài 4. (3,5 điểm) mang đến tam giác ABC, điện thoại tư vấn D, E, F theo lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC; cùng M, N, P, Q theo sản phẩm tự là trung điểm những đoạn trực tiếp DA, AE, EF, FD.

a) triệu chứng minh: EF là con đường trung bình của tam giác ABC

b) triệu chứng minh: các tứ giác DAEF; MNPQ là hình bình hành

c) lúc tam giác ABC vuông tại A thì các tứ giác DAEF; MNPQ là hình gì ? hội chứng minh?

d)Tìm đk của tam giác ABC để tứ giác MNPQ là hình vuông?

Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 2

A. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) học sinh chọn câu trả lời đúng đến mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy có tác dụng bài:

Câu 1. Vế yêu cầu của hằng đẳng thức:

*
. . Là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 công dụng của phép phân chia

*
bằng :

A.

*

B. 3 xy

C. -3 xy

D.

*

Câu 3: Rút gọn biểu thức

*
 được kết quả nào sau đây?

A.

*


B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4 . Phân thức đối của phân thức

*
 là phân thức :

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5 . Điều kiện khẳng định của phân thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. Hình nào dưới đây không gồm trục đối xứng ?

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. mang lại hình thang ABCD có AB // CD, thì độ dài con đường trung bình của hình thang được tính theo cách làm nào sau đây ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8 . Tứ giác ABCD có số đo góc A =750 ; góc B =1150 ; góc C =1000. Vậy số đo góc D bằng

A. 700

B. 750

C. 800

D. 850

Câu 9. Một hình vuông có diện tích s bằng diện tích một hình chữ nhật có chiều rộng lớn 2 m và chiều dài 8 m, độ nhiều năm cạnh hình vuông là:

A. 2 m

B. 4 m

C. 6 m

D. 8 m

Câu 10. Hình nhiều giác lồi 6 cạnh bao gồm bao nhiêu đường chéo

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài 1: (1.5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*

Bài 2: (2,0 điểm)

*

*

Bài 3: (3,5 điểm ) đến

*
trung con đường AD, điện thoại tư vấn E là trung điểm của AB,
*
là điểm đối xứng của điểm D qua E.


1. Bệnh minh: Tứ giác ANBD là hình bình hành

2. Tìm điều kiện của tam giác ABC nhằm tứ giác ANBD là :

a) Hình chữ nhật

b) Hình thoi

c) Hình vuông

3. Call M là giao điểm của NC cùng với AD, minh chứng

*

Bài 4 (0,5 điểm) Cho x, y , z là ba số không giống 0 cùng

*
. Tính quý giá của biểu thức :

*

Đề thi học tập kì 1 Toán 8 - Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM. Học viên khoanh tròn vào đáp án bao gồm câu trả lời đúng

Câu 1 . Vế còn sót lại của hằng đẳng thức :

*
 là

*

Câu 2. Phân tích đa thức :

*
 thành nhân tử ta được kết quả là:

*

*

*

*

Câu 3. Kết trái của phép tính:

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 4. Điều kiện xác minh của phân thức

*
 là :

*

*

*

D. Cả B cùng C

Câu 5. Phân thức nghịch hòn đảo của phân thức

*
là :

*

*

*

*

Câu 6. Hình nào dưới đây có 2 trục đối xứng:

A. Hình thang cân

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 7. Hình bình hành ABCD cần có thêm đk gì để đổi thay hình thoi

A. Nhị đường chéo vuông góc

B. Hai cạnh thường xuyên bằng nhau

C. Bao gồm một góc vuông

D. Cả A cùng B mọi đúng

Câu 8. Hình thang MNPQ có 2 đáy MQ = 12 cm, NP = 8 cm thì độ dài mặt đường trung bìnhcủa hình thang kia bằng:

A. 8 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. đôi mươi cm

Câu 9. Diện tích hình vuông vắn tăng lên vội 4 lần, hỏi độ nhiều năm mỗi cạnh hình vuông đã tănglên cấp mấy lần đối với lúc lúc đầu ?

A.2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 10. Một hình thoi gồm độ lâu năm hai đường chéo cánh lân lượt bởi 8 cm và 6 cm, hỏi độ dàicạnh hình thoi bằng bao nhiêu cm

A. 5cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 20 cm

B. TỰ LUẬN : (7,5 điểm)

Bài 1 : (1,5 điểm) Phân tích nhiều thức thành nhân tử

*

*

Bài 2:(1,0 điểm) Đặt phép phân tách để tính

*


Bài 3:(1,5 điểm) Rút gọn biểu thức

*

Bài 4 : (3,5 điểm) mang đến tam giác ABC vuông tại A, AB

A. 0

B. -1

C. 4

D. Không xác định

Câu 5: mẫu thức tầm thường của hai phân thức:

*
là:

*

*

*

Câu 6: Hiệu của biểu thức

*
bằng:

*

*

*

D. 1 kết quả

Câu 7: Phân thức

*
 sau lúc rút gọn được:

*

*

*

*

Câu 8: đến

*
. Đa thức p. Là:

*

*

*

*

Câu 9: Tam giác ABC vuông trên A. Call M là trung điểm AB, N là trung điểm BC; biết

*
thì MN bằng:

A. 1,5cm

B. 2,5 cm

C. 2cm

D. 5 cm

Câu 10: Trong toàn bộ các tứ giác vẫn học, hình có 2 trục đối xứng là:

A. Hình thang

B. Hình thang cân

C. Hình chữ nhật

D. Hình vuông

Câu 11: Một hình thang có đáy lớn bằng 10 cm đường vừa đủ của hình thang bởi 8 cm. Đáy bé dại của hình thang gồm độ lâu năm là:

A. 6 cm

B. 8 cm

C. 10 cm

D. 12 cm

Câu 12: hai đường chéo cánh hình thoi bao gồm độ lâu năm 8 cm và 10 cm. Cạnh của hình thoi bao gồm độ nhiều năm là:

A. 6 cm

*

*

D. 9cm

II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1: (1,5đ) Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a/ 2x-6 y

*

Bài 2: (2đ) thực hiện phép tính:

*

*

Bài 3: (0,5 điểm) Tìm quý hiếm của x để giá trị phân thức

*
 bằng 0 .

Bài 4: (3đ) mang lại hình bình hành ABCD bao gồm AB = AC. Call I là trung điểm của BC, E là điểmđối xứng của A qua I.

a) chứng minh ABEC là hình thoi.

b) bác minh D, C, E thẳng hàng.

c) Tính số đo góc DAE.

d) Tìm điều kiện của tam giác ADE nhằm tứ giác ABEC đổi thay hình vuông

.............

Xem thêm: Đề Thi Và Đáp Án Khtn Thpt Quốc Gia 2021 Tất Cả Các Mã Đề, Đáp Án Tổ Hợp Tự Nhiên 2021

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 6

A. TRẮC NGHIỆM (3đ):

(Học sinh làm bài trên chứng từ làm bài kiểm tra)

I. Chọn vần âm đứng trước câu trả lời đúng (2,25đ). Ví dụ: nếu chọn phương án A của câu 1 thì ghi là 1 trong những - A.

Câu 1: tác dụng của phép nhân: x(x – 2)

*

*

*

*

Câu 2: Biểu thức

*
được triển khai thành:

*

*

*

*

Câu 3: Kết quả của phép tính:

*
bằng:

A. 1400

B. 2400

C. 256

D. 196

Câu 4: Phân tích nhiều thức

*
ta gồm kết quả:

*

*

*

*

Câu 5: Rút gọn gàng phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 6: Mẫu thức chung của những phân thức:

*

*

*

*

*

Câu 7: Tổng những góc của một tứ giác bởi bao nhiêu?

A. 540

B. 180

C. 360

D. 720

Câu 8: đến AM là con đường trung con đường của tam giác ABC vuông trên A và AM = 3cm. Độ dài cạnh BC bằng:

A. 3cm

B. 6cm

C. 4cm

D. 5cm

Câu 9: Hình thang cân nặng ABCD tất cả đáy nhỏ dại AB cùng số đo góc B bởi 100 . Khi ấy số đo góc A bằng: