Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (sách mới) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Với đứng top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (sách mới)các cuốn sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 6 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện trường đoản cú đó lấy điểm cao trong những bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 toán 6

*

- cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống

- cuốn sách Cánh diều

- bộ sách Chân trời sáng tạo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ dưới đây có ngoài mặt gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông ABCD bao gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD tất cả bốn góc làm việc đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông ABCD có hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD tất cả hai cặp cạnh đối song song AB cùng BC; CD cùng AD.

Câu 4: Tập hợp những ước thông thường của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số trăng tròn là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác với hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: có bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tra cứu x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa ước ao lát nền cho một căn phòng ở trong nhà mình gồm hình chữ nhật với chiều lâu năm là 8m với chiều rộng lớn là 5m. Một số loại gạch lát nền được thực hiện là gạch vuông có cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải sử dụng bao nhiêu viên gạch men (coi mạch vữa không xứng đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà tất cả 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng. Hà có thể chia những nhất vào từng nào túi làm thế nào để cho số bi đỏ cùng bi xoàn được chia gần như vào những túi? lúc đó mỗi túi bao gồm bao nhiêu viên bi đỏ với vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tra cứu cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ tiếp sau đây có làm nên gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ là hình gồm 6 cạnh và tiến hành đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó cân nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD tất cả bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD gồm bốn góc sinh hoạt đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD tất cả hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB với BC; CD cùng AD.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

Giải thích:

A) đúng vì chưng bốn cạnh AB; BC: CD; AD bởi nhau

B) đúng vì chưng bốn góc sống đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) đúng vì gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai do AB với BC; CD cùng AD chưa phải các cạnh đối vì thế nó không tuy nhiên song.

Câu 4: Tập hợp những ước thông thường của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số trăng tròn là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số trăng tròn là -20 vì đôi mươi + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông dưới có chu vi bởi nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + đôi mươi = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bằng chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông là 48cm

Độ dài cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x vừa lòng -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân tách hết đến 2 vừa phân chia hết đến 5 thì y phải có giá trị là 0

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết mang lại 3 cùng 9 thì tổng những chữ số của nó đề nghị chia hết mang đến 3 cùng 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 đề nghị ta tất cả x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân tách hết cho 3 và phân tách hết đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= đôi mươi : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích hộ gia đình là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch ốp là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch men cô Hoa cần dùng để lát sàn nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được rất nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng mỗi túi là phần lớn nhau bắt buộc 42 ⋮ x và 30 ⋮ x. Cho nên vì vậy x là ước thông thường của 42 cùng 30.

Mặt khác x lớn số 1 (chia vào nhiều túi nhất) buộc phải x là cầu chung lớn số 1 của 42 với 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu quà mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi màu đỏ mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): kiếm tìm cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường hòa hợp 1: cùng với x + 5 = 1 (vô lí vì x, y ∈ ℕ)

Trường hợp 2: với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường phù hợp 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí vày x, y ∈ ℕ)

Trường thích hợp 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hòa hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 gồm số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm khẳng định đúng vào các xác minh sau:

A) một trong những chia hết cho 9 thì luôn chia hết mang đến 3.

B) giả dụ hai số phân tách hết cho 3 thì tổng của nhì số đó chia hết cho 9.

C) phần lớn số chẵn thì luôn luôn chia hết mang lại 5.

D) Số phân tách hết cho 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: phương pháp viết nào sau đây được hotline là đối chiếu số 80 ra thừa số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: xác định nào tiếp sau đây đúng

A) Hình thoi tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông có tư cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6: đồ vật tự tiến hành phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân chia – phép cùng – lũy thừa.

B) Phép cộng – lũy vượt – phép chia.

C) Lũy quá – phép cộng – phép chia.

D) Lũy quá – phép phân tách – phép cộng.

II. Phần tự luận

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): search x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một đội y tế gồm bao gồm 220 cô bé và 280 phái nam dự định phân thành các nhóm sao cho số cô bé và số nam sinh hoạt mỗi nhóm rất nhiều nhau, biết số đội chia được không ít hơn 1 nhóm cùng không to hơn 5 nhóm. Hỏi tất cả thể tạo thành mấy nhóm? khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật tất cả chiều dài là 27cm cùng chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng minh A phân tách hết mang lại 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hợp B = gồm số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số bộ phận của tập hòa hợp ta sẽ tính theo cách làm tính số số hạng.

Số phần tử của tập phù hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong các xác minh sau:

A) một trong những chia hết đến 9 thì luôn chia hết mang đến 3.

B) giả dụ hai số chia hết đến 3 thì tổng của hai số đó phân tách hết mang đến 9.

C) các số chẵn thì luôn luôn chia hết mang lại 5.

D) Số chia hết mang lại 2 là số gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng do số chia hết cho 9 tất cả dạng 9k nhưng 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân tách hết mang đến 3

B) sai vị 6 và 9 phân tách hết mang lại 3 tuy nhiên tổng của 6 cùng ư9 là 15 lại không phân chia hết đến 9.

C) sai vị 42 là số chẵn dẫu vậy không phân chia hết cho 5.

D) Sai vì chưng số có tận cùng là 3 không phân chia hết mang lại 2 lấy một ví dụ 33 không phân tách hết đến 2.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác rất nhiều được trình diễn dưới hình sau

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai tuyến đường chéo.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Cảnh Hồ Gươm Lớp 5 Ngắn Gọn, Tả Cảnh Hồ Gươm Hay Chọn Lọc (11 Mẫu)

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông vắn là giao điểm của cha đường chéo.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">