*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát

Tài liệu bộ 40 Đề thi chất hóa học 9 giữa kì 2 bao gồm đáp án năm 2022 tất cả 4 đề thi tổng vừa lòng từ đề thi môn hóa học 9 của các trường trung học cơ sở trên toàn quốc đã được biên soạn đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài bác thi giữa học kì 2 chất hóa học lớp 9. Mời chúng ta cùng đón xem:


Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 9 học kì 2 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2

Môn: hóa học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Câu 1. Clo chức năng với natri hiđroxit

A. Tạo nên thành muối natri clorua và nước.

B. Tạo thành nước giaven.

C.tạo thành láo lếu hợp các axit.

D. Sản xuất muối natri hipoclorit và nước.

Câu 2.Nhóm nào sau đây gồm các chất khí đều phản ứng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường:

A.H2, Cl2.

B.CO2, Cl2.

C. CO, CO2.

D. Cl2, CO.

Câu 3.Nguyên tử của yếu tắc X gồm 3 lớp electron, phần ngoài cùng có một electron.

Câu trả lời nào sau đâyđúng?

A. X thuộc chu kỳ luân hồi 1, nhóm III, là 1 trong kim loại.

B.X nằm trong chu kì 3, đội IV,là một phi kim.

C.X nằm trong chu kì 3, đội IV,là một khí hiếm.

D. X ở trong chu kì 3, nhóm I, là 1 trong kim loại.

Câu 4. Hàng chất có toàn hợp chất hữu cơ là:

A. CH4, C2H4, CaCO3, C2H6O

B. C2H2, CH3Cl, C2H6O, CH3COOH.

C. CO2, CH4, C2H5Cl, C2H6O

D. CaO, CH3Cl, CH3COOH, CO2.

Câu 5.Biết 0,01 lít hiđrocacbon X gồm thể công dụng tối nhiều với 100ml dung dịch brom 0,1M. X là:

A.CH4.

B. C2H4

C. C2H2

D.C6H6.

Câu 6.Phản ứng đặc trưng của các chất chứa liên kết đôi, links ba là

A.Phản ứng gắng với clo.

B.Phản ứng nỗ lực với brom.

C. Làm phản ứng trùng hợp.

D. Bội phản ứng cộng với brom.

Câu 7. Tính chất vật lí thông thường của metan, etilen, axetilen là

A. Chất khí, ko màu, mùi hương hắc, nhẹ hơn không khí;

B. Chất khí, ko màu, tan trong nước, nặng rộng không khí;

C. Chất khí, nặng hơn không khí;

D.Chất khí, không màu, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

Câu 8.Một hợp hóa học hiđrocacbon gồm chứa 85,7% C cùng 14,3% H theo khối lượng.

Công thức nào sau đây là phù hợp với hiđrocacbon đó?

A.CH4

B. C2H4

C. C6H6

D. C2H2

Câu 9.Sản phẩm hầu hết của một hợp chất hữu cơ khi cháy là

A. Khí nitơ với hơi nước. B. Khí cacbonic với khí hiđro.

C. Khí cacbonic cùng cacbon. D. Khí cacbonic với hơi nước.

Câu 10.Cho những chất sau: H2O, HCl, Cl2, O2, CO2. Khí metan phản nghịch ứng được với

A. H2O, HCl. B. Cl2, O2. C. HCl, Cl2. D. O2, CO2

Câu 11.Dãy các nguyên tố được bố trí theo chiều tính phi kim tăng ngày một nhiều là:

A. Cl, Si, S, P.

B. Cl, Si, P, S.

C. Si, S, P, Cl.

D. Si, P, S, Cl.

Câu 12.Hiđrocacbon nào sau đây phản ứng cộng với dd brom?

A.CH3CH2CH3.

B.CH3CH3.

C.C2H4

D.CH4.

Câu 13.Đốt cháy trọn vẹn 1,17g hợp chất hữu cơ A thu được 2,016 lít CO2đktc cùng 0,81g H2O. Biết rằng số mol của A bằng số mol của 0,336 lít H2(ở đktc).Công thức phân tử A là

A.CH4.

B.C2H4.

C.C2H6O.

D.C6H6.

Câu 14.Khối lượng khí etilen cần dùng để phản ứng hết 8g brom trong dung dịch là

A. 14 gam

B.0,7 gam

C. 7 gam

D. 1,4 gam.

Câu 15. Dẫn 1,3 gam khí axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư. Cân nặng sản phẩm chiếm được sau làm phản ứng là:

A. 34,6 gam

B. 17,3 gam

C. 4,325 gam

D. 8,65 gam

Câu 16.Nhỏ rảnh dung dịch axit HCl vào ly đựng một mẩu đá vôi nhỏ cho cho dư axit. Hiện tượng lạ nào sau đây hoàn toàn có thể quan giáp được?

A. Sủi bọt bong bóng khí, đá vôi ko tan.

B. Đá vôi tan dần, không sủi bọt bong bóng khí.

C. Ko sủi bọt khí, đá vôi không tan.

D. Sủi bọt bong bóng khí, đá vôi chảy dần và tan hết.

Câu 17.Trong các công thức hoá học tập sau, phương pháp hoá học tập của chất hữu cơ là

A. CO2.

B. Na2CO3.

C.CO.

D.CH3Cl.

Câu 18.Đốt cháy 32g khí metan, thể tích CO2sinh ra (ở đktc) là

A. 11,2 lít.

B. 22,4 lít.

C. 33,6 lít.

D. 44,8 lít.

Câu 19.Dẫn 1mol khí axetilen vào dung dịch chứa 2 mol brom. Hiện tượng nào sau đây đúng?

A.Không có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra.

B.Màu domain authority cam của dung dịch brom nhạt hơn so với ban đầu.

C.Màu da cam của hỗn hợp brom đậm hơn so với ban đầu.

D. Màu domain authority cam của dung dịch brom đưa thành không màu.

Câu 20.Cho 11,2 lít etilen (đktc) tính năng với nước tất cả axit sunfuric (H2SO4) làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là:

A. 40%

B.50%

C.45%

D.55%

Câu 21.Để làm cho khô khí CO2cần dẫn khí này qua:

A. H2SO4 đặc

B. NaOH rắn

C. CaO

D. KOH rắn

Câu 22.Trong những hợp hóa học hữu cơ, cacbon luôn luôn có hoá trị là

A. I.

B. IV.

C. III.

D. II.

Câu 23.Đốt cháy m gam hiđrocacbon A nhận được 2,688 lít CO2(đktc) với 4,32 g H2O. Cực hiếm của m là

A. 1,92 g

B. 19,2 g

C. 9,6 g

D. 9,6 g

Câu 24.Một hiđrocacbon (X) làm việc thể khí tất cả phân tử khối nặng gấp đôi phân tử khối mức độ vừa phải của không khí. Bí quyết phân tử của (X) là

A. C4H10.

B. C4H8.

C.C4H6.

D.C5H10.

Câu 25.Chất làm mất đi màu dung dịch nước brom là:

A. CH3- CH3

B. CH3– OH

C. CH3– Cl

D. CH2­= CH2

Câu 26.Thể tích bầu không khí (VKK= 5VO2) cần dùng để làm đốt cháy trọn vẹn 1 lít khí etilen sống đktc là

A. 12 lít.

B. 13 lít.

C. 14 lít.

D. 15 lít.

Câu 27.Trong các phản ứng sau phản ứng chất hóa học đúng là

A. C6H6+Br → C6H5Br + H

B. C6H6+ Br2

*
C6H5Br + HBr

C. C6H6+ Br2→ C6H6Br2

D. C6H6+2Br

*
C6H5Br + HBr

Câu 28.Hợp hóa học hữu cơkhôngcó kỹ năng tham gia làm phản ứng cùng là

A. Metan.

B. Benzen.

C. Etilen.

D. Axetilen.

Câu 29.Khí axetilenkhôngcó đặc điểm hóa học tập nào sau đây?

A. Phản bội ứng cộng với dung dịch brom.

B. Bội nghịch ứng cháy với oxi.

C. Bội nghịch ứng cộng với hiđro.

D. Phản bội ứng cầm cố với clo không tính ánh sáng.

Câu 30.Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

X + H2O → Y + Z

Y + O2

*
T +H2O

T + Ca(OH)2→ CaCO3↓ +H2O

X, Y, Z, T lần lượt là

A. CaC2, CO2, C2H2, Ca(OH)2.

B.CaC2,C2H2, CO2, Ca(OH)2.

C. CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2.

D. CO2, C2H2, CaC2, Ca(OH)2.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

D

B

B

D

D

B

D

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

C

D

D

B

D

D

D

D

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

B

A

A

D

D

B

A

D

C

Câu 2.

CO2+ 2NaOH → Na2CO3+ H2O

Cl2+ 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Câu 3.

Nguyên tử X gồm 3 lớp electron → X nằm trong chu kì 3;

Lớp không tính cùng của X có một electron → X thuộc đội I.

Câu 4.

Loại A bởi CaCO3là hóa học vô cơ;

Loại C bởi vì CO2là chất vô cơ;

Loại D bởi CaO là chất vô cơ.

Câu 5:

*

Có nX= nbrom; vậy X là C2H4.

Câu 8:

Đặt công thức của hiđrocacbon là CxHy;

Ta có:

*

Trong 4 giải đáp chỉ bao gồm C2H4thỏa mãn.

Câu 10:

CH4+ Cl2

*
CH3Cl + HCl

CH4+ 2O2

*
CO2+ 2H2O

Câu 11:

Ta tất cả Si; P; S; Cl thuộc và một chu kì vào bảng tuần hoàn.

Trong một chu kì, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân, tính phi kim tăng dần.

Vậy dãy thu xếp theo chiều tăng dần tính phi kim là: Si; P; S; Cl.

Câu 13:

*

Đốt cháy A chiếm được CO2; H2O cần trong A gồm C; H và có thể có O

Có:

*

→ mC(A)+ mH(A)= 0,09.12 + 0,09 = 1,17 gam = mA

Vậy vào A không tồn tại O

Đặt công thức phân tử của A gồm dạng: CxHy

Ta có: x : y = nC(A): nH(A)= 0,09 : 0,09 = 1 : 1

Vậy A có dạng: (CH)n

Lại có MA= 78 → 13n = 78 → n = 6

Vậy A là C6H6.

Câu 14:

*

C2H4+ Br2→ C2H4Br2

0,05 ← 0,05 mol

→ metilen= 0,05.28 =1,4 gam.

Câu 15.

*

C2H2+ 2Br2→ C2H2Br4

0,05 → 0,05 mol

→ msản phẩm= 0,05.346 = 17,3 gam.

Câu 16.

Đá vôi: CaCO3

CaCO3+ 2HCl → CaCl2+ CO2↑ + H2O

Hiện tượng: Sủi bọt bong bóng khí; đá vôi rã dần và tan hết.

Câu 17.

Xem thêm: Đáp Án An Toàn Giao Thông Vòng 2 021, Đáp Án Vì An Toàn Giao Thông Thủ Đô 2021 Thcs

Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon trừ CO2; CO; muối hạt cacbonat; axit cacbonic …Vậy CH3Cl là hợp chất hữu cơ.