Bộ đề thi Hóa 8 học kì 2 là tài liệu cực kỳ hữu ích mà trabzondanbak.com muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 8 học kì 2 có đáp án

Đề thi Hóa 8 học kì 2 tất cả 13 đề gồm đáp án cụ thể kèm theo. Thông qua đó giúp các bạn học sinh lập cập làm thân quen với kết cấu đề thi, ôn tập nhằm đạt được hiệu quả cao vào kì thi học kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo giành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho các em học sinh của mình. Ngoài ra các bạn xem thêm một số đề thi như: đề thi học tập kì 2 Ngữ văn 8, đề thi học kì 2 môn lịch sử dân tộc 8.


Bộ đề thi Hóa 8 học kì 2


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. yếu tố của không gian (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là khá nước.

B. 21% O2,78% N2 cùng 1 % là những khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những chất nào sau đây đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. mang lại dãy hóa học sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Hầu hết chất như thế nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. làm phản ứng hóa học nào tiếp sau đây không bắt buộc là phản nghịch ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo ra khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g


C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên cao, tỉ lệ thể tích khí oxi càng sút vì:

A. Càng lên rất cao không khí càng loãng .

B. Oxi là hóa học khí ko màu ko mùi.

C. Oxinặng hơn không khí.

D. Oxi cần thiết cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho vào bình cất 10g oxi. Sau phản nghịch ứng hóa học nào còn dư, vị sao?

A. Oxi vì chưng 6,2g photpho phản nghịch ứng đầy đủ với 4g oxi.

B. Oxi vì chưng 6,2g photpho phản ứng đầy đủ với 2g oxi.

C.Hai chất vừa hết bởi vì 6,2g photpho làm phản ứng vừa đủ với 10g oxi.

D. Photpho vì ta thấy tỉ lệ số mol giữa đề bài và phương trình của photpho to hơn của oxi.

Câu 8. Bằng cách thức hóa học phân biệt các hóa học sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng cách nào?

A. Quỳ tím, năng lượng điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính trọng lượng NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M để trong các số ấy có tổng hợp 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: từ bỏ luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al tính năng với dung dịch HCl phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Dẫn toàn bộ lượng khí chiếm được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng xảy ra. Tính trọng lượng muối thu được sau phản ứng.


B. Tính khối lượng Cu thu được sau phản nghịch ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản ứng toàn vẹn với 100 ml dung dịch axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn?

B. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp muối nhận được sau phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, na = 23, phường = 31)

Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong những chữ A hoặc B, C, D sống cột I với một chữ hàng đầu hoặc 2, 3, 4, 5, ngơi nghỉ cột II để sở hữu nội dung phù hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch có thể hòa chảy thêm chất tan

B

Phản ứng thay là bội nghịch ứng hóa học trong đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần phần trăm theo thể tích của bầu không khí là:

3

dung dịch cần yếu hòa tan thêm được chất tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của đối chọi chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hòa hợp chất

E

Dung dịch không bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% các khí khác

Khí cacbonnic, khá nước, khí hiếm...)

Câu 2. cho các chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy hóa học gồm những oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho những phản ứng hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân hủy là:

A. 2; 3; 5; 4

C. 4; 1; 5; 3

B. 1; 2; 3; 5

D. 5; 1; 4; 3


Câu 4. Sau bội nghịch ứng với Zn và HCl trong chống thí nghiệm, đưa que đóm vẫn cháy vào ống dẫn khí, khí thoát ra cháy được trong không gian với ngọn lửa màu sắc gì?

A. Xanh nhạt.

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính khối lượng Kali penmanganat (KMnO4) yêu cầu lấy nhằm điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. có 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Có thể nhận biết được những chất đó bởi thuốc thử sau đây không:

A. Sử dụng nước và giấy quỳ tím.

B. Chỉ dùng nước

C. Chỉ dùng axit

D. Chỉ cần sử dụng dung dịch kiềm

Câu 7. mang lại 13 gam kẽm tính năng với 0,3 mol HCl. Sau phản bội ứng chấ làm sao còn dư với dư từng nào gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. trong phòng thể nghiệm khí hidro được pha trộn từ chất nào?

A. Điện phân nước

B. Từ thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Mang lại Zntác dụng cùng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Sức nóng phân KMnO4

Câu 9. Tên gọi của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 tung trong 190 gam nước thì thu được hỗn hợp bão hòa. Tính độ tan của KNO3 sống tại ánh nắng mặt trời đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) fe + H2SO4 ………………..

Câu 2. (2,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn bội nghịch ứng vừa đủ với 150 hỗn hợp axit H2SO4. Dẫn toàn thể khí hidro vừa bay ra vào fe (III) oxit dư, thu được m gam sắt.

a. Viết phương trình chất hóa học xảy ra?

b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit H2SO4 sẽ dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, mãng cầu = 23, N = 14, S = 32)

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

A. Oxi là phi kim hoạt động hoá học cực kỳ mạnh.

C. Oxi không có mùi với vị

B. Oxi sinh sản oxit bazơ với phần lớn kim loại

D. Oxi quan trọng cho sự sống


Câu 2. Oxit nào dưới đây làm chất hút ẩm?

A. Fe2O3

B. Al2O3

C. CuO

D. CaO

Câu 3. dãy oxit nào có tất cả các oxit đều chức năng được với nước ở ánh nắng mặt trời thường

A. SO3, CaO, CuO, Al2O3

C. MgO, CO2, SiO2, PbO

B. SO3, K2O, BaO, N2O5

D. SO2, Al2O3, HgO, Na2O

Câu 4. P rất có thể có hoá trị III hoặc V. Thích hợp chất có công thức P2O5 có tên gọi là:

A. Điphotpho oxit

C. Photpho pentaoxit

B. Photpho oxit

D. Điphotpho pentaoxit

Câu 5. gồm 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl. Bằng cách nào rất có thể nhận hiểu rằng mỗi chất trong các lọ?

A. Giấy quì tím

C. Nhiệt độ phân và phenolphtalein

B. Giấy quì tím cùng đun cạn

D. Hỗn hợp NaOH

Câu 6. Axit là hầu hết chất tạo cho quì tím đưa sang màu sắc nào trong số các màu đến dưới đây?

A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Không xác định được

Câu 7. lúc tăng ánh nắng mặt trời và giảm áp suất thì độ chảy của chất khí vào nước biến hóa như gắng nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. Có thể tăng hoặc giảm

D. Không nạm đổi

Câu 8. trong 225 g nước bao gồm hoà tung 25g KCl. Nồng độ phần trăm của dung dịch là:

A. 10%

B. 11%

C. 12%

D. 13%

Câu 9. Hoà chảy 16g SO3 vào nước để được 300ml dung dịch. độ đậm đặc của dung dịch H2SO4 thu được là:

A. 0,67M

B. 0,68M

C. 0,69M

D, 0,7M

Câu 10. Phản ứng nào dưới đấy là phản ứng thế:

A. 2KClO3 →2KCl + O2

B. P2O5 +3H2O  →2H3PO4

C. FeO + 2HCl → FeCl2+H2O

D. CuO + H2  →Cu + H2O

Phần 2. tự luận (6 điểm )

Câu 1. (2 điểm) Hòan thành các sơ đồ dùng phản ứng sau:

Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CO2

Câu 2. (1,5 điểm) Cho những chất có công thức hóa sau: H2SO4, Fe2(SO4)3, HClO, Na2HPO4. Hãy gọi tên cùng phân loại những chất trên.

Câu 3. (2,5 điểm) người ta dẫn luồng khí H2 đi qua ống đựng 4,8 gam bột CuO được nung lạnh trên ngọn lửa đèn cồn, cho đến khi toàn bộ lượng CuO màu đen chuyển thành Cu màu đỏ thì giới hạn lại.

a. Tính số gam Cu sinh ra?

b. Tính thể tích khí hiđro(đktc) vừa đủ sử dụng cho phản bội ứng bên trên ?

c. Để tất cả lượng H2đó bắt buộc lấy bao nhiêu gam fe cho chức năng vừa đầy đủ với từng nào gam axít HCl.

Đề thi hóa học kì 2 lớp 8 - Đề 4

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong các phản ứng chất hóa học sau, phương trình hóa học thuộc loại phản ứng thế là:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. Sắt + H2SO4→ FeSO4 + H2

C. CaCO3→CaO + CO2

D. 5O2 + 4P →2P2O5

Câu 2. Độ tan của hóa học khí vào nước vẫn tăng nếu:

A. Hạ nhiệt độ và giảm áp suất

B. Hạ nhiệt độ cùng tăng áp suất

C. Tăng ánh sáng và giảm áp suất

D. Tăng nhiệt độ và tăng áp suất


Câu 3. hóa học nào dưới đây được dùng làm điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

A . K2O và KMnO4

C . H2SO4 và H2O

B . KMnO4 cùng KClO3

D . KOH và KClO3

Câu 4. những chất nào tiếp sau đây tan được trong nước:

A . NaCl, AgCl.

C . NaOH, Ba(OH)2.

B . HNO3, H2SiO3.

D . CuO, AlPO4.

Câu 5. hòa tan 5 g muối ăn vào 45 gam nước. Nồng độ phần trăm của hỗn hợp thu được là:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 6. Dãy các chất trọn vẹn là phương pháp hóa học của những oxit:

A . SO2, BaO, P2O5, ZnO, CuO

B . SO2, BaO, KClO3, P2O5, MgO

C . CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO

D . SO2, CaO, KClO3, NaOH, SO3

Câu 7. Khí hidro tính năng được với tất cả các chất của nhóm chất nào dưới đây?

A. CuO, FeO, O3

B. CuO, FeO, H2

C. CuO, Fe2O3, H2SO4

D. CuO, CO, HCl

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) hoàn thành các phương trình chất hóa học sau:

A. K2O + H2O →

B. Mãng cầu + H2O →

C. Cu + O2→

D. XHy+ O2→

Câu 2. (1 điểm) Hãy dự đoán hiện tượng xẩy ra và giải thích hiện tượng trong những trường hợp sau:

a. Khi quạt gió vào nhà bếp củi vừa bắt đầu tắt

b. Khi quạt gió vào ngọn nến đang cháy

Câu 3. ( 2,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam Natri thì nên V lít khí oxi đo sống (đktc).

a. Viết phương trình hóa học của phản bội ứng xảy ra

b) Tính thể tích của khí Oxi sẽ dùng

c) tổng thể sản phẩm lấy hòa tan không còn trong nước thì thu được 180g dung dịch A. Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp A.

Câu 4.

Xem thêm: Full Đáp Án Giáo Dục Công Dân Đề Chính Thức 2021, Đáp Án Chính Thức Của Bộ 2021 Môn Gdcd

(1 điểm) cho 24 gam tất cả hổn hợp oxit CuO cùng Fe2O3 tác dụng hoàn toàn cùng với hidro gồm dư chiếm được 17,6 gam hỗn hợp hai kim loại. Tìm khối lượng nước tao thành.

Cho nguyên tử khối của những nguyên tố: Cu=64, O=16, Cl=35,5, Fe=56, H = 1, na = 23