Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại đây (591.9 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 toán 7 có đáp án

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBẮC NINHĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ IINĂM HỌC: 2020 - 2021Mơn: Tốn - Lớp 7Thời gian có tác dụng bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) chọn phương án vấn đáp đúng trong các câu sau:Câu 1. Bậc của 1-1 thức 7x 3 y3 làA. 3 .B. 4 .C. 5 .D. 6 .2 3Câu 2. Đơn thức làm sao đồng dạng với đối chọi thức 4x y ?A. 2x 3y .B. 3xy .C. 2xy 3 .D. 6x 2y 3 .Câu 3. Biểu thức nào tiếp sau đây không là 1-1 thức?A. 4x2y.B. 3 + xy2.C. 2xy.(- x3).D. – 4xy2.22Câu 4. Giá trị của biểu thức – 2x + xy tại x = -1; y = - 4 làA. 2 .B. –18 .C. 3 .
D. 1 .Câu 5. Số thực là solo thức bao gồm bậcA. 0 .B. 1 .C. Khơng bao gồm bậc.D. Đáp án khác.Câu 6. Đơn thức A làm việc đẳng thức 2x.A = - 4x2y là2xy .2x 2y .A. A 2xy .B. AC. AD. 4x 2y .Câu 7. Thời gian làm một bài xích tốn (tính bằng phút) của 10 học viên được lưu lại trong bảng sauTênÁnhBìnhCườngDungĐạiGiang Khoa Kiên hương LanThời gian46738975
64Tần số của học sinh có thời hạn làm bài 6 phút là2A. Bình, Hương.B. 2 .C. 6 .D..10Câu 8. Tam giác có bố cạnh đều nhau làA. Tam giác vng.B. Tam giác cân.C. Tam giác đều.D. Tam giác tù.0Câu 9. Mang lại tam giác ABC vng trên A tất cả B  30 . Số đo của C làA. 800 .B. 600 .C. 700 .D. 400 .Câu 10. Tam giác cân gồm góc nghỉ ngơi đỉnh là 1000 thì góc sống đáy gồm số đo làA. 400 .B. 500 .C. 550 .D. 650 .Câu 11. Mang đến tam giác ABC tất cả A 900 , AB = 2, BC = 4 thì độ dài cạnh AC làA. 3 .B. 12.C. 8 .
D. 6 .Câu 12. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác gồm độ dài 3 cạnh như ở bên dưới đây?A. 10;15;12 .B. 5;13;12 .C. 7; 7;10 .D. 3; 4; 6 .II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)Câu 1. (2,5 điểm) vào kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi mơn Tốn lớp 7 của một trường gồm 12 học viên tham gia,điểm số của mỗi học sinh (Tính theo thang điểm 10) được khắc ghi trong bảng sau:7,05,05,55,54,56,08,56,54,56,06,56,01) dấu hiệu là gì? lập bảng tần số?2) tra cứu mốt của dấu hiệu? Tính số trung bình cùng (Kết quả rước 4 chữ số thập phân).3) Những học viên có điểm số to hơn số trung bình cùng thì được xếp giải. Hỏi có bao nhiêu họcsinh được xếp giải.Câu 2. (3,0 điểm) đến tam giác ABC vng trên A có AB = 6cm, AC = 8cm.1) Tính độ dài cạnh BC.2) Tia phân giác của góc ABC giảm AC trên K, Kẻ KH ⊥ BC tại H. Minh chứng ∆BAK = ∆BHK.3) bên trên tia đối của tia AB rước điểm I làm thế nào để cho AI = HC. Chứng minh ba điểm I, K, H thẳng hàng.4) minh chứng AH // CI.
Câu 3. (1,5 điểm)1) Thu gọn gàng rồi tính quý hiếm biểu thức A = 4x2y.(-7)xyz trên x = 1; y = 2; z = -2.2) các bạn Dung đã làm cho 4 bài Test đạt được điểm mức độ vừa phải là 82. Hỏi ở bài bác test sản phẩm 5 sắp tới Dung phảilàm được bao nhiêu điểm để sở hữu điểm mức độ vừa phải là 85?===== hết ===== SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBẮC NINHI. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)123CâuDDBĐápánHƯỚNG DẪN CHẤMĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ IIMôn thi: Toán - Lớp 7Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm5678AC
10,5N = 121.21,00,5Mốt của dấu hiệu M0 = 64, 5.2Số trung bình cộng X5.15, 5.26.3 6, 5.2127, 0.18, 5.15, 95831.3
0,50,50,250,250,75Học sinh được xếp giải tất cả điểm số to hơn 5,9583.Vậy có 3 + 2 + 1 + 1 = 7 (học sinh) được xếp giải2.1IVẽ hình đúng, gt, kl đầy đủA0,25KBHÁp dụng định lý Pitago trongCABC vng trên A, tính được độ dài cạnh BC = 10cm2.2
+ bởi vì BK là phân giác của ABC đề nghị ABK HBKHBK (c.h g.nh )+ minh chứng ABK0,50,750,252.3+ trường đoản cú ABKHBK (Cmt) suy ra AK = HK+ hội chứng minh+ từ AKIMà AKC2.4AKIHKCHKI (c.g.c)AKIIKCAKI
HKCHKCIKC1800 (do K thuộc canh AC) bắt buộc HKI0,50,750,250,25AKC1800HKIH, K, I thẳng hàng0,250,75 1800  ABH+ đã cho thấy BAH cân nặng tại B  BHA (1)2


Xem thêm: Come Out Nghĩa Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Come Out Trong Câu Tiếng Anh

0,251800  IBC1800  ABH+ chỉ ra rằng BIC cân tại B  BCI Hay BCI (2)220,25+ từ (1) và (2) suy ra BCI  BHA mà chúng đồng vị  AH / /CI (đpcm)3.1Thu gọn: A = 4x2y.(-7)xyz = -28x3y2zThay x = 1; y = 2; z = -2 vào biểu thức A = -28x3y2z ta được: A = -28.13.22.(-2) = 224.Vậy A = -28x3y2z; khi x = 1; y = 2; z = -2 thì quý giá của A = 2243.2+Gọi x1, x2, x3, x4 là điểm của 4 bài Test đã có tác dụng và x5 là vấn đề của bài bác Test thứ 5. Điều kiện:x1, x2, x3, x4, x5 là những số dươngx x x xKhi đó: 1 2 3 4  82 suy ra: x1  x2  x3  x4  3284328  x5+ Theo bài ra ta có: 85  x5  97 . Kết luận50,25