*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát


Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 toán 11 có đáp an

trabzondanbak.com xin reviews đến những quý thầy cô, các em học sinh đang trong quy trình ôn tập tư liệu Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 11 gồm đáp án (5 đề), tài liệu bao gồm 21 trang, tuyển lựa chọn 5 đề thi Toán lớp ở giữa học kì 2. Đề thi được tổng hợp từ các trường trung học phổ thông trên toàn quốc giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quy trình ôn tập, củng cố kỹ năng và sẵn sàng cho bài thi thân học kì 2 môn Toán lớp 11 chuẩn bị tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được công dụng như ý muốn đợi.

Tài liệu Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 11 có đáp án (5 đề) bao gồm nội dung sau:

- 5 đề thi thân kì 2 giúp học sinh làm quen với cấu tạo đề thi

- Đáp án với lời giải cụ thể giúp học sinh tham khảo

Mời những quý thầy cô và những em học sinh cùng xem thêm và tải về cụ thể tài liệu dưới đây:

TOP 5 ĐỀ THI GIỮA KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11–NĂM HỌC2021 - 2022

ĐỀ SỐ 01

Thời gian làm bài:60phút

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Lim⁡2-n≠0 B. Lim⁡(3π)n=0 C. Lim⁡(23)-n=0 D.lim⁡(π3)-n≠0

Câu 2. Khẳng định nào sai trong các xác định sau ?

A. Nếu lim⁡un=avà lim⁡vn=0thì lim⁡unvn=+∞ B. Giả dụ lim⁡un=avà lim⁡vn=±∞thì lim⁡unvn=0

C. Ví như lim⁡un=+∞và lim⁡vn=athì lim⁡un⁢vv=+∞ D. Nếu như lim⁡un=+∞và lim⁡vn=a thìlim⁡un⁢vv=-∞

Câu 3. Dãy số unnào dưới đây có giới hạn là +∞?

A. Un=12n B. Un=(43)n C. Un=2-n D.un=1n3

Câu 4. Tính lim⁡2⁢n2-3⁢n+12+3⁢n+n2có công dụng nào tiếp sau đây ?

A. 1 B. -23 C. 2 D.+∞

Câu 5. Tính lim⁡3n+5n3n+1+5n+1có công dụng nào tiếp sau đây ?

A. 35 B. 0 C. 15 D.53

Câu 6. Tính limx→-1(x3-x2+x-1)có hiệu quả nào tiếp sau đây ?

A. -4 B. 0 C. 3 D. 2

Câu 7. Tính limx→0x2-1x-1có tác dụng nào sau đây ?

A. -3 B. 1 C.-1 D. 0

Câu 8. Kết quả nào dưới đây sai ?

A. Limx→+∞x3=+∞ B. Limx→-∞x5=+∞ C. Limx→-∞x4=+∞ D.limx→+∞1x3=0

Câu 9. Khẳng định nào không đúng trong các xác định sau ?

A. Trường hợp limx→x0f⁢(x)=L≠0và limx→x0g⁢(x)=+∞thì limx→x0f⁢(x)⁢g⁢(x)=+∞

B. Giả dụ limx→x0f⁢(x)=L0và limx→x0g⁢(x)=+∞thì limx→x0f⁢(x)⁢g⁢(x)=-∞

C.

Xem thêm: Người Tuổi Dần Sinh Năm Bao Nhiêu? Tử Vi Tuổi Dần Trọn Đời Tuổi Dần Là Con Gì

Nếu như limx→x0f⁢(x)=L>0và limx→x0g⁢(x)=-∞thì limx→x0f⁢(x)⁢g⁢(x)=-∞

D. Giả dụ limx→x0f⁢(x)=L0và limx→x0g⁢(x)=-∞thì limx→x0f⁢(x)⁢g⁢(x)=+∞