Trắc nghiệm Toán 10 thân kì 2 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán 10 thân kì 2 bao gồm đáp án - nhằm mục tiêu giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức môn Toán lớp 10 trước khi bước vào kỳ thi giữa học kỳ 2. trabzondanbak.com xin share tổng hợp một trong những đề thi thân học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm tất cả đáp án, đề kiểm soát giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán trong nội dung bài viết sau đây. Mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 toán 10 có đáp án

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 bên dưới đây bao gồm 3 đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm có đáp án đã giúp chúng ta ôn luyện kiến thức xuất sắc hơn.

Ma trận đề kiểm soát giữa học tập kỳ II lớp 10 môn Toán

TT

Nội dung loài kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhấn thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Bất đẳng thức. Bất phương trình

1.1. Bất đẳng thức

2

2

2

4

1

8

1*

12

4

2

53

61

1.2. Bất phương trình với hệ bất phương trình một ẩn

4

4

2

4

0

6

1.3. Vệt của nhị thức bậc nhất

2

2

2

4

1*

4

1.4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

2

2

1

2

0

3

1.5. Vết của tam thức bậc hai

3

3

3

6

1*

6

2

2. Tích vô hướng của hai vectơ

2.1. Hệ thức lượng trong tam giác

3

3

2

4

1

8

1

12

5

2

37

39

3

3. Phương thức tọa độ trong mặt phẳng

3.1. Phương trình mặt đường thẳng

4

4

3

6

7

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ tầm thường (%)

70

30

100


Đề kiểm soát giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán

Câu 1: cho những số thực a, b thỏa mãn a0.

Câu 2: Với các số thực ko âm a, b tùy ý, mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

Câu 3: Điều kiện xác định của bất phương trình  là

A. X ≠ 2

B. X ≥ 2.

C. X ≤ 2

D. X=2.

Câu 4: trong số số dưới đây, số nào là nghiệm của bất phương trình  ?

A. 4.

B. 1 .

C. 2 .

D. 3.

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là


A. <-1 ; 2>

B. <-1 ; 2)

C. (-1 ; 2>

D. (-1 ; 2)

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  là

Câu 7: Nhị thức số 1 nào tiếp sau đây có bảng xét vệt như sau

A. F(x)=2 x-4

B. F(x)=-2 x+4.

C. F(x)=-x+2

D. F(x)=x+2.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (3-x)(x+2)>0 là

A. <-3 ; 2>

B. (-2 ; 3>

C. (-3 ; 2).

D. (-2 ; 3).

Câu 9: Cặp số (x ; y) làm sao dưới đây là nghiệm của bất phương trình 2 x-y-3>0 ?

A. (1 ; 0).

B. (2 ; 2)

C. (2 ;-1)

D. (0 ; 2)

Câu 10 : Trong phương diện phẳng O x y, điểm nào tiếp sau đây thuộc miền nghiệm của hệ

*

A. P(-1 ; 0).

B. N(1 ; 1).

C. M(1 ;-1)

D. Q(0 ; 1)

Câu 11: cho tam thức bậc nhì . Giá trị f(-1) bằng

A. -2 .

B. -1

C. 3 .

D. 1 .

Câu 12: cho tam thức bậc nhị . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


..............

Chi tiết câu trả lời đề thi thân học kì 2 lớp 10 môn Toán mời các bạn xem vào file cài đặt về.

Xem thêm: Cách Bấm Máy Cot - Cách Bấm Cot Trên Máy Tính 580Vnx

Mời những bạn xem thêm các thông tin hữu ích không giống trên chuyên mục Tài liệu của trabzondanbak.com.