Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 đưa đến 5 đề thi, gồm đáp án, lý giải chấm với bảng ma trận 3 mức độ kèm theo. Giúp thầy cô tham khảo, để ra đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của chính mình theo công tác mới.Bạn vẫn xem: Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn toán

Bộ đề thi thân kì 1 môn Toán 6 này, có 3 đề thi sách Cánh diều, 1 đề thi Chân trời sáng tạo và 1 đề thi Kết nối trí thức với cuộc sống. Qua đó, còn hỗ trợ các em luyện giải đề, rồi đối chiếu đáp án dễ ợt hơn.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng sủa tạoĐề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sốngĐề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh diều

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Viết tập hợp A những số trường đoản cú nhiên to hơn 5 và nhỏ dại hơn 10

A. A = 6, 7, 8, 9

B. A = 5, 6, 7, 8, 9

C. A = 6, 7, 8, 9, 10

D. A = 6, 7, 8

Câu 2. Viết tập hợp sau A = {x ∈ N | 9 A.


Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 toán 6

*

B.

*

C.

*

*

Câu 6: Tìm xác định đúng vào các xác minh sau:

A. Một trong những chia hết cho 9 thì luôn luôn chia hết đến 3

B. Nếu như hai số phân tách hết mang lại 3 thì tổng của nhì số đó phân chia hết mang đến 9

C. Hầu như số chẵn thì luôn luôn chia hết mang đến 5

D. Số phân chia hết mang đến 2 là số tất cả chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Hình bình hành không có tính chất nào sau đây?

A. Nhị cạnh đối song song cùng với nhau

B. Nhì cạnh đối bằng nhau

C. Bốn cạnh bởi nhau

D. Nhì đường chéo chính bằng nhau

Câu 8: diện tích hình thoi tất cả độ nhiều năm hai đường chéo lần lượt bằng 10cm và 12cm là:

A. 60cm2

B. 60m

C. 60m2

D. 60cm

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. Triển khai các phép tính sau:

a) 12 : 400 :

b) 5 . 22 – 18 : 3

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8

Câu 2: Tìm x biết:

a) 12 + (5 + x) = 20

b) 175 + (30 – x) = 200

c) 10 + 2x = 45 : 43

d) 10x + 22.5 = 102

Câu 3: Lớp 6A gồm 54 học sinh, lớp 6B tất cả 42 học sinh và lớp 6C gồm 48 học tập sinh. Trong ngày khai giảng, tía lớp xếp thành những hàng dọc giống hệt để diễu hành mà không có lớp như thế nào có người lẻ hàng.

a. Tính số mặt hàng dọc các nhất có thể xếp được

b. Lúc ấy mỗi hàng gồm bao nhiêu học tập sinh?

Câu 4: Viết


Xem thêm: Soạn Văn 8 Đánh Nhau Với Cối Xay Gió Của Xéc, Đánh Nhau Với Cối Xay Gió

*

bên dưới dạng lũy thừa với cơ số 2

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
Đáp ánAAABBACA

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1

a) 12 : 400 :

12 : 400 : = 12 : 400 :

= 12 : 400 : = 12 : 400 : 200 = 12 : 2 = 6

b) 5 . 22 – 18 : 3 = 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) = 197

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8 = 285

Câu 2.

a) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = trăng tròn – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

b) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

c) 10 + 2x = 45 : 43

Đáp án: x = 11

d) 10x + 22.5 = 102

Đáp án x = 61

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)