Đáp án 24 mã đề thi THPT tổ quốc 2020 môn lịch sử vẻ vang – Thi xuất sắc nghiệp trung học tập phổ thông, đh 2020 update chính thức tự Bộ giáo dục đào tạo có file sở hữu word, pdf giúp những em ôn thi đạt tác dụng nhất.

Bạn đang xem: Đề thi đáp án môn lịch sử 2020


Nội dung bài viết

Đáp án đề thi THPT nước nhà 2020 môn Sử đúng đắn nhấtĐề thi THPT nước nhà 2020 môn kế hoạch Sử mới nhất

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và giải đáp môn lịch Sử thi tốt nghiệp trung học nhiều năm 2020 giành cho các em học tập Sử 2K2 tham khảo và thực hiện so kết quả nhanh nhất.

Đáp án chính thức 2020 môn lịch sử vẻ vang của cỗ GDĐT 

Bộ giáo dục đào tạo đã chủ yếu thức chào làng đáp án môn Sử 2020, mời chúng ta tham khảo bảng đáp án sau:

Đáp án đề thi THPT nước nhà 2020 môn Sử đúng chuẩn nhất

Mời các bạn cùng xem thêm lời giải chi tiết chữa đề sử thpt giang sơn 2020 vì chưng đội ngũ chuyên viên giải đề của chúng tôi thực hiện. Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn kế hoạch Sử năm 2020 phê chuẩn từ bộ giáo dục sẽ được chúng tôi update ngay khi bao gồm thông tin.

Đáp án sử thpt 2020 mã đề 301

Xem tức thì bảng giải đáp môn thi lịch sử dân tộc của kỳ thi trung hoc phổ thông tổ quốc năm 2020 mã đề 323 đúng chuẩn nhất:

1. D 2. C 3. B 4. A 5. C 6. D 7. B 8. B 9. C 10. D11. D 12. B 13. C 14. A 15. D 16. A 17. B 18. B 19. A 20. A21. A 22. D 23. B 24. D 25. B 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D31. A 32. A 33. A 34. D 35. B 36. A 37. B 38. D 39. D 40. D

Đáp án sử THPT đất nước 2020 mã đề 302

Xem ngay lập tức bảng đáp án môn thi lịch sử hào hùng của kỳ thi trung hoc phổ thông nước nhà năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất:

1. B 2. C 3. B 4. B 5. D 6. B 7. D 8. B 9. C 10. A11. C 12. A 13. B 14. A 15. D 16. A 17. C 18. B 19. C 20. A21. D 22. A 23. A 24. C 25. A 26. B 27. B 28. A 29. A 30. C31. C 32. B 33. B 34. C 35. B 36. B 37. A 38. A 39. C 40. C

Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020 môn Sử mã đề 303

Xem ngay bảng giải đáp môn thi lịch sử dân tộc của kỳ thi trung hoc phổ thông nước nhà năm 2020 mã đề đúng mực nhất:

1. A 2. B 3. D 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. D 10. C11. D 12. D 13. C 14. C 15. A 16. D 17. B 18. D 19. D 20. D21. B 22. C 23. B 24. B 25. B 26. C 27. C 28. D 29. B 30. D31. B 32. C 33. C 34. B 35. C 36. D 37. B 38. C 39. D 40. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt năm 2020 môn Sử mã đề 304

Xem tức thì bảng giải đáp môn thi lịch sử dân tộc của kỳ thi trung hoc phổ thông nước nhà năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất:

1. A 2. B 3. C 4. A 5. B 6. C 7. B 8. C 9. D 10. D11. D 12. B 13. D 14. D 15. A 16. D 17. A 18. B 19. A 20. D21. A 22. A 23. D 24. A 25. A 26. A 27. D 28. B 29. B 30. A31. B 32. A 33. A 34. D 35. D 36. B 37. A 38. D 39. B 40. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt năm 2020 môn Sử mã đề 305

Xem tức thì bảng câu trả lời môn thi lịch sử dân tộc của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng đắn nhất:

1. C 2. C 3. D 4. C 5. A 6. A 7. A 8. B 9. B 10. B11. A 12. C 13. A 14. B 15. B 16. C 17.C 18. B 19. D 20. D21. C 22. A 23. D 24. D 25. D 26. C 27. C 28. D 29. D 30. C31. A 32. D 33. A 34. A 35. D 36. C 37. C 38. A 39.C 40. A

Đáp án sử THPT nước nhà 2020 đề 306

Xem ngay bảng câu trả lời môn thi lịch sử vẻ vang của kỳ thi trung hoc phổ thông non sông năm 2020 mã đề đúng mực nhất:

1. B 2. C 3. A 4. C 5. C 6. C 7. D 8. B 9. D 10. A11. B 12. B 13. A 14. C 15. A 16. D 17. D 18. D 19. C 20. C21. A 22. D 23. C 24. A 25. A 26. C 27. C 28. C 29. A 30. D31. A 32. A 33. D 34. A 35. D 36. D 37. C 38. D 39. A 40. A

Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Sử mã đề 307

Xem ngay lập tức bảng giải đáp môn thi lịch sử vẻ vang của kỳ thi trung hoc phổ thông giang sơn năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất:

1. C 2. C 3. C 4. B 5. D 6. D 7. A 8. A 9. B 10. C11. B 12. A 13. B 14. C 15. C 16. B 17. A 18. C 19. C 20. C21. B 22. C 23. D 24. C 25. B 26. A 27. C 28. A 29. D 30. D31. D 32. B 33. B 34. B 35. A 36. A 37. B 38. D 39. D 40. A

Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Sử mã đề 308

Xem ngay bảng giải đáp sử thpt quốc gia 2020 đề 308 đúng mực nhất:

1. B 2. D 3. C 4. B 5. C 6. A 7. D 8. D 9. B 10. D11. B 12. D 13. C 14. A 15. A 16. C 17. B 18. C 19. A 20. C21. B 22. B 23. B 24. C 25. A 26. B 27. D 28. C 29. B 30. A31. C 32. C 33. D 34. D 35. D 36. B 37. D 38. A 39. D 40. B

Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2020 môn Sử mã đề 309

Xem tức thì bảng câu trả lời môn thi lịch sử vẻ vang của kỳ thi trung hoc phổ thông non sông năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. B 2. A 3. C 4. A 5. A 6. B 7. B 8. A 9. D 10. D11. C 12. D 13. D 14. D 15. B 16. B 17. D 18. A 19. D 20. C21. A 22. D 23. A 24. B 25. C 26. B 27. D 28. D 29. C 30. C31. D 32. D 33. B 34. C 35. A 36. D 37. A 38. A 39. C 40. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt năm 2020 môn Sử mã đề 310

Xem ngay bảng câu trả lời môn thi lịch sử vẻ vang của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng mực nhất:

1. A 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. C 8. C 9. B 10. D11. C 12. C 13. D 14. C 15. C 16. B 17. B 18. B 19. A 20. B21. D 22. B 23. C 24. B 25. A 26. B 27. B 28. A 29. A 30. B31. A 32. A 33. B 34. C 35. B 36. C 37. B 38. C 39. C 40. A

Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Sử mã đề 311

Xem ngay lập tức bảng lời giải môn thi lịch sử dân tộc của kỳ thi trung hoc phổ thông tổ quốc năm 2020 mã đề 311 đúng chuẩn nhất:

1. B 2. C 3. A 4. C 5. D 6.A 7. B 8. D 9. A 10. D11. C 12. B 13. A 14. C 15. D 16. B 17. D 18. B 19. B 20. B21. A 22. D 23. A 24. D 25. B 26. A 27. C 28. C 29. C 30. B31. B 32. A 33. C 34. A 35. B 36. A 37. C 38. C 39. B 40. C

Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020 môn Sử mã đề 312

Xem ngay lập tức bảng lời giải môn thi lịch sử vẻ vang của kỳ thi trung hoc phổ thông đất nước năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất:

1. A 2. A 3. C 4. C 5. B 6. C 7. D 8. C 9. A 10. D11. D 12. A 13. B 14. C 15. A 16. C 17. B 18. A 19. B 20. C21. D 22. D 23. B 24. D 25. B 26. A 27. A 28. A 29. B 30. D31. B 32. B 33. D 34. D 35. B 36. B 37. D 38. A 39. A 40. B

Đáp án sử THPT đất nước 2020 đề 313

Xem ngay bảng đáp án môn thi lịch sử hào hùng của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất:

1. D 2. A 3. D 4. C 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. D11. C 12. A 13. D 14. B 15. C 16. B 17. A 18. D 19. C 20. C21. B 22. D 23. B 24. D 25. A 26. A 27. B 28. B 29. D 30. A31. B 32. C 33. C 34. A 35. B 36. C 37. A 38. D 39. B 40. A

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt năm 2020 môn Sử mã đề 314

Xem ngay lập tức bảng câu trả lời môn thi lịch sử hào hùng của kỳ thi trung hoc phổ thông non sông năm 2020 mã đề 314 đúng mực nhất:

1. B 2. A 3. B 4. B 5. A 6. B 7. C 8. C 9. D 10. B11. A 12. C 13. B 14. A 15. D 16. B 17. C 18.C 19. D 20. A21. C 22. D 23. A 24. A 25. A 26. D 27. D 28. C 29. C 30. A31. B 32. D 33. B 34. B 35. D 36. C 37. A 38. D 39. A 40. D

Đáp án sử THPT quốc gia 2020 đề 315

Xem ngay lập tức bảng giải đáp môn thi lịch sử dân tộc của kỳ thi trung hoc phổ thông tổ quốc năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. B 2. D 3. D 4. D 5. B 6. C 7. B 8. B 9. A 10. D11. D 12. D 13. C 14. A 15. C 16. A 17. D 18. B 19. D 20. C21. C 22. B 23. D 24. C 25. B 26. A 27. D 28. B 29. C 30. A31. D 32. C 33. A 34. B 35. C 36. B 37. C 38. B 39. C 40. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt năm 2020 môn Sử mã đề 316

Xem tức thì bảng đáp án môn thi lịch sử vẻ vang của kỳ thi trung hoc phổ thông non sông năm 2020 mã đề đúng đắn nhất:

1. B 2. C 3. B 4. C 5. B 6. A 7. A 8. A 9. A 10. A11. C 12. B 13. A 14. C 15. D 16. C 17. A 18. A 19. A 20. C21. D 22. D 23. A 24. B 25. D 26. A 27. D 28. D 29. C 30. D31. D 32. C 33. B 34. B 35. D 36. C 37. C 38. B 39. C 40. D

Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Sử mã đề 317

Xem ngay bảng lời giải môn thi lịch sử vẻ vang của kỳ thi trung hoc phổ thông đất nước năm 2020 mã đề đúng mực nhất:

1. B 2. A 3. D 4. A 5. A 6. D 7. A 8. C 9. D 10. C11. C 12. D 13. A 14. A 15. B 16. B 17. D 18. D 19. B 20. B21. C 22. D 23. C 24. C 25. B 26. C 27. B 28. C 29. A 30. A31. D 32. C 33. C 34. D 35. A 36. B 37. A 38. C 39. C 40. D

Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Sử mã đề 318

Xem tức thì bảng câu trả lời môn thi lịch sử hào hùng của kỳ thi trung hoc phổ thông tổ quốc năm 2020 mã đề đúng đắn nhất:

1. D 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. A 8. C 9. A 10. D11. B 12. B 13. B 14. C 15. B 16. C 17. D 18. B 19. D 20. D21. D 22. A 23. A 24. D 25. C 26. A 27. B 28. A 29. D 30. C31. B 32. C 33. B 34. B 35. B 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Sử mã đề 319

Xem tức thì bảng giải đáp môn thi lịch sử dân tộc của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng đắn nhất:

1. C 2. C 3. B 4. C 5. A 6. D 7. A 8. B 9. D 10. D11. D 12. C 13. D 14. A 15. A 16. B 17. A 18. B 19. A 20. A21. D 22. B 23. A 24. C 25. C 26. C 27. D 28. B 29. A 30. C31. B 32. A 33. A 34. C 35. B 36. B 37. C 38. C 39. B 40. C

Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Sử mã đề 320

Xem tức thì bảng lời giải môn thi lịch sử dân tộc của kỳ thi trung hoc phổ thông giang sơn năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất:

1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. A 7. D 8. C 9. C 10. A11. B 12. A 13. C 14. C 15. A 16. C 17. C 18. D 19. C 20. D21. B 22. D 23. C 24. B 25. C 26. D 27. B 28. B 29. D 30.A 31. A 32. D 33. A 34. B 35. D 36. B 37. B 38. A 39. B 40. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt năm 2020 môn Sử mã đề 321

Xem ngay bảng đáp án môn thi lịch sử vẻ vang của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề chính xác nhất:

1. B 2. A 3. A 4. D 5. D 6. C 7. B 8. B 9. B 10. C11. A 12. C 13. C 14. C 15. A 16. C 17. C 18.A 19. D 20. A21. B 22. B 23. D 24. D 25. B 26. C 27. D 28. A 29. D 30. D31. A 32. A 33. B 34. D 35. B 36. B 37. D 38. A 39. A 40. D

Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020 môn Sử mã đề 322

Xem ngay bảng đáp án môn thi lịch sử vẻ vang của kỳ thi trung hoc phổ thông quốc gia năm 2020 mã đề đúng chuẩn nhất:

1. D 2. A 3. C 4. D 5. C 6. A 7. A 8. C 9. B 10. B11. D 12. C 13. D 14. A 15. B 16. B 17. B 18. D 19. D 20. D21. A 22. B 23. C 24. C 25. A 26. A 27. D 28. D 29. C 30. B31. A 32. C 33. D 34. D 35. C 36. B 37. A 38. A 39. D 40. D

Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Sử mã đề 323

Xem ngay lập tức bảng đáp án môn thi lịch sử hào hùng của kỳ thi trung hoc phổ thông đất nước năm 2020 mã đề 323 chính xác nhất:

1. A 2. D 3. B 4. D 5. A 6. C 7. D 8. D 9. C 10. B11. C 12. C 13. D 14. A 15. D 16. A 17. C 18. B 19. B 20. D21. C 22. B 23. C 24. B 25. D 26. D 27. A 28.A 29. B 30. D31. A 32. B 33. C 34. B 35. C 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Sử mã đề 324

Xem ngay bảng câu trả lời môn thi lịch sử của kỳ thi trung hoc phổ thông nước nhà năm 2020 mã đề đúng mực nhất:

1. A 2. D 3. A 4. C 5. C 6. A 7. A 8. C 9. D 10. C11. C 12. D 13. B 14. A 15. B 16. A 17. B 18. B 19. B 20. D21. A 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. B 28. B 29. D 30. C31. A 32. D 33. C 34. B 35. B 36. A 37. D 38. A 39. C 40. C

Trên đó là nội dung đề thi cũng như đáp án Sử THPT tổ quốc 2020 sẽ được siêng trang cửa hàng chúng tôi tổng thích hợp và thông tin đến những bạn.

Xem thêm: 7 Mẫu Lập Dàn Ý Chi Tiết Cho Bài Văn Tả Một Người Trong Gia Đình Em Lớp 5

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn lịch Sử mới nhất

Xem ngay toàn bộ nội dung đề Sử của kỳ thi THPT giang sơn năm học tập 2020-2021 được update sớm tốt nhất tại chăm trang của chúng tôi.