Bạn vẫn xem câu chữ tài liệu Đề thi 8 tuần học tập kì I môn Toán lớp 11, để tải tài liệu về máy chúng ta click vào nút download ở trên


Bạn đang xem: Đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 11

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO phái mạnh ĐỊNH Trường trung học phổ thông Nguyễn DuĐỀ THI 8 TUẦN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007 - 2008Môn Toán lớp 11Mã đề: 534Thời gian làm bài: 90 phút(Không kể thời hạn phát đề)Phần I. Trắc nghiệm khả quan (4,0 điểm)Chọn một phương pháp (hoặc A, hoặc B, hoặc C, hoặc D) và vấn đáp vào bài làm theo mẫu ở phần để ý của đề thi.Câu 1. Trên mặt phẳng Oxy, mang lại đường trực tiếp d bao gồm phương trình 2x - 3y + 4 = 0. Đường thẳng nào dưới đây là ảnh của d qua phép đối xứng trung khu O? A. 2x + 3y - 4 = 0 B. -2x - 3y - 4 = 0 C. 2x - 3y - 4 = 0 D. -2x + 3y - 4 = 0 Câu 2. Trong các phương trình sau, với m là tham số. Phương trình làm sao vô nghiệm? A. Sinx + mét vuông + 1 = 0 B. Cos2x = cosx C. Tanx = m2 + 1 D. 3sinx - 2 = 0 Câu 3. Từ những chữ số 1; 3; 5 ta rất có thể lập được từng nào số tự nhiên có những chữ số không giống nhau? A. 15 B. 3 C. 6 D. 27 Câu 4. Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ trục tọa độ Oxy cho và M(-1;-3). Tọa độ của M" là hình ảnh của M qua phép tịnh tiến theo là: A. (1;-2) B. (-1;2) C. (-2;1) D. (2;-1) Câu 5. Hàm số gồm tập xác định là: A. B. C. D. 1 Câu 6. Vào mp Oxy mang lại điểm M(20; 11). Điểm nào dưới đây là hình ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox? A. M"(-20 ; 11) B. M"(11; 20) C. M"(20; -11) D. M"(-20; -11) Câu 7. Khẳng định nào sau đó là sai? Trên khoảng chừng A. Hàm số y = cotx nghịch trở thành B. Hàm số y = sinx đồng vươn lên là C. Hàm số y = tanx đồng biến D. Hàm số y = cosx đồng trở thành Câu 8. Số nghiệm của phương trình thuộc khoảng là: A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 9. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Hai tuyến phố tròn bất kì luôn luôn đồng dạng. B. Hai tuyến đường thẳng bất kì luôn đồng dạng. C. Hai hình vuông vắn bất kì luôn đồng dạng. D. Nhị hình chữ nhật bất kì luôn luôn đồng dạng. Câu 10. Trong những hàm số sau, hàm số làm sao là hàm số lẻ? A. Y = sinx + cosx B. Y = sin3x.cos2x C. Y = -cosx D. Y = sin2x + 2cosx Câu 11. Vào mp Oxy mang đến đường tròn (C) : (x - 1)2 + (y - 1)2 = 4. Đường tròn nào trong các đường tròn sau là ảnh của (C) qua phép vị tự trung tâm O tỷ số k = 2? A. (x - 2)2 + (y - 2)2 = 8 B. (x - 2)2 + (y - 2)2 = 16 C. (x + 2)2 + (y + 2)2 = 16 D. (x - 1)2 + (y - 1)2 = 8 Câu 12. Số hạng thứ 3 trong khai triển của là: A. -20x B. -20 C. 20x D. 20 Câu 13. Trong những mệnh đề sau, mềnh đề làm sao sai? A. Phép đối xứng tâm I là phép quay trung tâm I, góc xoay -180o. B. Phép vị tự thay đổi mỗi đường thẳng a thành con đường thẳng a" tuy nhiên song với a. C. Phép vị từ bỏ là phép đối xứng trọng điểm khi tỉ số vị trường đoản cú k = -1. D. Trọng điểm vị trường đoản cú của 2 con đường tròn nằm trên phố nối trọng tâm của 2 mặt đường tròn. Câu 14. Cùng với , phương trình có nghiệm là: A. B. C. D. Câu 15. Tam giác ABC vuông A tất cả AB = 3cm, AC = 4cm. Phép đồng dạng F gồm được bằng phương pháp thực hiện liên tiếp phép tịch tiến theo vectơ với phép vị trường đoản cú tỉ số k = -3. Phép đồng dạng F đổi mới tam giác ABC thành tam giác A"B"C". Diện tích tam giác A"B"C" là A. -18cm2 B. 18cm2 C. 12cm2 D. 54cm2 Câu 16. Cho tam giác phần đa ABC, cùng với O là chổ chính giữa đường tròn ngoại tiếp. Phép cù nào dưới đây biến tam giác ABC thành chủ yếu nó? A. Q(O,) B. Q(O,) C. Q(O,) D. Q(O,) Phần II. Từ luận (6,0 điểm)Câu 17. Giải những phương trình saua) cos5x + sin5x = 2 b) 2sin2x – 3sinxcosx + 5cos2x = 2Câu 18. Tra cứu GTLN cùng GTNN của hàm số: Câu 19.

Xem thêm: Dịch Vụ Bưu Chính: Dấu Bưu Điện Là Gì Mới Nhất 2022, Những Thắc Mắc Cuối Cùng Về Xét Tuyển Nv2

Search số hạng không cất x trong triển khai .Câu 20. Trong khía cạnh phẳng Oxy mang lại 2 con đường tròn (C): x2 + y2 + 2x – 4y – 11 = 0 Viết phương trình ảnh của (C) qua phép đối xứng trục Ox.Tìm phép tịnh tiến phát triển thành (C) thành (C3): (x – 10)2 + (y + 5)2 =16.-------------------------------- hết --------------------------------Chú ý:Ghi mã đề vào phần phách cùng phần bài làm.Ghi đáp án những câu trắc nghiệm theo mẫu sau:Câu12345678Đáp ánABCDDCBACâu910111213141516Đáp ánBCADCABDĐáp án trắc nghiệm ko được tẩy xóa.