trabzondanbak.com xin được gửi đến các em học sinh “Phần 2: Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 4,5,6) gồm trắc nghiệm”. Hy vọng nó sẽ giúp đỡ các em học và có tác dụng bài tốt hơn.

Bạn đang xem: Đề ôn tập lớp 3 lên lớp 4


Đề thi, bài kiểm tra liên quan:

Tiếp theo phần 1, Phần 2 này Dethikiemtra tiếp tục gửi tới những em bộ Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 4,5,6) và có đề trắc nghiệm.

Đề số 4:

Bài 1: Tính nhẩm:

6 x 8 =49 : 7 =7 x 5 =56 : 8 =40: 8 =
7 x 9 =36 : 6 =6 x 4 =48 : 6 = 5 x 8 =
6 x 7 =48 : 8 =7 x 9 =35 : 5 =56 : 8 =

 Bài 2 : Đặt tính tính:

423 x 2407 x 2308 x 389 : 3
96 : 7977 : 3795 : 791 : 7

Bài 3 : Tính giá bán trị những biểu thức sau:

52 + 81 : 9 14 x 3 + 23 x 4 96 – 13 x 7
(113 – 23 ) : 9 72 : (107 – 99)23 x 5 – 96 : 4

Bài 4: Có cha thùng mì, mỗi thùng bao gồm 100 gói, đem chia đầy đủ số mì trên mang lại 4 mái ấm gia đình bị ngập lũ. Hỏi mỗi gia đình nhận được bao nhiêu gói? ( Giải theo nhị cách)

Đề số 5:

Phần 1: Trắc nghiệm

Mỗi bài bác tập dưới đây có những câu vấn đáp A,B,C,D.Hãy khoanh tròn vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Bài1. Số lớn nhất có 4 chữ số là:

A. 9000

B.9999

C.10000

D.9990

Bài 2. Trong số số : 4728; 4782; 8274; 2847, số lớn số 1 là:


A. 4728

B.2847

C.8274

D.4782

Bài 3. Giá trị của x trong 126 : x = 3 là:

A. 378

B.42

C.368

D.24

Bài 4. Công dụng của phép tính nhân: 1506 x 4 là:

A. 6024

B.6004

C.4024

D.4004

Bài 5. Mang đến hình chữ nhật bên dưới đây, chu vi hình chữ nhật ABCD là:

*

A. 15 cmB.8 cmC.30 cmD.16 cm

Phần II: Giải toán:

Bài 1: mức giá một quyển vở là 1500 đồng. Nga đưa mang đến cô bán hàng 5000 đồng để mua 3 quyển vở. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Nga từng nào tiền? 

Bài 2: Tuấn giải dứt một bài toán đố vào 12 phút. Dũng giải kết thúc một vấn đề đó trong một nửa giờ. Hỏi ai giải nhanh hơn và nhanh hơn từng nào phút?

Đề số 6:

Bài 1( 2điểm): Đặt tính rồi tính

2460+ 3485 2578+ 1293

5686 + 1257

1369 + 2897

Bài 2 ( 2điểm) : tra cứu m

a. M + 356 + 125 = 671 b. 456 + 129 + m = 781

Bài 3( 2điểm): Tìm một số trong những biết lấy số kia trừ đi 124 rồi trừ tiếp 348 ta được số ngay lập tức trước số 1000.

Xem thêm: Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chào Hàng Cạnh Tranh 2015 /Tt, 07 Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Chào Hàng Cạnh Tranh

Bài 4( 2điểm) Thư viện của nhà trường bao gồm 127 quyển chuyện tranh như vậy số truyện tranh nhiều hơn thế nữa truyện công nghệ là 21 quyển. Hỏi:

a. Trong thư vịên gồm bao nhiêu quyển truyện khoa học?

b. Thư viện bao gồm bao nhiêu quyển sách cả 2 loại?

Bài 5( 1điểm: cho những số 456, 42, 498 và các dấu phép tính +, -, =. Hãy viết toàn bộ các phép tính đúng.