Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường năm học tập 2021-2022, bao hàm đề thi bao gồm kèm theo cả đáp án và ma trận để học viên ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm mục tiêu đạt tác dụng tốt nhất giữa HK2. Đề được thiết kế tương xứng với chương trình môn Toán lớp 6, cuốn sách KNTT và phù hợp với năng lượng của học sinh trung học tập cơ sở. Mời những em tìm hiểu thêm nhầm ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong bài bác kiểm tra sắp đến tới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 6 môn toán năm 2022


cung cấp độ

Chủ đề

Mức 1

(Nhận biết)

Mức 2:

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

1. Về phân số

- C1 + 16: nhận thấy nghịch hòn đảo của một phân số,tích của hai phân số nghịch đảo

- C2: Tìm được phân số tối giản của một phân số sẽ cho

-C7+9+14+15:Tìm được công dụng của các phép toán cùng trừ nhân chia phân số.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2(1,16)

0,5

5%

5(2,7,9,14,15)

1,25

12,5%

7

1,75

17,5%

Thành tố NL

C1+16:TD

C2+7+9+14+15:GQVĐ

2. Số thập phân

- C4+ 6 nhận ra cách đổi số thập phân, hỗn số ra phân số

-C8: Tìm một số trong những khi biết cực hiếm một phân số của nó

-C19 +20+24a: kiếm được tích tổng hiệu của những số thập phân

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2(4,6)

0,5

5%

3(8,19,

20)

0,75

7,5%

5

1,25

12,5%

Thành tố NL

C4+6: GQVĐ

C8+C19:GQVĐ

C20:TD

3. Những hình hình học tập cơ bản

-C3+5+10+11: nhận ra được những loại gọc vào hình học

C23: Tính được số đo góc trong hình vẽ mang lại trước, hiểu rằng tia phân giác của góc.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(C3,5,

10,11)

1

10%

1(23)

1

10%

5

2

20%

Thành tố NL

C3+5+10+11: TD

C23: MHH, GQVĐ

4. Dữ liệu và phần trăm thực nghiệm

-C12+13+17+18:

Nhận biết được khái niệm, cách tích lũy so sánh dữ liệu

C18: nhận thấy phép toán số thập phân

Hiểu được đối tượng người dùng thống kê , tiêu chuẩn thống kê

- C21: vận dụng Tính phần trăm thực nghiệm của các sự kiện

Vận dụng được số liệu khảo sát để lập bảng thống kê, vấn đáp các thông tin trên bảng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(12,13,17,18)

1

10%

1/2(22a)

1

10%

1(21)

2

20%

1/2(22b)

1

10%

6

5

50%

Thành tố NL

C12+17+18::TD

C13:CC

GQVD

C21:

TD,GQVD

MHH,TD

Tổng số câu

Tổng số đ

Tỉ lệ %

12

3

30%

8

2

20%

1+1/2

2

20%

2

2

20%

1/2

1

10%

23

10

100%


2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

* Trắc nghiệm rõ ràng (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái in hoa đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Nghịch hòn đảo của

*
là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Rút gọn phân số

*
đến về tối giản bằng

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3: Góc bẹt bằng

A. 900B. 1800C. 750D. 450

Câu 4: Viết số thập phân 0,25 về dạng phân số ta được:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 5: Góc phụ với góc 320 bằng

A. 1480B. 1580C. 580D. 480

Câu 6: Viết láo số

*
bên dưới dạng phân số

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 7: Kết trái của phép tính

*

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 8: Tính: 25% của 12 bằng

A. 2B. 3C. 4D. 6

Câu 9: bao gồm bao nhiêu phút trong

*
giờ?


A. 28 phútB. 11 phútC. 4 phútD. 60 phút

Câu 10: Góc nào to nhất

A. Góc nhọnB. Góc VuôngC. Góc tùD. Góc bẹt

Câu 11: Góc là hình gồm

A. Nhị tia giảm nhauB. Nhì tia cùng thuộc một mặt phẳngC. Nhì tia chính giữa hai nửa phương diện phẳng đối nhau.D. Nhị tia thông thường gốc

Câu 12: Mai nói rằng: “Dữ liệu là số được gọi là số liệu". Theo em Mai nói cầm đúng hay sai?

A. ĐúngB. Sai

Câu 13: Linh đo nhiệt độ cơ thể (đơn vị 0C) của 5 chúng ta trong lớp thu được hàng số liệu sau

37 36,9 37,1 36,8 36,9

Linh vẫn dùng phương pháp nào để tích lũy số liệu trên

A. Quan liêu sátB. Làm thí nghiệmC. Lập bảng hỏiD. Rộp vấn

Câu 14: kết quả của phép tính

*

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 15: kết quả của phép tính

*

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 16: Hai phân số call là nghịch hòn đảo của nhau nếu như tích của chúng bằng

A. 0B. 2C. 1D. -1

Câu 17: vào biểu đồ vật cột, biểu đồ vật cột kép, xác minh nào sau đây không đúng

A. Cột nào cao hơn nữa biểu diễn số liệu to hơnB. Cột nằm bên dưới trục ngang trình diễn số liệu âmC. Các cột cao như nhau biểu diễn các số liệu bằng nhauD. Độ rộng các cột không giống như nhau

Câu 18: trong số câu sau câu làm sao sai

A. Tổng của nhị số thập phân dương là một số thập phân dươngB. Tích của nhị số thập phân dương là một vài thập phân dươngC. Hiệu của nhị số thập phân dương là một vài thập phân dươngD. Thương của hai số thập phân dương là một số thập phân dương


Câu 19: Tích 214,9 . 1,09 là

A. 234,241B. 209,241C. 231,124D. -234,241

Câu 20: Làm tròn số a = 131,2956 cho chữ số thập phân lắp thêm hai ta được số thập phân như thế nào sau đây:

A. 131,29B. 131,31C. 131,30D. 130

* từ luận (6 điểm)

Câu 21 (2 điểm):

Minh gieo một bé xúc sắc 100 lần và đánh dấu số chấm lộ diện ở mỗ lần gieo được hiệu quả như sau:

Số chấm xuất hiện123456
Số lần152018221015

Tính tỷ lệ thực nghiệm của những sự kiện sau:

a. Số chấm mở ra là số chẵn

b. Số chấm xuất hiện thêm lớn hơn 2

Câu 22 (2 điểm): Khi điều tra về số m3 nước cần sử dụng trong một mon của từng hộ gia đình trong xóm người điều tra đánh dấu bảng sau

16181716171616181617
16134017161717201616

a. Hãy nêu đối tượng người sử dụng thống kê và tiêu chí thống kê

b. Hãy lập bảng thông kê số m3 nước dùng trong một tháng của mỗi hộ gia đình. Tất cả bao nhiêu mái ấm gia đình tích kiệm nước sách (dưới 15m3/tháng)

Câu 23 (1 điểm): Trên cùng một nửa khía cạnh phẳng bờ cất tia Ox vẽ góc xOz = 50o và

xOy = 100o.

Xem thêm: Giáo Án Ngữ Văn 10 Bài: Truyện An Dương Vương Và Mị Châu Trọng Thủy Bai Giang

a) Tính góc yOz?

b) Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không? do sao?

3. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

* Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Câu12345678910
Đáp ánADBACBBBAD
Câu11121314151617181920
Đáp ánDBAABCDCAC

* từ luận (6 điểm)

CâuNội dungĐiểm
21a)

Số lần gieo nhưng số chấm lộ diện là số chẵn là:

20 + 22 +15 = 57

Xác suất thực nghiệm của việc kiện số chất mở ra là số chẵn là:

*
= 0.57

0,5

0,5

b)

Số lần gieo có số chấm xuất hiện lớn hơn 2 là:

100 – ( 15+ 20) = 65

Xác suất thực nghiệm của việc kiện số chất xuất hiện lớn hơn 2 là:

*

0,5

0,5

22

a. Đối tượng thống kê: số m3 nước cần sử dụng trong một tháng của từng hộ mái ấm gia đình trong xóm

Tiêu chí thống kê: Số hộ gia đình dùng cùng số m3 nước

b. Bảng thống kê

Số m3 dùng trong một tháng

13

16

17

18

20

40

Số hộ gia đình

1

9

6

2

1

1

- có 1 hộ gia đình tiết kiệm nước sạch mát (Dưới 15m3/tháng).

0,5

0,5

0,75

0,25

23a)

Tia Ot nằm trong lòng hai tia Ox cùng Oy (vì ∠xOz

Mời những bạn bài viết liên quan các tin tức hữu ích khác trên thể loại Tài liệu của trabzondanbak.com