Top 6 Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 năm học tập 2021-2022, bao hàm 6 đề thi, gồm kèm theo cả lời giải để học viên ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm mục tiêu đạt công dụng tốt nhất mang lại kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 toán lớp 3

Đề thi cuối học tập kì II lớp 3 môn Toán bao gồm đề thi bao gồm kèm theo cả ma trận cùng đáp án tham khảo để học viên ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm đạt hiệu quả tốt nhất hoàn thành HK2. Đề được thiết kế tương xứng với lịch trình môn toán cho học viên lớp 3, cân xứng với năng lượng của học viên tiểu học. Mời những em tham khảo nhầm ôn luyện đạt kết quả tối đa trong bài kiểm tra sắp tới.


Đề thi học tập kì II Toán lớp 3

3. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 24. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 35. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 46. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 57. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 6

1. Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phép cộng, phép trừ có nhớ không liên tiếp và không quá hai lần vào phạm vi 10 000 với 100 000; Nhân, phân tách số bao gồm đến năm chữ số với 9 cho) số có một chữ số. Làm cho quen với số La Mã và bảng thống kê lại số liệu đơn giản.

Số câu

4

1

1

1

6

1

Số điểm

2

1

1

1

4

1

Đại lượng với đo đại lượng: Đổi, so sánh những đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị chức năng đo diện tích (cm2); ngày, tháng, năm, coi lịch, coi đồng hồ; nhhận biết một số trong những loại tiền Việt Nam.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: góc vuông; góc không vuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích; hình tròn, tâm, buôn bán kính, con đường kính.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

Giải việc bằng hai phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

6

4

1

1

1

11

2

Số điểm

3

3

1

2

1

7

3


2. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 1

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi học tập kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số khủng nhất trong các số 9788; 9887; 7889; 7988 là:

A. 9788

B. 9887

C. 7889

D. 7988

Câu 2: Số tức tốc sau của số 9999:

A. 1000

B. 10000

C. 100000

D. 9998

Câu 3: Ngày 27 mon 5 năm năm nhâm thìn là lắp thêm sáu thì ngày 3 mon 6 cùng năm sẽ là thứ mấy?

A. đồ vật tư

B. Thứ năm

C. Trang bị sáu

D. Vật dụng bảy

Câu 4: Một hình trụ có trung ương I có bán kính là 6 cm. Đường kính của hình tròn là:

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 20cm

D. 25 cm

Câu 5: Một hình vuông vắn ABCD tất cả chu vi là 40 cm. Tìm cạnh hình vuông đó.

A. 20 cm

B. 15 cm

C. 144 cm

D. 10 cm

Phần 2. Trường đoản cú luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 18229+35754

b) 7982-3083

c) 24043 × 4

d) 3575: 5

Bài 2: Tính:

a) 99637 – 12403 × 8

b) X × 3 =18726

Bài 3: Các phòng học hồ hết được đính số quạt trần trên nhà như nhau. Biết 10 chống học đính 40 chiếc quạt trần. Hỏi tất cả 32 cái quạt trần trên nhà thì thêm được mấy chống học?

Bài 4: Một tấm bìa hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 50 cm, chiều rộng lớn 40 cm. Fan ta cắt lôi ra một hình vuông có cạnh bởi chiều rộng lớn tấm bìa. Tính diện tích s tấm bìa còn lại?


3. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bạn dạng - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số ngay tức khắc trước của số 9999 là:

A. 10000. B. 10001.

C. 9998. D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... Cm. Số thích hợp điền vào nơi trống là:

A. 23 cm. B. 220 cm.

C. 203 cm. D. 230 cm.

Câu 3: Chọn giải đáp sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Mon 5 tất cả 31 ngày

D. Đường kính dài gấp hai bán kính

Câu 4: hình vuông có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông là:

A. 20cm2 B. 20cm

C. 25cm2 D. 25cm

Câu 5: kết quả của phép chia 3669: 3 là


A. 1221 B. 1222

C. 1223 D. 1224

Câu 6: Một hình vuông có chu vi 12cm. Cạnh hình vuông là:

A. 3cm B. 4cm

C. 5cm D. 6cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092 b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4 d. 32670: 5

Câu 2: cho những số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy chuẩn bị xếp những số:

a. Theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ nhắn đến lớn.

b. Theo sản phẩm tự từ béo đến bé.

Câu 3: gồm 30 học sinh được xếp thành 5 hàng phần lớn nhau. Hỏi 126 học sinh thì xếp được từng nào hàng như thế?

Câu 4: Tính quý hiếm biểu thức: 13056 + 2472: 2

3.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 2

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCDACCA

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)


Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng bao gồm số học viên là:

30: 5 = 6 (học sinh)

126 học viên xếp được số sản phẩm là:

126: 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472: 2 = 13056 + 1236 = 14292

4. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ phiên bản - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 cùng 35 687 là:

A. 83433 B. 82443

C. 83543 D. 82543

Câu 2: Số nhỏ dại nhất gồm 4 chữ số là:

A. 1011 B. 1001

C. 1000 D. 1111

Câu 3: bây giờ là trang bị năm. Hỏi 100 hôm sau là trang bị mấy vào tuần?

A. Sản phẩm công nghệ tư. B. Vật dụng sáu.

C. Thiết bị năm. D. Trang bị bẩy.

Câu 4: diện tích một hình vuông vắn là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông vắn đó là bao nhiêu?

A. 3 centimet B. 12 cm

C. 4 cm D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng văn bản số La Mã là:

A. XI B. XII

C. VVII D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, quý hiếm của a là:

A. 0 B. 10

C. 7 D. 9

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5

Câu 2: tất cả 56 chiếc bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi bao gồm 40068 cái bánh cùng các loại thì xếp được vào từng nào hộp như thế

Câu 3: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 3dm2 cm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó

Câu 4: tìm kiếm x: x × 2 = 3998

4.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCCDBBD

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1: từng phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5


Câu 2 (2 điểm):

Mỗi vỏ hộp xếp được số bánh là

56: 8 = 7 (cái bánh)

40068 dòng bánh cùng loại thì xếp được vào số hộp là

40068: 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 centimet = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đã mang lại là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998: 2

x = 1999

5. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Số ngay tức thì sau số 12075 là: (0,5đ)

A.12074

B. 12076

C. 12077

Câu 2. Số 17934 gọi là: (0,5đ)

A. Mười bảy ngàn chín trăm cha tư

B. Mười bảy nghìn ba trăm chín mươi tư

C. Mười bảy nghìn chín ba tư

D. Mười bảy nghìn chín trăm cha mươi tư

Câu 3. cực hiếm của biểu thức 1320 + 2112: 3 là: (1 đ)

A. 2024

B. 2042

C. 2204

D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cm

B. 28 cm

C. 64 cm

D. 14 cm

Câu 5. Kết quả của phép tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410

B. 76400

C. 75410

D. 76310

Câu 6. Từ 6 giờ yếu 5 phút mang đến 6 giờ đồng hồ 5 phút là từng nào phút:

A. 5 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 15 phút

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 7. tìm x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

A. 10712: 4

B. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông vắn đó có diện tích bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một số biết rằng khi vội số kia lên 4 lần rồi bớt 7 lần thì được 12. (1 đ)

5.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 4

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 7. Kiếm tìm x(1 đ)

1999 + x= 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. Xx 3 = 12485

x= 12486: 3

x= 4162

Câu 8:

1. 10712: 4 = 2678

2. 14273 x 3 = 42819

Câu 9: (2đ) bài xích giải

Đổi: 2dm 4cm = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông là: (0,25 đ)

24: 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm²) (0,5 đ)

Đáp số: 24 con thỏ (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: x x 4: 7 = 12

x= 12 x 7: 4

x = 21

Vậy số kia là: 21

6. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

a) Số liền sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số lớn nhất trong các số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông vắn có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều dài 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. đôi mươi cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 - 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 5: Khoanh vào công dụng đúng:


Số thích hợp cần điền vào nơi chấm nhằm 6m 7cm = ...... Cm là:

A. 67

B. 607

C. 670

D. 607

Câu 6. tìm kiếm x:

a) x– 357 = 4 236

b) x: 7 = 4214

Câu 7: Viết các số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo trang bị tự từ phệ đến bé nhỏ là:

......................................................................

Câu 8: một nhóm công nhân bắt buộc sửa quãng mặt đường dài 4 215 m, đội đó đã sửa được quãng đường. Hỏi team công nhân đó còn phải sửa từng nào mét con đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 8m, Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật kia là: .....................

Câu 10: Túi trước tiên đựng được 18 kilogam gạo, túi vật dụng hai đựng được vội vàng 3 lần túi thiết bị nhất. Hỏi cả hai túi đựng được tất cả bao nhiêu kg gạo?

6.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 - 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1041 x 7 = 7287

d) 24 672: 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x– 357 = 4 236

=> x= 4 236 + 357 = 4593

b) x: 7 = 4214

=> x= 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ lắp thêm tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng mặt đường là: 4 215: 3 = 1 405 ( m) 0.5 đ

Quãng mặt đường còn buộc phải sửa là: 4 215 - 1 405 = 2 810 ( m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi thiết bị hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi thiết bị hai đựng được cấp 3 lần túi vật dụng nhất, cần cả nhị túi đựng được số gạo vội 3 + 1 = 4 (lần) túi máy nhất.

Vậy cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

7. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: (Mức 1)

a) Số ngay tức khắc sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số bự nhất trong số số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 giờ đồng hồ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng tư là thiết bị sáu. Ngày 4 mon 5 là sản phẩm mấy?

A. Trang bị tư

B. Vật dụng năm

C. Thứ bảy

D. Nhà nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều lâu năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích s của hình chữ nhật là:

A. 24 cm² B. 24cm C. Trăng tròn cm² D. đôi mươi cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 centimet B. 20cm C. 24 cm² D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số tương thích điền vào vị trí chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 6: (1,0 điểm).Tính cực hiếm của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = …………………….

Xem thêm: Các Đề Văn Bản Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Hay Chọn Lọc, Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Câu 7: (1,0 điểm). Tra cứu x: (Mức 2)

a) xx 6 = 2 412

b) x: 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một người đi ô tô trong 2 tiếng đồng hồ đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ tín đồ đó đi ô tô đi được từng nào kí- lô- mét?

7.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm.