Ma trận đề soát sổ 1 ngày tiết Hóa lớp 9 chương 1 tiết 10 năm học năm ngoái -2016 trường thcs Tân Thành – Bình Thuận. (2 đề, bao gồm đáp án và lời giải).

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 9 chương 1 có đáp án

I. Văn bản đề kiểm tra 1 máu Hóa:

Kiểm tra kỹ năng về đặc thù hoá học của oxít với axit.

Kiểm tra kĩ năng giải bài tập về dạng chuỗi phản nghịch ứng, nhận biết và tính theo PTHH .

II.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :

nút độ

Chủ đề

Nhận biếtHiểuVận dụngTổng
TNTLTNTLTNTL
 

Oxít

– Biết phân loại oxít.

– Biết được đặc điểm hóa học của 2 loại oxít.

– Biết được những pư pha chế SO2

– màu sắc của một số muối chế tạo ra thành trong phản nghịch ứng cùng với oxít

– dựa vào tính chất hóa học, so với để xác định những cặp chất hoàn toàn có thể pư được với nhau

-Hoàn thành được dạng toán “hoàn thành dãy chuyển hóa”

– Trình bày phương pháp nhận biết oxít 
Số câu3 11 16câu
Số điểm1,5 0,52 1
 

Axit

– Biết được đặc điểm hóa học tập của axít – phụ thuộc vào tính hóa học hóa học, phân tích để xác minh những cặp chất có thể pư được với nhau

– Vận dụng đặc thù hóa học tập axit, giải bài bác tập “tính theo PTHH”

 
Số câu3 1  15 câu
Số điểm1,5 0,5  35 đ
TổngĐiểm3 12 411 câu (10đ)
%30%30%40%
III. ĐỀ KIÊM TRA

 KIỂM TRA 1 TIẾT ( ngày tiết 10 )

 Môn: Hoá 9 –Năm học năm ngoái -2016

 ĐỀ 1

A.TRẮC NGHIỆM (4đ):

Hãy khoanh tròn vào trong 1 trong những chữ chiếc A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng:

1: bội phản ứng giữa H2SO4 với NaOH là phản ứng

A. Trung hoà B.phân huỷ C.thế D.hoá hợp

2: Dãy chất gồm những Oxít tác dụng được cùng với axit là

A. CO2, P2O5, CaO B.FeO, NO2, SO2

C.CO2, P2O5, SO2 D.CaO, K2O, CuO

3: hóa học khi chức năng với hỗn hợp HCl tạo nên một dung dịch bao gồm màu xoàn nâu là

A. Cu B.Fe C.Fe2O3 D.ZnO

4: Những đội oxít chức năng được cùng với nước là:

A. CO2, FeO, BaO B.Na2O, CaO,CO2

C.CaO, CuO, SO2 D.SO2, Fe2O3, BaO

5: Phân biệt hai dung dịch HCl và H2SO4 fan ta dùng:

A. CuO B.Fe(OH)2 C.Zn D.Ba(OH)2

6: Khí SO2 được điều chế từ cặp phản nghịch ứng

A. K2SO3 với KOH B.H2SO4 đặc, nguội cùng Cu

C.Na2SO3 với HCl D.Na2SO4 với H2SO4

7: Chất khi tác dụng với hỗn hợp H2SO4 tạo thành dung dịch có màu xanh da trời lam là

A. Cu(OH)2 B.BaCl2 C.NaOH D.Fe


Quảng cáo


8: Để làm cho khô tất cả hổn hợp khí CO2 ­và SO2 có lẫn khá nước, tín đồ ta dùng:

A.CaO B.H2SO4 sệt C.Mg D.HCl

B.TỰ LUẬN (6đ):

1(2 đ).Hãy viết PTHH triển khai sự gửi hóa sau:

K —(1)—-> K2O —-(2)—–> KOH —-(3)—–> K2SO4 —(4)—–> BaSO4

2 (1đ). Hãy trình bày cách thức hóa học để nhận ra hai chất rắn màu trắng là: Na2O và P2O5 .Viết PTPƯ minh họa .

3 (3 đ).Trung hòa đầy đủ 500ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M với hỗn hợp H2SO4 15%. Sau khoản thời gian phản ứng ngừng thấy tạo thành chất kết tủa màu sắc trắng. Hãy :

a) Viết PTHH xẩy ra .

b) Tính trọng lượng dung dịch H2SO4 đã dùng .

c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

(Cho ba = 137, H = 1, O = 16 , S = 32)

 KIỂM TRA 1 TIẾT ( tiết 10 )

 Môn: Hoá 9 –Năm học năm ngoái -2016

 ĐỀ 2

A.TRẮC NGHIỆM (4đ):

Hãy khoanh tròn vào một trong những trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng:

1: Những nhóm oxít công dụng được cùng với nước là:


Quảng cáo


A. CO2, FeO, BaO B.CaO, CuO, SO2

C.SO2, Fe2O3, BaO D.Na2O, CaO,CO2

2: Dãy chất gồm những Oxít bazơ công dụng được cùng với axit là

A. CaO, K2O, CuO B.CO2, P2O5, CaO

C.FeO, NO2, SO2 D.CO2, P2O5, SO2

3: Để làm khô tất cả hổn hợp khí CO2 ­và SO2 tất cả lẫn khá nước, người ta dùng:

A.H2SO4 đặc B.HCl C.CaO D.Mg

4: Chất khi tác dụng với hỗn hợp H2SO4 tạo ra dung dịch có màu xanh lam là

A.Fe B.Cu(OH)2 C.BaCl2 D.NaOH

5: Khí SO2 được điều chế từ cặp bội phản ứng

A. H2SO4 đặc, nguội với Cu B.K2SO3 và KOH

C.Na2SO3 và HCl D.Na2SO4 với H2SO4

6: Chất khi chức năng với hỗn hợp HCl tạo ra một dung dịch có màu rubi nâu là

A.Cu B.ZnO C.Fe2O3 D.Fe

7: Phản ứng thân H2SO4 với NaOH là phản bội ứng

A. Phân huỷ B.hoá hợp C.thế D.trung hoà

8: Phân biệt hai hỗn hợp HCl với H2SO4 bạn ta dùng:

A. Fe(OH)2 B.Ba(OH)2 C.Zn D.CuO

B.TỰ LUẬN (6đ):

1(2 đ).Hãy viết PTHH tiến hành sự gửi hóa sau:

K —(1)—-> K2O —-(2)—–> KOH —-(3)—–> K2SO4 —(4)—–> BaSO4

2 (1đ). Hãy trình bày phương thức hóa học để phân biệt hai chất rắn màu trắng là: Na2O với P2O5 .Viết PTPƯ minh họa .

3 (3 đ).Trung hòa toàn diện 500ml dung dịch Ba(OH)2 1M với dung dịch H2SO4 15%. Sau khi phản ứng ngừng thấy tạo thành chất kết tủa màu sắc trắng. Hãy :

a) Viết PTHH xẩy ra .

b) Tính trọng lượng dung dịch H2SO4 đã dùng .

Xem thêm: Nhuộm Tóc Màu Tóc Ra Nắng Mới Thấy Bật Tone Cho Cả Nam, Top Màu Tóc Ra Nắng Mới Thấy 2022 Hot

c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

(Cho tía = 137, H = 1, O = 16 , S = 32)

IV. Đáp án đề kiểm tra 1 huyết hóa 9 huyết 10

ĐÁP ÁN TIẾT 10 (Hoá 9)- Năm học năm ngoái – 2016

I.Trắc nghiệm : (4đ)- từng câu đúng 0,5 đ

Đề 1Đề 2
Câu 1ACâu 1D
Câu 2DCâu 2A
Câu 3CCâu 3A
Câu 4BCâu 4B
Câu 5DCâu 5C
Câu 6CCâu 6C
Câu 7ACâu 7D
Câu 8BCâu 8B

II.Tự luận