... ..................................................... Lớp : .......... KIỂM TRA 45' i m L i phê của thầy, cơ giáo Đề b i I/ Trắc nghiệm: (3đ) khoanh tròn vào đáp án trước câu trả l i đúng: 1) giá trị sin 30 0 bằng: A. 3 2 B. 1 2 ... ………………………………………………………………………………………………………… Đáp án: I/ trắc nghiệm: m i ý đúng 0,5 i m Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B D D A A II/ trường đoản cú luận: Caâu 1 : (3 đ) a/ Tính x ? ta coù : 9 2 = x.15 x = 9 2 : 15 ... 4) Biết tg ∝ = 3 3 số đo góc ∝ là : A. 45 0 B. 90 0 C. 60 0 D. 30 0 5) đến 0 0 35 ; 55α = β = . Xác định nào sau đó là sai ? A. Sin sinα = β . B. Sin cosα = β . C. Tg cotgα = β . D. Cos =sinα...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hình học 9 chương 1 có đáp án


*

... Tuần 33 huyết 59 KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương III) I. Mục tiêu: Về kiến thức: - HS vậy vững những yếu tố cạnh, góc của một tam giác. - tình dục giữa đường vuông góc – mặt đường xuyên – hình chiếu. - Tính ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) những câu sau đúng xuất xắc sai? Em hãy ghi lại X vào ô trống câu trả l i nhưng em chọn. Câu Đúng không đúng 1) vào ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) những câu sau đúng hay sai? Em hãy ghi lại X vào ô trống câu trả l i mà lại em chọn. Câu không đúng Đúng 1)...
*

... HS:................................................ KIỂM TRA CHƯƠNG I Lớp: 9B . Trường thcs Nam lặng MÔN: HÌNH HỌC i m L i phê của giáo viên ĐỀ: I/ . TRẮC NGHIỆM ( 4Đ): Hãy khoanh tròn các chữ c i khớp ứng v i những đáp án đúng của các câu h i ... Góc nhọn vào tam giác vuông. III/. BÀT TẬP (4 Đ): 1). Anh chàng săn chim này mong leo lên ngọn tháp để bắt sống bé chim ( hình i) . Vậy anh ph i leo lên từng nào mét so v i mặt đất? ( lưu giữ ... Sau: (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) 1). Coi hình 1 và cho biết công thức làm sao sau đó là sai? a. A 2 = b 2 + c 2 b. H 2 = b.c c. A.h = b.c d. B 2 = a.b’ 2). Coi hình 1, bí quyết ghi tỉ số lượng giác nào...
*

... Họ và tên : Lớp 9/ KIỂM TRA MỘT TIẾT HÌNH HỌC - CHƯƠNG I I M I/ Trắc nghiệm : • i n vào khu vực thiếu để sở hữu khẳng định đúng : 1/ DH = ...... 2 EH E 2/ DE ... 0 A 1 B II/ từ luận : 1/ cho ∆ ABC vuông t i A , AB = 8, AC = 6 . Kẻ con đường cao AH. Tính BC , AH , CH , HB 2/ cho ABCD là hình bình hành D = 60 0 , DC = 2AD = 2a , I trung i m DC , HI AB , AK ... đúng 8/ a/ Sin20 0 cotg40 0 d/ tg32 0 C = 60 0 2 10/ Sin 2 B + Cos...
*

... Tháng năm 200 Kiểm tra : Toán I) Phần trắc nghiệm : ( 3 i m ) Hãy ghép cột A v i cột B nhằm được công thức đúng. A B Trả l i 1. Diện tích s mặt hình cầu. A. 2 rrl ∏+∏ 1 – 2. Thể tích hình trụ. B. ... Diện tích toàn phần hình nón. C. Rh Π 2 3 – 4. Thể tích hình nón cụt d. 2 d Π 4 – 5. Diện tích s xunh quanh hình trụ e. 3 3 4 r ∏ 5 – 6. Thể tích hình mong f. Hr 2 ∏ 6 – II) Phần trường đoản cú luận: ( 7 i m) ... Mang lại ∆ABC ( Â = 90 o ) . Biết BC = 6 cm, ABC = 60 o con quay tam giác một vòng xung quanh AC ta được hình nón. Tính thể tích hình nón. ( 1 i m ) Họ với tên : …………………………… Lớp :9A…. i m L i phê của thầy...
*

... ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Đề xác nhận Môn: Hình học lớp 6 Đề hàng đầu Th i gian: 45’ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(4.0 i m) chọn đáp án phù hợp r i ghi kết quả vào b i (Ví dụ: 1.A) Câu 1. Đường thẳng tất cả đặc i m ... A. Yên = IN. B. Lặng + IN = MN. C. Lặng = IN = MN 2 . D. đáp án khác. Câu 8. Hai tia phổ biến gốc, nằm cùng phía trên một mặt đường thẳng là: A. Hai tia trùng nhau. B. Hai tia đ i nhau. C. Hai tia phân biệt. ... Những đặc i m sau ? A. Gi i hạn ở một đầu. B. Kéo d i m i về một phía. C. Gi i hạn ở hai đầu. D. Kéo d i m i về nhì phía. Câu 2. Trong những cách viết sau phương pháp viết nào sử dụng sai các kí hiệu ? A....
... TRUNG LẬP ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn: Hình học tập lớp 9 Đề tiên phong hàng đầu Th i gian: 45’ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 i m) chọn đáp án đúng r i ghi vào b i. 1.Cho hình vẽ 1, biết MA, MB là nhị tiếp tuyến của ... AC; E ∈ AB). A.Chứng minh ADHE, BCDE là những tứ giác n i tiếp. B.Chứng minh AE.AB = AD.AC M A B O hình 1 A O B t hình 2 n c.G i I là tâm đường tròn ngo i tiếp tứ giác BCDE. Biết góc acb bằng 60 ... đo nhì cung bị chắn. D.Đường kính i qua trung i m của dây cung thì vuông góc v i dây cung ấy. I. PHẦN TỰ LUẬN(6.0 i m) cho tam giác ABC n i tiếp (O), những đường cao BD và CE cắt nhau t i H (D...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ với tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả ngày tháng …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP giảm đường tròn t i S. Chứng minh rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết cha = 3 cm; góc acb ... Ngo i mặt đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ con đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính bán kính R của đường tròn đó ? c) Vẽ con đường tròn nội...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ với tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả tháng ngày …năm20 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP cắt đường tròn t i S. Chứng tỏ rằng :a) PQRD là tứ giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết tía = 3 cm; góc ngân hàng á châu ... Ngo i mặt đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ đường tròn ngo i tiếp hình vuông đó, tính bán kính R của con đường tròn đó ? c) Vẽ mặt đường tròn nội...

Xem thêm: Diễn Đàn Toán Học (@Diendantoanhoc) / Twitter, Diendantoanhoc


... ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I – TOÁN 7Th i gian : 90 phútB i 1: ( 1.5 i m )Cho hình vẽ, mang đến x = góc ABD. Tính quý giá x ?250XBCAED…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i ... ⊥ AB, cắt tia Bz t i C. A. Minh chứng OA // BC và AC // OBb. So sánh góc ngân hàng á châu và góc OAB, góc AOB cùng góc Acz. Hình vẽ (1 i m) Viết đưa thiết - tóm lại ( 0.5 i m ) GTKLB i làm cho : xyznmO ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i 3: (1 i m ) mang đến hình bên, xOz và zOy là hai góc kề bù, tia Om và On theo thứ tự là phân giác của hao góc xOz cùng zOy. Chứng minh Om ⊥On……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………?3801320bOaBA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
tự khóa: de kiem tra hinh hoc 8 chuong i co ma trande kiem tra tin hoc 9 lan 1 teo dap anđề bình chọn hình học tập 9 chương 1kiểm tra hình học 9 chương 1đề chất vấn hình học tập 9 chương 3ma trận đề soát sổ hình học 9 chương 3đề chất vấn hình học tập 9 chương iiikiểm tra hình học tập 8 chương iđề khám nghiệm hình học 8 chương ima trận đề đánh giá hình học tập 9 chương 1đề kiểm tra hình học 9 chương 2đề khám nghiệm hình học 9 chương iiđề kiểm soát hình học tập 10 chương 1 cơ bảnkiem tra dai so 11 chuong 1 co dap anbai tap hinh hoc 10 chuong 1 co dap anBáo cáo thực tập tận nhà thuốc tại tp.hcm năm 2018chuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vãn sự có mặt lớp đảm bảo và kĩ năng chống ăn mòn của thép bền khí hậu trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp làm chủ hoạt cồn dạy hát xoan vào trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với những tội xâm phạm cài có đặc điểm chiếm giành theo lao lý Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và áp dụng trong đảm bảo mạng laptop chuyên dùngNghiên cứu giúp về quy mô thống kê học tập sâu và vận dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp những oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và sản xuất mô hình trở thành tần (inverter) mang lại máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học tập 11 bài 15: hấp thụ ở đụng vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp sinh hoạt thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG sale TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu mới đăng nắm tắt văn bạn dạng trong lòng bà mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài bác tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài xích tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngây ngô van lop 8