Đề khám nghiệm 15 phút Địa Lí lớp 9 học kì 1 bao gồm đáp án (4 đề)

Với Đề đánh giá 15 phút Địa Lí lớp 9 học kì 1 có đáp án (4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Địa Lí 9 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có planer ôn luyện từ đó lấy điểm cao trong các bài thi Địa Lí lớp 9.

Bạn đang xem: De kiểm tra địa 9 hk1 có đáp an

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021

Môn: Địa Lí 9

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề thi số 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Ở vùng tốt từ hữu ngạn sông Hồng cho sông Cả là địa bàn cư trú đa phần của: (1 điểm)

A. Dân tộc Tày; Nùng.

B. Dân tộc Thái, Mường.

C. Dân tộc Mông.

D. Dân tộc Ê-đê, Gia rai.

Câu 2:Dân cư vn phân bố không đồng đều, sinh sống thưa thớt ở: (1 điểm)

A. Ven biểnB. Miền núi

C. Đồng bằngD. Đô thị

Câu 3:Biểu hiện tại nào tiếp sau đây thể hiện nay sự chuyển dời cơ cấu tài chính theo thành phần khiếp tế? (1 điểm)

A. Từ bỏ nền tài chính nhiều nhân tố sang nền tài chính tập trung đơn vị nước với tập thể.

B. Toàn nước hình thành 3 vùng kinh tế phía Bắc, khu vực miền trung và phía Nam.

C. Chuyển dịch tổ chức cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ.

D. Từ bỏ nền tài chính chủ yếu ớt là khu vực Nhà nước và cộng đồng sang nền kinh tế nhiều thành phần.

Câu 4:Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp trồng trọt ở nước ta vì: (1 điểm)

A. Nông nghiệp nước ta mang tính chất mùa vụ.

B. Mối cung cấp nước phân bổ không đồng phần lớn trong năm.

C. Nông nghiệp vn chủ yếu hèn là trồng lúa.

D. Tài nguyên nước của việt nam hạn chế, không đủ cho sản xuất.

Câu 5:Ở nước ta, chăn nuôi trâu chủ yếu ở: (1 điểm)

A. Bắc Trung cỗ và Đồng bằng sông Cửu long.

B. Trung du miền núi phía Bắc, Đông nam giới Bộ.

C. Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bởi sông Hồng, Bắc Trung Bộ.

Phần tự luận

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, xác minh vùng trồng cafe ở nước ta (1 điểm)

Câu 2:Cho bảng số liệu: (1 điểm)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: Triệu người

Năm1954196519792003201120132016
Số dân23,834,952,780,987,889,892,7

- mang sử diện tích vn không biến hóa = 331 212 km2. Tính mật độ dân số việt nam qua những năm.

- Rút ra nhấn xét bắt buộc thiết.

Đáp án cùng Thang điểm

Phần trắc nghiệmCâu 1: (1 điểm)

Trả lời: Ở vùng phải chăng từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả là địa phận cư trú hầu hết của: dân tộc Thái, Mường.

Đáp án: B.

Câu 2: (1 điểm)

Trả lời: Dân cư việt nam tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng, những khu city và ven biển còn sinh sống vùng trung du và miền núi dân cư tập trung thưa thớt.

Đáp án: B.

Câu 3: (1 điểm)

Trả lời: Sự vận động và di chuyển cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế ở nước ta thể hiện ở sự chuyển dời từ nền tài chính chủ yếu là khu vực Nhà nước và bè cánh sang nền tài chính nhiều thành phần.

Đáp án: D.

Câu 4: (1 điểm)

Trả lời: vì sao chủ yếu thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm nám canh nông nghiệp & trồng trọt ở nước ta vì tài nguyên nước phân bố không đồng phần đa trong năm, bao gồm thời kì xẩy ra khô hạn nghiêm trọng. Đặc biệt ngơi nghỉ vùng Đông Nam cỗ và Tây Nguyên.

Đáp án: B.

Câu 5: (1 điểm)

Trả lời: Ở việt nam chăn nuôi trâu bò hầu hết ở: Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung cỗ do vùng gồm điều kiện thoải mái và tự nhiên thuận lợi.

Đáp án: C.

Phần từ bỏ luận

Câu 1: (1 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang 18, xác minh vùng trồng cafe ở nước ta: Tây Nguyên, Đông nam giới Bộ

Câu 2: (1 điểm)

Hướng dẫn giải:

Mật độ dân sinh = số dân/diện tích (người/km2)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: người/km2

Năm1954196519792003201120132016
Số dân72105159244265271279

Nhận xét: tỷ lệ dân số tăng qua những năm (dẫn chứng).

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: Địa Lí 9

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề thi số 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Trung du niền núi bắc bộ là địa phận cư trú của các dân tộc: (1 điểm)

A. Tày, Nùng, Dao, Thái, Mông.

B. Tây, Nùng, Ê –Đê, tía –Na.

C. Tày, Mừng, Gia-rai, Mơ nông.

D. Dao, Nùng, Chăm, Hoa.

Câu 2:Sự tăng thêm dân số nước ta bây chừ không bao gồm đặc điểm: (1 điểm)

A. Tỉ lệ sinh kha khá thấp với đang bớt chậm.

B. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số khác nhau giữa các vùng.

C. Mỗi năm dân số vn tăng lên khoảng chừng một triệu người.

D. Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên sinh hoạt đồng bằng cao hơn nữa ở miền núi cùng nông thôn.

Câu 3:Cả nước hình thành các vùng kinh tế năng rượu cồn thể hiện: (1 điểm)

A. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nền ghê tế.

B. Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần khiếp tế.

C. Sự gửi dịch cơ cấu ngành tởm tế.

D. Sự gửi dịch cơ cấu tổ chức lãnh thổ ghê tế.

Câu 4:Khu vực có diện tích đất phù sa to nhất nước ta là: (1 điểm)

A. Các vùng trung du với miền núi.

B. Vùng Đồng bởi sông Hồng.

C. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Các đồng bằng ở duyên hải Miền Trung.

Câu 5:Ở nước ta cây lúa được trồng đa số ở: (1 điểm)

A. Đồng bằng sông Hồng cùng Đồng bằng sông Cửu long.

B. Những đồng bằng ven bờ biển Duyên hải phái nam Trung Bộ.

C. Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên.

D. Đồng bằng sông Hồng, Đông phái nam Bộ.

Phần từ luận

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, nhắc tên những đô thị quan trọng ở nước ta. (1 điểm)

Câu 2:Cho bảng số liệu: ( 1điểm)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: Triệu người

Năm1954196519792003201120132013
Số dân23,834,952,780,987,889,892,7

- trả sử diện tích nước ta không chuyển đổi = 331 212 km2. Tính mật độ dân số việt nam qua những năm.

- Rút ra dấn xét đề xuất thiết.

Đáp án với Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (1 điểm)

Trả lời: Trung du niền núi phía bắc là địa bàn cư trú của những dân tộc ít tín đồ như Tày, Nùng, Dao, Thái, Mông, Khơ Mú,…

Đáp án: A.

Câu 2: (1 điểm)

Trả lời: Sự ngày càng tăng dân số nước ta bây giờ có điểm lưu ý là tỉ lệ thành phần sinh kha khá thấp cùng đang bớt chậm, tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên của dân số không giống nhau giữa các vùng mà lại ở đồng bằng thấp hơn ở miền núi và nông thôn. Đồng thời mỗi năm dân số việt nam tăng lên khoảng chừng một triệu người.

Đáp án: D.

Câu 3: (1 điểm)

Trả lời: Sự di chuyển cơ cấu tài chính theo khu vực là hình thành những vùng siêng canh trong nông nghiệp, những lãnh thổ triệu tập công nghiệp, thương mại dịch vụ và những vùng kinh tế tài chính phát triển năng động.

Đáp án: D.

Câu 4: (1 điểm)

Trả lời: Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng có diện tích s đất phù sa ngọt lớn nhất ở nước ta hiện giờ với khoảng tầm 1,2 triệu ha.

Đáp án: C.

Câu 5: (1 điểm)

Trả lời: Ở vn cây lúa được trồng bên trên khắp cả nước nhưng nhiều nhất là ở các vùng đồng bằng, nhất là đồng bởi sông Hồng cùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án: A.

Phần trường đoản cú luận

Câu 1: (1 điểm)

Hướng dẫn giải: phụ thuộc Atlat Địa lý Việt Nam, trang dân cư (trang 15), xác minh kí hiệu đô thị đặc biệt: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Câu 2: (1 điểm)

Hướng dẫn giải:

Mật độ dân số = số dân/diện tích (người/km2)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: người/km2

Năm1954196519792003201120132013
Số dân72105159244265271279

Nhận xét: mật độ dân số tăng qua những năm (dẫn chứng).

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: Địa Lí 9

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề thi số 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Duyên Hải phái mạnh Trung cỗ và Nam cỗ là địa phận cư trú của những dân tộc: ( điểm)

A. Chăm, Khơ-me.B. Vân Kiều, Thái.C. Ê –đê, mường.D. Ba-na, cơ –ho.Câu 2:Dân số thành phố tăng nhanh, chưa phải vì: ( điểm)

A. Gia tăng tự nhiên caoB. Vì chưng di dân vào thành thịC. Vị tăng tỉ trọng khu vực dịch vụD. Những đô thị mới hình thànhCâu 3:Biểu hiện nay nào dưới đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tài chính theo lãnh thổ? ( điểm)

A. Bớt tỉ trọng quanh vùng nông, lâm, ngư nghiệp.B. Trong nông nghiệp đã tạo nên các vùng siêng canh.C. Tài chính cá thể được xác nhận và càng ngày càng phát triển.D. Công nghiệp là ngành tất cả tốc độ cách tân và phát triển nhanh nhất.Câu 4:Hạn chế của tài nguyên nước ở vn là: ( điểm)

A. Hầu hết là nước bên trên mặt, nguồn nước ngầm không có.B. Phân bố không rất nhiều giữa các vùng lãnh thổ.C. Phân bổ không đều trong thời gian gây đồng chí lụt và hạn hán.D. Khó khai thác để ship hàng nông nghiệp vì hệ thóng đê ven sông.Câu 5:Một một trong những tác đụng của việc tăng cường trồng cây công nghiệp: ( điểm)

A. Diện tích đất trồng bị thu hẹp.B. Công nghiệp chế tao trở thành ngành trọng điểm.C. Đã bảo vệ được thực phẩm thực phẩm.D. Diện tích rừng vn bị thu hẹp.

Phần trường đoản cú luận

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, khẳng định vùng chăn nuôi trâu ở nước ta. ( điểm)

Câu 2:Cho bảng số liệu: ( điểm)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016Đơn vị: Triệu người
Năm1954196519792003201120132016
Số dân23,834,952,780,987,889,892,7
- mang sử diện tích vn không đổi khác = 331 212 km2. Tính tỷ lệ dân số vn qua các năm.- Rút ra nhận xét yêu cầu thiết.

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (1 điểm)

Trả lời: Vùng duyên Hải nam Trung cỗ và Nam cỗ là địa bàn cư trú của các dân tộc Chăm, Khơ-me cư trú thành từng dải hoặc đan xen với bạn Việt.Đáp án: A.

Câu 2: (1 điểm)

Trả lời: Dân thị thành tăng nhanh giữa những năng trở lại đây là do dân thiên di từ nông xã vào đô thị (dưới ảnh hưởng của quy trình đô thị hóa).Đáp án: A.

Câu 3: (1 điểm)

Trả lời: Sự di chuyển cơ cấu tài chính theo phạm vi hoạt động là hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ và các vùng tài chính phát triển năng động.Đáp án: B.

Câu 4: (1 điểm)

Trả lời: vn có mạng lưới sông ngòi, ao hồ dày đặc, có rất nhiều giá trị tuy nhiên phân ba không đều trong những năm và thường gây đồng đội lụt, hạn hán gây ra thiệt hại rất to lớn về bạn và của.Đáp án: C.

Câu 5: (1 điểm)

Trả lời: Việc bảo vệ được thực phẩm thực phẩm sẽ khởi tạo điều kiện đẩy mạnh trồng cây công nghiệp.Đáp án: C.

Phần từ bỏ luận

Câu 1: (2,5 điểm)

Hướng dẫn giải: nhờ vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang 18, xác định vùng chăn nuôi trâu sinh hoạt nước ta: Trung du với miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung BộCâu 2: (2,5 điểm)

Hướng dẫn giải:

Mật độ số lượng dân sinh = số dân/diện tích (người/km2)DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: người/km2

Năm1954196519792003201120132016
Số dân72105159244265271279

Nhận xét: mật độ dân số tăng qua những năm (dẫn chứng).

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021

Môn: Địa Lí 9

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề thi số 4)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Trên những vùng núi cao làm việc Trung du miền núi phía bắc là địa phận cư trú của dân tộc:(1 điểm)A. MôngB. DaoC. TháiD. MườngCâu 2. Dân cư vn phân cha không đồng đều, triệu tập đông đúc sinh sống vùng:(1 điểm)A. Hải hòn đảo B. Miền núiC. Trung duD. Đồng bằngCâu 3. Xử lý vấn đề câu hỏi làm không cần phải có biện pháp:(1 điểm)A. Phân bổ lại dân cư và lao động.B. Đa dạng các chuyển động kinh tế nông thôn.C. Đa dạng các loại hình đào chế tạo ra nghề.D. Chuyển hết lao động nông thôn xuống thành thị.Câu 4. Nước ta rất có thể trồng từ bỏ 2 đến 3 vụ lúa với rau trong 1 năm là nhờ:(1 điểm)A. Nhiều diện tích đất phù sa.B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.D. Mối cung cấp sinh đồ vật phong phú.Câu 5. Nền nntt nước ta đổi khác theo hướng:(1 điểm)A. Độc canh cây hoa màu sắc sang nhiều chủng loại cơ cấu cây công nghiệp, cây cối khác.B. Độc canh cây lương thực sang đa dạng mẫu mã cơ cấu cây công nghiệp, cây trồng khác.C. Độc canh cây công nghiệp sang nhiều mẫu mã cơ cấu cây lương thực cùng cây trồng.D. Độc canh cây lúa sang phong phú và đa dạng cơ cấu cây công nghiệp, cây cối khác.

Phần tự luận

Câu 1: dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, đề cập tên các đô thị gồm quy mô số lượng dân sinh trên 1 triệu người.Câu 2. đến bảng số liệu: DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016Đơn vị: Triệu người
Năm1954196519792003201120132016
Số dân23,834,952,780,987,889,892,7
- giả sử diện tích vn không biến hóa = 331 212 km2. Tính tỷ lệ dân số vn qua những năm.- Rút ra thừa nhận xét đề nghị thiết.

Đáp án cùng Thang điểm

Phần trắc nghiệmCâu 1: (1 điểm)

Trả lời: Trên các vùng núi cao là địa bàn cư trú của người dân tộc bản địa Mông. Người dân tộc Mông làm việc Việt Nam bây chừ có trên 1 triệu người.

Đáp án: A.

Câu 2: (1 điểm)

Trả lời: Dân cư việt nam tập trung đa phần ở vùng đồng bằng, các khu đô thị và ven bờ biển còn sống vùng trung du cùng miền núi, hải hòn đảo dân cư tập trung thưa thớt.

Đáp án: D.

Câu 3: (1 điểm)

Trả lời: một vài biện pháp giải quyết vấn đề việc làm ngơi nghỉ nước ta bây giờ là: phân bổ lại cư dân và lao động, nhiều chủng loại các hoạt động kinh tế sinh sống nông thôn, phong phú và đa dạng các loại hình đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề, ra mắt việc làm và tăng nhanh xuất khẩu lao động.

Đáp án: D.

Câu 4: (1 điểm)

Trả lời: Nhờ gồm khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm gió rét nên sinh sống nước ta hoàn toàn có thể trồng trường đoản cú 2 cho 3 vụ lúa với rau trong môt năm, đặc biệt là vùng đồng bởi sông Hồng.

Đáp án: B.

Câu 5: (1 điểm)

Trả lời: Nền nông nghiệp trồng trọt nước ta đổi khác theo hướng hầu hết từ độc canh cây lúa sang tăng cường sản xuất nhiều nhiều loại cây công nghiệp và cây xanh khác.

Đáp án: D.

Phần từ bỏ luận

Câu 1: (2,5 điểm)

Hướng dẫn giải: phụ thuộc vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang người dân (trang 15), xác định kí hiệu đô thị bao gồm số dân trên 1 000 000 người: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Xem thêm: Bài Toán Liên Quan Đến Rút Về Đơn Vị Lớp 3 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Câu 2: (2,5 điểm)

Hướng dẫn giải:

Mật độ dân số = số dân/diện tích (người/km2)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: người/km2

Năm1954196519792003201120132016
Số dân72105159244265271279

Nhận xét: tỷ lệ dân số tăng qua các năm (dẫn chứng).