Đề kiểm soát cuối học kì 2 môn Toán lớp một năm 2014 trường đái học cắm Muộn 2, tỉnh tỉnh nghệ an Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 bao gồm đáp án


Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 5 môn toán

Đề soát sổ cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tè học cắm Muộn 2, tỉnh nghệ an Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 gồm đáp án 1,165 2
ĐỀ BÀI: Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1: Số thập phân thích hợp điền vào chỗ trống 2m 2 65cm 2 = ………….m 2 là. A. 20,65 m 2 B. 2,065m 2 C. 2,0065m 2 D. 2865m 2 Câu 2: cho thấy 9,7 x 2 〈 9,712 vậy x là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 Câu 3: Một hình lập phương bao gồm cạnh 5cm thể tích của hình lập phương đó là. A. 125cm 3 B. 105cm 3 C. 115cm 3 D. 135cm 3 Câu 4: Số dư vào phép chia 7,3 : 6 (thương lấy cho hai chữ số) là. A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04 Câu 5: tìm kiếm số nhưng 20% của nó bởi 112 A. 560 B. 460 C. 580 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17,5 C. 18 D. 18,5 Câu 7: 3 4 3 giờ = . . . . Phút? A. 235 phút B. 195 phút C. 215 phút D. 225 phút Câu 8: 18,5 ha = . . . . . .m 2 A. 18500 m 2 B. 185000 m 2 C. 1850 m 2 D. 185m 2 Phần II. Trường đoản cú luận.(6 điểm) Câu 1:Tìm X: a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất. A) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 Câu 3: Một người đi bộ từ A thời gian 6 giờ với gia tốc 5km/giờ. Đến 8 tiếng 30 phút, một tín đồ đi xe đạp cũng xuất phát từ A xua theo với tốc độ gấp 3 lần tín đồ đi bộ. Hỏi: a) nhì người gặp gỡ nhau thời gian mấy giờ? b) Quãng mặt đường từ điểm xuất hành đến chỗ chạm mặt nhau dài mấy ki lô mét? GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. Phần I: Trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh vào đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. Câu 1: Khoanh vào C Câu 5: Khoanh vào A Câu 2: Khoanh vào A Câu 6: Khoanh vào B Câu 3: Khoanh vào A Câu 7: Khoanh vào D Câu 4: Khoanh vào D Câu 8: Khoanh vào B Phần II: từ bỏ luận. ( 6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính đúng từng câu ghi 1 điểm a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 X = 12 7 3 1 + X + 3,1 = 14,5 + 1,2 X = 12 11 X + 3,1 = 15,7 X = 15,7 – 3,1 X = 12,6 Câu 2: ( 1 điểm) Tính đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. A. 1,47 × 3,6 + 1,47 × 6,4 = 1,47 × ( 3,6 + 6,4) = 1,47 × 10 = 14,7 b.25,8 × 1,02 - 25,8 × 1,01 = 25,8 × (1,02 - 1,01) = 25,8 × 0,01 = 0,258 Câu 3: (2 điểm ) Nêu đúng giải mã và làm cho đúng mỗi phép tính ghi 0,25 điểm. Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm. Giải. Thời gian người quốc bộ đi trước xe đạp điện là: 8 giờ nửa tiếng – 6 tiếng = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ tốc độ của người đi xe đạp điện là: 5 x 3 = 15 ( km/giờ) Quãng đường người đi bộ đi vào 2,5 giờ đồng hồ là: 5 x 2,5 = 12,5 ( km) thời gian để nhì người gặp mặt nhau là: 12,5 : (15-10) = 1,25 ( giờ) hai người gặp mặt nhau lúc: 6 giờ đồng hồ + 2,5 tiếng + 1,25 giờ = 9,75 ( giờ) = 9h 45 phút. Quãng con đường từ điểm khởi hành đến chỗ gặp nhau là: 15 x 1,25 = 18,75 ( km) Đáp số: a) 9 giờ 45 phút. B) 18,75 km. Câu 4: (1 điểm) Xe máy đi với vận tốc là. 15 : 2 1 = 30 (km/giờ) Đáp số: 30km/giờ . A. 56 0 B. 460 C. 58 0 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17 ,5 C. 18 D. 18 ,5 Câu 7: 3 4 3 giờ = . . . . Phút? A. 2 35 phút B. 1 95 phút C. 2 15 phút D.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Ý Nghĩa Câu Tục Ngữ Thất Bại Là Mẹ Thành Công

2 25. Trong 2 ,5 giờ đồng hồ là: 5 x 2 ,5 = 12 ,5 ( km) thời gian để nhì người gặp gỡ nhau là: 12 ,5 : ( 15- 10) = 1, 25 ( giờ) nhị người gặp gỡ nhau lúc: 6 giờ đồng hồ + 2 ,5 tiếng + 1, 25 giờ