Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi thân kì 1 Toán 7- Đề thi học tập kì 1 Toán 7- Đề thi giữa kì 2 Toán 7- Đề thi học tập kì 2 Toán 7
Đề kiểm tra 1 huyết Toán 7 Chương 1 Đại số tất cả đáp án, rất hay (4 đề)
Trang trước
Trang sau

Đề kiểm tra 1 máu Toán 7 Chương 1 Đại số tất cả đáp án, rất hay (4 đề)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đó là Top 4 Đề kiểm tra 1 huyết Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề kiểm soát này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong số bài đánh giá môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 7 chương 1 đại số có đáp án


Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề bình chọn 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ luận - Đề 1)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Cho x = |x|, hiệu quả nào ĐÚNG sau đây:

A. X 1

B. X ≥ -1

C. X 6 + 75 – 74 phân chia hết cho:

A. 3

B. 7

C. 4

D. 2

Câu 5. Tác dụng nào sau đó là đúng ?

*


Câu 6. Câu nào trong số câu sau SAI:

*

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. Tiến hành phép tính (bằng cách phải chăng nếu có thể):

*

Câu 2. Tìm x biết:

*

Câu 3. Tận hưởng ứng trào lưu kế hoạch nhỏ của Đội, 3 bỏ ra đội 7A, 7B, 7C sẽ thu được tổng số 120 kg giấy vụn. Hiểu được số giấy vụn chiếm được của 3 đưa ra đội lần lượt tỉ lệ cùng với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn nhận được của mỗi đưa ra đội.

Câu 4. Mang lại

*
.

Đáp án và khuyên bảo làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*


Câu 1. Chọn D.

Theo tư tưởng giá trị hoàn hảo của x:

*

Câu 2. Chọn B

Ta có:

*

Câu 3. Lựa chọn C

*

Câu 4. Chọn B

*

Câu 5. Lựa chọn A

*

Câu 6. Chọn C

*

B. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)


Câu 1

Câu a và b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 2.

Câu a và b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 3. (2 điểm)

Gọi số giấy vụn nhận được của chi đội 7A, 7B, 7C thứu tự là x, y, z (kg;x, y, z > 0)

Vì số giấy vụn của 3 đưa ra đội theo lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8 phải ta có

*
.

Vì tổng cộng thu được 120 kg giấy vụn phải ta gồm x + y + z = 120.

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  

*

Suy ra x = 45(TM), y = 35(TM), z = 40(TM)..

Vậy số giấy vụn chiếm được của chi đội 7A, 7B, 7C lần lượt là 45 kg, 35 kg, 40 kg.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề chất vấn 1 ngày tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - tự luận - Đề 2)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Giả dụ

*
thì x = ?

*

Câu 2. Biết x:(-2)5 = (-2)3. Kết quả x bằng:

*

Câu 3. Cho đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thành phần thức là:

*

Câu 4. Phân số nào biểu diễn được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn ?

*

Câu 5. Mang đến tỉ lệ thức

*
. Công dụng x bằng:

A. -10

B. -9

C. -8

D. -7

Câu 6. Mang đến

*
thì m3 bằng:

A. 3

B. 9

C. 729

D. 81

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Thực hiện phép tính:

*

Câu 2 (2 điểm). Kiếm tìm x biết:

*

Câu 3 (1 điểm). Số học viên ba khối 6, 7, 8 tỉ trọng với những số 41; 29; 30. Hiểu được tổng số học sinh khối 6 và 7 là 140 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối.

Câu 4 (1 điểm).Cho tỉ trọng thức

*
.

Đáp án và lý giải làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Lựa chọn D.

*

Câu 2. Chọn A.

*

Câu 3. Lựa chọn B.

*

Câu 4. Chọn D.

*

Câu 5. Chọn C.

*

Câu 6. Lựa chọn C.

*

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 2. Từng câu 1 điểm

*

Câu 3.

Gọi số học viên ba khối 6, 7, 8 lần lượt là x, y, z (học sinh) (x, y, z ∈ N*)

Vì số học viên ba khối 6; 7; 8 tỉ trọng với 41; 29; 30 bắt buộc ta có

*
.

Vì tổng số học sinh khối 6 với 7 là 140 học sinh nên ta gồm x + 7 = 140.

Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy số học viên khối 6, 7, 8 theo thứ tự là 82 (học sinh), 58 (học sinh), 60 (học sinh)

Câu 4 (1 điểm).

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề soát sổ 1 máu Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - tự luận - Đề 3)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Cho tỉ lệ thức

*
, suy ra:

*

Câu 2. Bí quyết viết nào sau đây là đúng:

*

Câu 3. Những số

*
được trình diễn trên trục số bởi:

A. Một điểm tuyệt nhất

B. Tứ điểm

C. Tía điểm

D. Nhị điểm

Câu 4. Giải pháp viết nào sau đó là đúng:

A. |-0,23| = -0,23

B. -|-0,23 |= -0,23

C. |-0.23| = ±0,23

D. -|-0,23| = 0,23

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. Tính cực hiếm của biểu thức( tính phù hợp nếu có thể):

*

Câu 2. Kiếm tìm x, biết:

*

Câu 3. Bố lớp 7A, 7B và 7C đi lao cồn trồng cây. Biết số cây cỏ lớp 7A, 7B, 7C lần lượt xác suất với 7; 8; 9 với lớp 7A trồng ít hơn lớp 7C là 6 cây. Tính số cây cối được bao nhiêu?

Câu 4 mang lại tỉ lệ thức

*

Đáp án và lý giải làm bài

A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Chọn B.

Câu 2. Lựa chọn B.

Câu 3. Chọn D.

*
do thế ta chỉ có 2 điểm trên trục số.

Câu 4. Chọn B.

*

B. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1. Từng câu 1 điểm

*

Câu 2. Từng câu 1 điểm

*

Câu 3. (3 điểm)

Gọi số cây cối của lớp 7A, 7B cùng 7C theo thứ tự là x, y, z (cây) (x, y, z ∈ N*)

Vì số câu trông của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ cùng với 7; 8; 9 buộc phải ta gồm

*
.

Vì lớp 7A trông ít hơn lớp 7C là 6 cây yêu cầu ta gồm z - x = 6

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Vậy số cây xanh của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 21 cây, 24 cây cùng 27 cây.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề soát sổ 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - trường đoản cú luận - Đề 4)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn lời giải đúng:

A. Q ⊂ Z

B. Z ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ N

Câu 2. Kết quả của phép tính

*
là:

*

Câu 3. Làm tròn số 17,658 cho chữ số thập phân thiết bị hai được tác dụng là:

A. 17,64;

B. 17,65;

C. 17,658;

D. 17,66.

Câu 4. Phân số như thế nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn:

*

Câu 5.Kết trái của phép tính 325: 35 là:

A. 330

B. 630

C. 320

D. 120

Câu 6. Từ bỏ đẳng thức a.d = b.c ta hoàn toàn có thể suy ra được tỉ lệ thành phần thức:

*

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Tính

*

Câu 2. (2 điểm): tra cứu x

*

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm các số a, b, c biết:

*
và a + b – c = - 44

b) Tính số đo 3 cạnh của một tam giác, biết rằng 3 cạnh của tam giác kia tỉ lệ cùng với 4;5;3 và chu vi tam giác là 120cm.

Câu 4. (0,5 điểm): không dùng máy tính bỏ túi hãy so sánh 23000 với 32000

Đáp án và hướng dẫn làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

*

*

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1. Mỗi ý 0,5 điểm

*

Câu 2. Mỗi ý 1 điểm

*

Câu 3.

a) (1 điểm)

*

Ta tìm được a = -132, b = -110, c = -198

b) (2 điểm) gọi độ dài tía cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 4 ; 5 ; 3 theo lần lượt là x, y, z (cam) (x, y, z > 0)

Vì x, y, z tỉ lệ thành phần với 4 ; 5 ; 3 đề nghị ta gồm

*
.

Vì chu vi của tam giác là 120 cm đề nghị ta bao gồm x + y + z = 120.

Xem thêm: Hidrocacbon Mạch Hở Là Gì - Mạch Hở Và Mạch Vòng Là Gì

Áp dụng đặc thù của dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

  

*

Ta tìm được x = 40 (TM), y = 50 (TM), z = 30 (TM)

Vậy độ dài cha cạnh của tam giác chính là 40 cm, 50 cm, 30 cm.

Câu 4. (0,5 điểm)

*

Đã có giải thuật bài tập lớp 7 sách mới:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, trabzondanbak.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện lớp 7 cho con, được khuyến mãi miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học test cho bé và được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!