Đề thi học kì 1 Tin học tập 11 năm 2021 - 2022 có 3 đề kiểm tra chất lượng cuối kì 1 gồm đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tin học 11 hk1 có đáp án

Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Tin học được soạn với cấu trúc đề hết sức đa dạng bao hàm cả từ bỏ luận cùng trắc nghiệm, bám sát đít nội dung chương trình học vào sách giáo khoa. Trải qua bộ đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Tin quý thầy cô và những em học viên có thêm nhiều bốn liệu ôn tập củng cố kiến thức luyện giải đề chuẩn bị sẵn sàng mang đến kì thi sắp tới tới. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể đề thi HK1 Tin 11, mời chúng ta cùng theo dõi tại đây.


Đề thi học tập kì 1 môn Tin học lớp 11 năm 2021 - 2022


Ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 12 môn Tin học

cấp cho độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

CHỦ ĐỀ 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

8

CHỦ ĐỀ 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

10, 11, 12, 13, 14

15, 16, 17, 18, 19, 20, 25

21, 22

CHỦ ĐỀ 3. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẬP

23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

PHẦN II

Cộng điểm

3.25

2

2.75

2

Đề thi học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 12

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1: lập trình sẵn là

A. Sử dụng kết cấu dữ liệu và những lệnh của ngôn từ lập trình cụ thể để tế bào tả dữ liệu và diễn tả các làm việc của thuật toán.B. Sử dụng kết cấu dữ liệu và các lệnh của ngữ điệu lập trình cụ thể để bộc lộ dữ liệu.C. Sử dụng các lệnh của ngôn từ lập trình ví dụ để tế bào tả dữ liệu và diễn tả các thao tác của thuật toán.D. Sử dụng kết cấu dữ liệu để mô tả dữ liệu và miêu tả các làm việc của thuật toán.


Câu 2: ngôn ngữ lập trình là

A. Ngôn ngữ dùng để miêu tả bài toán.B. Ngôn ngữ dùng để làm viết chương trình.C. Ngôn ngữ dùng để làm xây dựng thuật toán.D. Ngôn ngữ dùng để làm nói.

Câu 3: chức năng của công tác dịch là

A. Nối kết lịch trình nguồn với chương trình đích mang lại máy thực hiện.B. Biến đổi chương trình đích sang công tác nguồn.C. Chuyển đổi chương trình viết bằng ngữ điệu khác sang ngữ điệu máy.D. Dịch chương trình đích sang ngữ điệu máy cho máy hiểu cùng thực hiện.

Câu 4: Biên dịch được tiến hành bằng cách

A. Duyệt, phát hiện nay lỗi. Dịch toàn thể chương trình mối cung cấp thành một lịch trình khác.B. đánh giá tính đúng đắn của lệnh trong lịch trình nguồn. Dịch toàn thể chương trình mối cung cấp thành một công tác đích có thể thực hiện trên đồ vật và lưu trữ để sử dụng về sau.C. Khám nghiệm tính đúng mực của câu lệnh tiếp theo trong công tác nguồn. Thực hiện các lệnh vừa thay đổi được.D. Duyệt, phát hiện nay lỗi, bình chọn tính đúng chuẩn của lệnh trong lịch trình nguồn. Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một công tác đích có thể thực hiện trên máy và lưu trữ để áp dụng về sau.

Câu 5: các loại công tác dịch là

A. Phù hợp dịch với biên dịch. B. Thông dịch cùng biên dịch.C. Biên dịch cùng diễn dịch. D. Thông dịch với hợp dịch.


Câu 6: Các yếu tố cơ phiên bản của ngôn từ lập trình là

A. Cú pháp với ngữ nghĩa. B. Cú pháp.C. Bảng chữ cái, cú pháp cùng ngữ nghĩa.D. Bảng chữ cái và ngữ nghĩa.

Câu 7: Hằng được định nghĩa

A. Là đại lượng có giá trị không đổi trong quy trình thực hiện nay chương trình.B. Là đại lượng số thực có mức giá trị không thay đổi khi thực hiện chương trình.C. Là đại lượng số nguyên có giá trị không thay đổi khi thực hiện chương trình.D. Là đại lượng có giá trị chuyển đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Câu 8: lựa chọn phát biểu sai.

A. “TIN HOC” là hằng xâu. B. 15 -13 là các hằng nguyên.C. 4.0 0.523 là những hằng thực. D. ‘TIN HOC’ là hằng xâu.

Câu 9: Có mấy các loại hằng?

A. 1 B. 2C. 3 D. 4

Câu 10: cấu trúc một chương trình bao gồm mấy phần?

A. 2 B. 3 C. 4D. 1

Câu 11: lựa chọn phát biểu sai.

A. Phần khai báo rất có thể có hoặc không.B. Phần khai báo thư viện có thể có hoặc không.C. Phần khai báo thương hiệu chương trình cần phải có.D. Phần thân chương trình sẽ phải có.

Câu 12: từ khóa VAR dùng để khai báo

A. HằngB. Tên chương trìnhC. Biến đổi D. Thư viện

Câu 13: hình dạng nguyên là

A. Real B. CharC. Boolean D. Integer

Câu 14: Kiểu thực là

A. RealB. Char C. Boolean D. Integer

Câu 15: Biểu thức số học nào sau đấy là đúng (với x, y, z là những số nguyên)?

A. Xy/(x+y)B. Xy:x+yC. X*y:(x+y) D. X*y/(x+y)

Câu 16: Xét biểu thức (2x B. 1 C. 3 D. 4

Câu 17: công dụng của biểu thức 6 gian lận 3 là

A. 2 B. 1 C. 0D. 7

Câu 18: công dụng của biểu thức 8 div 2 là

A. 5 B. 4 C. 2 D. 6

Câu 19: Biểu thức

*
 viết trong toán hoc đã là


*
*
*
*

Câu 20: Biểu thức

*
 viết vào Pascal là

A. B/sqrt(a+b) B. B/abs(a+b) C. B/sqr(a+b) D. B/(a+b)

Câu 21: tiến hành chương trình sau, ta thu được kết quả của a là

Var a, n: integer;

Begin

n:=640;

a:=5+n thủ thuật 10;

End.

A. 69B. 5C. 10 D. 11

Câu 22: Thực hiện công tác sau, ta thu được công dụng là

Var a, b: integer;

Begin

a:= 5; b:= 3;

Write(a,b);

End.

Xem thêm: Hình Xăm Hoa Mẫu Đơn, 70+ Mẫu Hình Xăm Hoa Mẫu Đơn Đẹp, Top 40 Hình Xăm Hoa Mẫu Đơn Ấn Tượng Nhìn Là Mê

A. 35B. 53 C. 55 D. 33

Câu 23: tiến hành đoạn công tác sau, ta thu được hiệu quả của phường là

P:= 0;

For i:= 1 khổng lồ 4 do

P:=P+i;

A. 24 B. 11 C. 0 D. 10

Câu 24: thực hiện đoạn lịch trình sau, ta thu được tác dụng của a là

a:= 2;

While aB. 4C. 16 D. 32

Câu 25: cho biết chương trình sau lỗi tại chiếc nào?

1.Var n: integer;

2. X,y: real;

3.Begin

4. M:=-4;

5. N:=5;

6. X:=6;

7. Y:=+10.5;

8. Write(x+y);

9. Realn;

10.End.

A. Lỗi tại các dòng 4,9B. Lỗi tại những dòng 5,9C. Lỗi tại những dòng 4,5D. Lỗi tại các dòng 4,5,10

Câu 26: triển khai đoạn lịch trình sau, ta thu được kết quả là

for i:=1 to 20 do

if i thủ thuật 9=0 then

write(i," ");

A. 9 9 9 9B. 9 18 C. 18 27D. 36 45

Câu 27: tiến hành đoạn lịch trình sau, ta thu được kết quả là

For i:=10 downto 1 do

Write(i," ");

A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Câu lệnh không đúng C. 2 4 5 6 7 8 9 10 1 0 D. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Câu 28: Thực hiện đoạn công tác sau, ta thu được tác dụng của Q là

Q:= 1;

For i:= 1 to lớn 5 do

If i mod 2 = 0 then

Q:=Q+Q;

A. 8 B. 1 C. 0 D. 4

Câu 29: Hãy sắp tới xếp các lệnh sau đây để hoàn hảo chương trình tính S:= 1 + 2 + 3 +…+ 10

1. S:=S+i;

2. S:=0;

3. Write(‘S la:’,S);

4. For i:= 1 to 10 do

A. 1-2-3-4 B. 3-1-4-2 C. 2-4-1-3 D. 4-1-2-3

Câu 30: Đoạn công tác sau có mấy lỗi

If a 0 then

a:=1;

Else

a:=2;

A. 1 B. 3 C. 4D. 2

Câu 31: cho biết đoạn chương trình sau thực hiện quá trình gì?

i:=0;

While i=0 do

Write(i);

A. Đưa ra screen 10 chữ số 0; B. Lặp vô hạn câu hỏi đưa ra màn hình hiển thị số 0C. Không đưa ra tin tức gì D. Đưa ra màn hình một chữ số 0


Câu 32: thực hiện đoạn lịch trình sau, cho biết chữ “Hello Word “ được in ra screen mấy lần?

i:=1;

While i B. 3 C. 4 D. 1

II. TỰ LUẬN (2 điểm)

Điền từ tương thích vào nơi trống để hoàn thành chương trình tính cùng in ra screen tổng những số trường đoản cú m cho n (với m, n nhập trường đoản cú bàn phím, m >0 với n>0, m Đề có 32 thắc mắc trắc nghiệm, từng câu 0,25 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12Câu 13Câu 14Câu 15Câu 16
ABCDBCAACACCDADA
Câu 17Câu 18Câu 19Câu 20Câu 21Câu 22Câu 23Câu 24Câu 25Câu 26Câu 27Câu 28Câu 29Câu 30Câu 31Câu 32
CBCABBDAABDDCDAA

II.PHẦN TỰ LUẬN (2.0 điểm):