... Đáp án bài xích kiểm tra một tiết lớp 11 ( số 1) I-Mỗi câu đúng 0,2 điểm.Tổng 1 điểm. 1- D 2-C 3-B 4-A 5-BII-Mỗi câu đúng 0,25 điểm. Tổng 2,5 điểm. 1- C 2-A 3-D 4-B 5-C6-B 7-D 8-A 9-D 10 -BIII-Mỗi ... Got married when she was just eighteen & had three children.I studied for four years because I wanted khổng lồ be an accountant.I had a lot of new friends, & I didn’t see Sally very often.Sometimes ... Telephone.Now I’m married,too.I live near Sally và we meet every week.She’s a student now, and I have a baby, so we can give each other a lot of advice.*Questions: 1- What’s your oldest friend’s name?……………………………………………………………………………………………2-When...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 lần 2 có đáp án


*

*

... bài bác kiểm tra một huyết Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời gian: 45 phút.Họ cùng tên: Lớp: MÃ đề thi: 000A. Comprộhension ộcrite:I. Lisez ce texte et puis choisissez la bonne réponse ! (1) ... Premier roman à l'âge de A. 14 ans C. 16 ans B. 15 ans D. 17 ansII. Répondez ! (1) 1. V. Hugo (18 02 -18 85) a-t-il écrit son dernier roman en quelle année ?→ 2. Dans quel courant littéraire ... Expression écrite (2) :- Aimez-vous la littérature vietnamienne ? Pourquoi ? Donnez votre avis en quelques lignes. bài bác kiểm tra một tiết Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời...
*

... Khẩu trang khi lao hễ ở chỗ nhiều bụi.Câu 3. ( 3 điểm )- Gan đóng vai trò : + Điều hoà nồng đọ những chất dự trữ vào máu luôn ổn định, dự trữ. ngày tiết : 18 soạn :Giảng 8A : 8B : Kiểm tra 1 ... Mang lại quá trình dịch chuyển đợc bền vững và kiên cố và khẻo hơn. máu : 36Soạn : 16 /12 Giảng 8A : 8B : Kiểm tra học kì iMôn : Sinh học tập 8 I. Mục tiêu. 1. con kiến thức.- vắt đợc cấu tạo và công dụng của hệ ... Rõ ràng nh :+ Vệ sinh siêu thị nhà hàng ( Ăn chín uống sôi )+ Vệ sinh cá nhân ( Răng miệng )+ không dùng các chất kích thích ( Rợu , bia ) Họ và tên :Lớp : 8 Kiểm tra 15 phútMôn : Sinh học tập Điểm Lời...
*

... NH4NO 2 Câu 6: thông số kỹ thuật electron của nguyên tử nitơ là: A. 1s 2 2s 2 2p3 B. 1s 2 2s 2 2p4 C. 1s 2 2s 2 2p5D. 1s 2 2s 2 2p62s 2 2p 2 Câu 7: Ở 3000oC (hoặc tất cả tia lửa điện) N 2 hoá ... điện) N 2 hoá hợp với O 2 theo phương trình bội phản ứng nào tiếp sau đây ?A. N 2 + O 2  2NO B. N 2 + 2O 2  2NO 2 C. 4N 2 + O 2  2N 2 O D. 4N 2 + 3O 2  2N 2 O3 ... Câu 12 : cho các chất sau: 1. NaNO3 2. NH4Cl 3. KCl 4. (NH 2 ) 2 COChất nào cần sử dụng làm phân đạm ?A. (2) , (4) B. (1) , (2) , (4) C. (2) , (3) D. (1) , (3)Câu 13 : khi nhiệt phân Cu(NO3) 2 sẽ...
*

... Hiệu gây ra những phản xạ tất cả ĐK cung cấp cao. (0.5)- tiếng nói với chữ viết là phơng tiện thể để nhỏ ngời giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau. (1) . Ngời soạn: trằn Thiên Tín 2 ... Giáo án Sinh học tập 8 - Trờng thcs Đakrông. + Không ăn thức ăn uống ôi thiu với nhiễm nhiều chất c hi.+ Ung nc.- Đi tè đúng lúc, khụng nờn nhn tiu lõu.Cõu 5: (2) - tiếng nói và...
... Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the party, but I wasn’t. A. Being invited B. Inviting C. To lớn be invited D. Khổng lồ invite Câu 15 : Choose the word which ... In a remote village Trang 3/3 - đề thi 13 2 B. Has been working for OV for a year C. Is living in the capital N'Djamena D. Was born in a rich family Câu 29 : How did the author feel ... C. Donation D. Gratitude Câu 20 : Identify one underlined word or phrase that is incorrect: We warned him against travel lớn the capital by train. A B C D Câu 21 : Choose the best answer to...
... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Sở GD & ĐT Đồng Tháp trường THPT nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. Is living in the capital N'Djamena C. Used lớn be a volunteer working in a remote village D. Has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... Happiness Câu 10 : Choose the best answer lớn complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. Campaign B. Struggle C. Battle D. War Câu 11 : Choose...
... Trang 1/ 3 - đề thi 357 Sở GD và ĐT Đồng Tháp ngôi trường THPT phố nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 003 A/ TRẮC ... Trang 2/ 3 - đề thi 357 The teacher told his students __________________. A. That they will keep silent B. To keep silent C. Khổng lồ keep silent please D. That they kept silent Câu 17 : Choose ... Be awared a phối of CDs for (26 ) _____ English và an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. In B. For C. With D. Of Câu 24 : A. Contests B. Poems C....
... Trang 2/ 3 - đề thi 485 Câu 15 : Choose the best answer to lớn complete each sentence: The teacher told his students ... Well-paid, it was well worth doing, và I would recommend it to lớn anyone who was considering working for a charity. Câu 28 : The author ______. A. Was born in a rich family Trang 3/3 - đề ... Be awared a mix of CDs for (26 ) _____ English and an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. With B. In C. Of D. For Câu 24 : A. Competitions B. Contests...
... Trang 1/ 3 - đề thi 13 2 Sở GD và ĐT Đồng Tháp trường THPT phố nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 0 01 A/ TRẮC ... I didn’t talk with him D. I wasn’t talking khổng lồ him Câu 14 : Choose the best answer lớn complete each sentence: Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the party, but I wasn’t. A. ... Reads Câu 10 : Choose the best answer to complete each sentence: If you bring ________ to lớn others, you are also a happy person. A. Happily B. Happy C. Happiest D. Happiness Câu 11 : Choose the...
... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Sở GD và ĐT Đồng Tháp ngôi trường THPT nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. Is living in the capital N'Djamena C. Used to be a volunteer working in a remote village D. Has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... Happiness Câu 10 : Choose the best answer khổng lồ complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. Chiến dịch B. Struggle C. Battle D. War Câu 11 : Choose...
... HẾT Trang 1/ 3 - đề thi 485 Sở GD & ĐT Đồng Tháp trường THPT nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 004 A/ TRẮC ... Trang 3/3 - đề thi 485 B. Has been working for OV for a year C. Used lớn be a volunteer working in a remote village D. Is living in the capital N'Djamena Câu 29 : How did ... Wasn’t talking khổng lồ him Câu 11 : Choose the best answer khổng lồ complete each sentence: We spent a lot of time ________ the house. A. Buying B. Bought C. Buy D. To buy Câu 12 : Choose the word which...
... Giáo án Tin học 6 Trường thcs Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Tuần: 8 Ngày soạn: 01/ 10/2 014 Tiết PPCT: 16 Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp : 8A4, 8A5, 8A6Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp: 8A1, 8A2, 8A3 KIỂM TRA ... Trình.Câu 11 ,3 12 ,9 8, 7 4Điểm0.5 0.5 0.53.0TổngSố câu4 1 6 1 2 1 GV: Nguyễn tx thanh xuân - 1 -Giáo án Tin học 6 Trường thcs Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Điểm 1. 0 1. 0 1. 52.00.53.03. Đề kiểm ... Viên:− Đề kiểm tra 2. học tập sinh:− học tập bài xích cũ, bút, thước…C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp cùng tìm tra kỹ năng cũ:Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số lớp2. Ma trận đề kiểm tra Nội dungCâu...
... Night.II.ĐÁP ÁN: CODE 0 01 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10 . C 11 . A 12 . C 13 . C 14 . A 15 . A 16 . A 17 . C 18 . C 19 . B 20 . D 21 . B 22 . B 23 . C 24 . B 25 . D 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30. ... Plant 1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10 . C 11 . A 12 . A 13 . B 14 . C 15 . D 16 . D 17 . B 18 . C 19 . B 20 . C 21 . C 22 . B 23 . A 24 . C 25 . D 26 . C 27 . C 28 . C 29 . C 30. B 31. A 32. A 33. ... Đề kiểm tra 1 ngày tiết ( lần 2) Full name : Mark: Code: 10 1Class: 11 I. Circle A. B, C or D whose underlined part is pronounced difficultly from the others: 1.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2, Giải Sbt Toán 7

A. Bleak B. Jeans...
tự khóa: đề đánh giá 1 máu hóa 11 lần 2de kiem tra 1 tiet lop 9 lan 2de kiem tra 1 tiet lop 8 lan 2đề chất vấn 1 tiết toán 12 chương logarit gồm đáp ánđề đánh giá 1 ngày tiết chương oxi giữ huỳnh tất cả đáp ánđề kiểm soát 1 ngày tiết sinh học 10 hk2 có đáp ánđề đánh giá 1 máu cả năm sinh 8 có đáp ánđề soát sổ 1 máu lớp 11đề soát sổ 1 huyết lớp 11 môn giờ anhđề bình chọn 1 máu lớp 11 môn toánđề khám nghiệm 1 huyết hóa 11 lần 4đề bình chọn 1 ngày tiết lớp 11 chương điện li hóađề khám nghiệm 1 máu hóa 11 lần 3đề đánh giá 1 tiết số 11 kỳ 2 lần 1đề khám nghiệm 1 ngày tiết lớp 7 kì gấp đôi 1 vănBáo cáo quy trình mua hàng CT CP công nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự xuất hiện lớp đảm bảo an toàn và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, tiến công giá unique thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng clip trên nền giao thức HTTPNghiên cứu giúp vật liệu biến đổi (metamaterials) dung nạp sóng năng lượng điện tử sống vùng tần số THzĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý chuyển động học tập của học sinh theo hướng phát triển năng lực học tập hợp tác ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện cha chẽ, thức giấc quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo đảm môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu giúp về mô hình thống kê học tập sâu và vận dụng trong dìm dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu giúp tổng hợp các oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ trong thực tiễn huyện đề nghị Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm gọi công cụ review hệ thống đảm bảo bình yên hệ thống thông tinChuong 2 dìm dạng rui roTổ chức và buổi giao lưu của Phòng tứ pháp từ trong thực tế tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Kiểm liền kề việc xử lý tố giác, tin báo về tầy và ý kiến đề xuất khởi tố theo lao lý tố tụng hình sự nước ta từ trong thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trọng trách hình sự đối với người bên dưới 18 tuổi tội vạ trong luật pháp hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động so với lao động cô gái theo quy định lao động vn từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng chị em chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập vật lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dở người van lop 8