Đề cưng cửng ôn tập giờ đồng hồ Anh 7 cuối kì 2 năm 2021 - 2022 là tài liệu rất là hữu ích tổng hợp toàn cục kiến thức, các dạng bài xích tập trung tâm trong công tác English 7 tập 2.

Bạn đang xem: Đề cương tiếng anh lớp 7 học kì 2 có đáp án

Đề cương ôn tập giờ đồng hồ Anh 7 học kì 2 là tư liệu vô cùng đặc trưng giúp cho chúng ta học sinh rất có thể ôn tập tốt cho kì thi học tập kì 2 lớp 7 chuẩn bị tới. Đề cương kiểm soát cuối kì 2 Anh 7 được soạn rất bỏ ra tiết, ví dụ với số đông dạng bài bác tập được trình diễn một phương pháp khoa học. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể Đề cưng cửng tiếng Anh 7 cuối kì 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.


Đề cương cứng ôn thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 năm 2021


I. Kiến thức trọng chổ chính giữa cuối kì 2 Anh 7

Ôn tập tự vựng Unit 7 – Unit 12

B.GRAMMAR

UNIT 7 TRAFFIC

1. IT indicating distance

Sử dụng “it” làm chủ ngữ để chỉ ở mức cách

Ex: It is about 300 meters from my house khổng lồ the bus stop.

2. Used to

Sử dụng “used to” để miêu tả một hành động, một thói quen hoặc một việc xảy ra tiếp tục trong thừa khứ nhưng bây chừ không còn nữa

(+)S + used khổng lồ + V ( nguyên mẫu)

(-) S+ did not used to + V (nguyên mẫu)

(?) Did + S + use khổng lồ + V ( nguyên mẫu)

3. Pronunciation /e/ và /ei/

Lưu ý Say /sei/ Says /sez/ Said /sed/

UNIT 8 FILMS

1. Tính từ bỏ “ed” và “ing”

Một tính từ hoàn toàn có thể được thành lập bằng phương pháp thêm “ed” hoặc “ing” sau rượu cồn từ

Ví dụ Interest -> interested, interesting Disappoint -> disappointed, disappointing

- sử dụng tính trường đoản cú đuôi “ed” để thể hiện cảm giác, cảm xúc của một ai lúc bị một sự việc, thiết bị tác động/

Ví dụ: The film was long, & I was bored

- áp dụng tính tự đuôi “ing” để mô tả về tính chất của trang bị việc


Ví dụ The film was boring.

2. Từ nối ALTHOUGH, DESPITE/INSPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

Mặc dù

Although/ though/eventhough/muchas+mnhđề// Despite/in spiteof +cụmdanhtừ

Tuy nhiên Mệnh đề. However/ Nevertheless,(dấu phẩy) mệnh đề

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY

1.Thì sau này tiếp diễn

Diễn tả một sự việc ĐANG xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong TƯƠNG LAI

(+)S + will be+ V-ing (-) S+ will not be + V-ing (?) Will + S + be + V-ing?

Will not = won’t

Will = shall ( thực hiện cho chủ ngữ I, We)

1.Bị đụng của thì tương lai đơn

(+)S + will be+ V3(-) S+ won’t be + V3(?) Will + S + be V3?

- sử dụng thể thụ động khi tân ngữ của câu không quan trọng đặc biệt hoặc không biết ai là người thực hiện hành động, giả dụ người thực hiện vẫn quan liêu trong thì thêm sau “by”

- áp dụng thể bị động khi muốn nhấn mạnh vật, việc được tác động.

2.Pronunciation 3 syllables

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

1.Will (review)

Sử dụng will để lấy ra một dự kiến trong tương lai.

2. Đại từ sỡ hữu

Subject Pronouns

I

YOU

WE

THEY

HE

SHE

IT

Possessive Adjectives

MY

YOUR

OUR

THEIR

HIS

HER

ITS

Possessive Pronouns

MINE

YOURS

OURS

THEIRS

HIS

HERS

ITS


Đại tự sở hữu dùng để thay thay cho tính từ cài và danh từ khi không muốn tái diễn danh từ.

Như vậy ta cần nói danh từ đó trước rồi bắt đầu thay thế.

Lưu ý, vị đại từ mua đã sửa chữa thay thế danh từ phải sẽ không bao giờ có danh trường đoản cú sau đại từ sở hữu.

Ex: My father is tall. Theirs (= their father) is short.

1. Ngữ điệu vào câu hỏi

Câu hỏi Yes/No: Lên giọng sinh sống cuối câu.// câu hỏi H/ WH: hạ giọng làm việc cuối câu.

Câu hỏi đuôi: hạ giọng cuối câu đề tra cứu kiếm sự động tình// Lên giọng ngơi nghỉ cuối câu để hỏi.

UNIT 12 AN OVERCROWDED WORLD

1. đối chiếu số lượngLittle -> lessFew -> Fewer Many ,much -> more

Số lượng Ít hơn:S+ V+ less + N (không đếm được)/// S+ V+ fewer + N ( đếm được)

Số lượng nhiều hơn:S+ V+ more ( danh từ đếm được cùng không đếm được)

2. Thắc mắc đuôi

Lưu ý

1. Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi tủ định.

Câu trình làng phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

2. Phần đuôi chỉ sử dụng các đại từ bỏ : I, you, we, they, he, she, it, there

3. Phần đuôi luôn luôn ở dạng viết tắt

Các ngôi trường hợp nuốm thể

Hiện tại đối kháng với to lớn BE:

- he is handsome, is he? = Anh ấy đẹp trai, đúng không?

– You are worry, aren’t you? = ai đang lo lắng, cần không?

Hiện tại đối chọi động trường đoản cú thường: mượn trợ cồn từ bởi vì hoặc DOES tùy theo chủ ngữ

- They lượt thích me, don’t they?

– she loves you, doesn’t she?

Thì quá khứ đối chọi với động từ thường: mượn trợ cồn từ DID, thừa khứ solo với lớn BE: WAS hoặc WERE:

- He didn’t come here, did he?– He was friendly, was he?


Thì hiện tại dứt hoặc hiện nay tại kết thúc tiếp diễn: mượn trợ hễ từ HAVE hoặc HAS

- They have left, haven’t they?– The rain has stopped, hasn’t they?

Thì sau này đơn- It will rain, won’t it?

1. Nhận âm ( review)

5 NGUYÊN TẮC – 2 LƯU Ý

1. NGUYÊN TẮC 1: 2 âm tiết

Danh từ, tính từ: 1stĐộng từ: 2nd

- Nếu động từ tận bằng những ấm “ngắn” và “nhẹ” : ow, el, er… thì nhận âm còn lại

2. NGUYÊN TẮC 2: 3 âm tiết

Danh từ, tính tự : 1st

Động từ:

Các hễ từ 3 âm tiết bao gồm âm máu cuối chưa nguyên âm lâu năm hoặc nguyên âm đôi hoặc hoàn thành nhiều hơn một phụ âm thì âm máu đầu nhận trọng âm.

Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn ow, el, er… hoặc dứt không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ dìm trọng âm.

1. NGUYÊN TẮC 3: từ bỏ ghép

Danh từ, tính từ: 1stĐộng từ: 2nd

2. NGUYÊN TẮC 4: từ 3 âm huyết trở lên dìm âm sản phẩm 3 trường đoản cú sau tính mang đến trước.

3. NGUYÊN TẮC 5: HẬU TỐ.

Các tự chứa những hậu tố tiếp sau đây âm nhấn rơi vào hoàn cảnh âm trước nó.

...............

II. Bài tập ôn thi cuối kì 2 tiếng đồng hồ Anh 7

A. PRACTICE

I. PHONETICS

1. Choose the word having different căng thẳng from the others.

1. A. Harvest B. Parade C. Music D. Pumpkin

2. A. Offer B. Prefer C. Abroad D. Arrive

3, A. Famous B. Joyful C. Usual D. Alone

4. A. Exist B. Avoid C. Support D. Notice

5. A. Hungry B. Disease C. Spacious D. Danger

6. A. Favourite B. Pollution C. Imagine D. Exhausted

7. A. Energy B. Plentiful C. Disappear D. Celebrate

8. A. Recycle B. Description C. Contribute D. Atmosphere

II. Findthewordwhichhasadifferentsoundinthepartunderlined

1.

A. Perform

B.end

C.festival

D.elephant

2.

A.cake

B.celebrate

C.racing

D.candle

3.

A.desert

B.held

C.prefer

D.celebrate

4.

A.those

B.they

C.than

D.Thanksgiving

5.

A.cranberry

B.lantern

C.gather

D.apricot

6. A. Abundant B. Travelling C. Character D. Biogas

7. A. Diverse B. Drive C. Invention D. Crime

8. A. Designs B. Sails C.pedals D. Pollutes


VOCABULARY và GRAMMAR

I. Choose and circle the best answer.

1.Many (cultural/ romance/ disappointed/ annoyed) và artistic activities are held as the part of the flower festival in domain authority Lat.

2. Wind, hydro & solar are (modern/ renewable/ non-renewable/ new) energy sources.

3. Nick washes his hand a lot, (so/ and/ but/ although) he doesn’t have flu.

4. At a seasonal festival, people race down the hill to (break/ catch/ buy/ eat) cheese.

5. (When/ How/ Why/ Where) were you born? – In March

6. We will cut down on the use of natural gas because it is (plenty/ limited / available / abundant) & harmful lớn the environment.

7. Some new energy-saving bulbs (will put /will be putting/will be put /will being put) in the dining-room.

8. Which of the following is NOT non-renewable source of energy ?

A. Oil

B. Wind

C. Natural gas

D. Coal

9. The over of the film was so _____________ that many people cried.

A. Boring

B. Shocking

C. Exciting

D. Moving

10. A ___________ is a film that tries khổng lồ make audiences laugh.

Xem thêm: Giải Chi Tiết Đề Thi Đại Học Môn Hóa Khối B Năm 2012, Đề Thi Đại Học Môn Hóa Khối B

A. Sci-fi

B. Documentary

C. Comedy

D. Horror

11. I found the book so ____________ that I couldn’t take my eyes off the screen.