Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 12 học tập kì I năm học tập 2021 - 2022 của trường trung học phổ thông Yên Hòa tất cả 49 trang. Bắt tắt lý thuyết (kiến thức, kĩ năng) ...
Bạn đang xem: Đề cương ôn thi học kì 1 toán 12

Đề cưng cửng ôn tập môn Toán lớp 12 học kì I năm học 2021 - 2022 của trường thpt Yên Hòa có 49 trang.

Tóm tắt kim chỉ nan (kiến thức, kĩ năng)

CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐI. Lý thuyết1. Kiến thức- trình bày được mối quan hệ giữa tính đối chọi điệu và dấu của đạo hàm.- trình diễn được quan niệm cực trị và các qui tắc tìm cực trị của hàm số.- trình bày được quan niệm GTLN, GTNN của hàm số và phương pháp tìm những giá trị đó.- trình bày được có mang và phương pháp tìm những đường tiệm cận của ĐTHS.- Nêu được các dạng đồ vật thị hàm số bậc ba, hàm trùng phương, hàm bậc nhất trên bậc nhất. 2. Kỹ năng- Xét được chiều trở nên thiên của hàm số.- tìm được cực trị của hàm số, GTLN, GTNN của hàm số trên một tập hợp.- tìm kiếm được các đường tiệm cận của ĐTHS- nhấn dạng với đọc được đồ thị hàm số bậc ba, trùng phương, số 1 trên bậc nhất. Biết áp dụng đồ thịhàm số giải các bài toán tương giao.
*Xem thêm: Cập Nhật Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Toán Thpt 2021

CHƯƠNG II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARITI. Lý thuyết1. Kiến thức-Giải ưng ý được sự mở rộng định nghĩa lũy quá của một số trong những từ số mũ nguyên dương mang đến số nón nguyên và số nón hữu tỷ. Nêu được các đặc điểm của lũy vượt với số nón nguyên, số mũ hữu tỷ, đặc thù của căn thức.-Giải yêu thích được tư tưởng lũy thừa với số nón vô tỷ trải qua giới hạn. Nêu được các tính chất của lũy vượt với số mũ thực.- giải thích được khái niệm logarit theo cơ số dương khác 1 dựa vào khái niệm lũy thừa của chính cơ số đó. Trình bày được đặc điểm và cách làm đổi cơ số của logarit. Liên hệ, ứng dụng của logarit thập phân trong tính toán. Minh chứng được phép toán nâng lũy thừa và lấy logarit theo thuộc cơ số là ngược nhau.- trình diễn được các tính chất và vật thị của hàm số mũ cùng logarit; cách làm tính đạo hàm của chúng.- trình bày được có mang hàm số lũy quá và công thức tính đạo hàm của nó trong mỗi trường hợp. Nhớ dáng vẻ đồ thị của hàm số lũy thừa.- trình diễn được phương pháp giải các phương trình nón cơ bản. Tuyển lựa được các cách thức phù hợp để giải phương trình mũ. 2. Kỹ năng- Biết vận dụng ĐN cùng các đặc thù của lũy thừa với số nón hữu tỷ để triển khai các phép tính.- Biết áp dụng các tính chất của lũy thừa để tính toán. áp dụng được phương pháp lãi kép giải bài bác tập thực tế.- Biết vận dụng ĐN, các đặc thù và cách làm đổi cơ số của logarit để giải bài xích tập. Vận dụng được ĐN, tính chất của logarit trường đoản cú nhiên, phương pháp “logarit hóa” để đo lường và giải quyết và xử lý một số việc thực tế.- Biết vận dụng những công thức nhằm tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số logarit. Biết lập bảng biên thiên với vẽ được thứ thị hàm số mũ và hàm số logarit. Hiểu rằng cơ số của một hàm số mũ, hàm số logarit lúc biết sự đổi mới thiên, trang bị thị của nó.- Biết vận dụng những công thức để tính đạo hàm của hàm số lũy thừa cùng hàm số căn. Vẽ phác được ĐTHS của một hàm số lũy thừa cùng nêu được những tính chất.- áp dụng thành thạo các cách thức giải phương trình mũ, sử dụng các phép thay đổi lũy thừa vào giải phương trình.

Xem, tải file đề cưng cửng ôn tập hk1 toán 12