+ Thuộc nhóm VIIA, dễ nhận thêm một electron để đạt cấu hình bền chắc của khí thi thoảng khi gia nhập phản ứng hóa học

=> X + 1e → X- (X : F , Cl , Br , I )

+ Phân tử dạng X2 như F2 khí màu lục nhạt, Cl2 khí màu đá quý lục, Br2 lỏng gray clolor đỏ, I2 tinh thể tím

+ F bao gồm độ âm điện lớn số 1 , chỉ bao gồm số oxi hoá –1. Các halogen còn sót lại ngoài số oxi hoá –1 còn có số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7

II. CLO

+ Là chất khí, màu tiến thưởng , hương thơm xốc , độc với nặng hơn không khí.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập hóa 10 học kì 2 có đáp án

+ Phân tử Cl2 tất cả một links cộng hóa trị, thuận lợi tham gia làm phản ứng hóa học. 

+ Clo có tính oxh mạnh, tuy vậy nó cũng biểu hiện tính khử trong một số trong những phản ứng hóa học

1.Tính hóa học hoá học

a. Tác dụng với kim loại 

Clo tính năng với đa số các kim loại tạo nên muối clorua (KL sau phản ứng gồm hóa trị cao nhất)

2Na + Cl2(xrightarrowt^0) 2NaCl

 2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2FeCl3

Cu + Cl2 (xrightarrowt^0) CuCl2

b. Tác dụng cùng với phim kim

(cần gồm nhiệt độ hoặc tất cả ánh sáng)

H2 + Cl2 (xrightarrowt^0) 2HCl

2P + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2PCl3

Cl2không tác dụng trực tiếp cùng với O2.

c. Tác dụng với một số hợp chất bao gồm tính khử:

H2S + Cl2 → 2HCl + S

3Cl2 + 2NH3 → N2 + 6HCl

Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

d. Cl2 còn thâm nhập phản ứng với mục đích vừa là hóa học oxh, vừa là hóa học khử.

+ Tác dụng với nước : khi hoà tan vào nước , một trong những phần Clo tác dụng (Thuận nghịch)

Cl2 + H2O ( ightleftarrows )HCl + HClO( Axit hipoclorơ)

Axit hipoclorơ tất cả tính oxy hoá mạnh, nó hủy hoại các màu chính vì vậy nước clo xuất xắc clo độ ẩm có tính tẩy màu.


+ tác dụng với dung dịch bazơ

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O ( nước javel)

2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) KClO3 + 5KCl + 3H2O

 + Tác dụng với muối

Cl2+ 2NaBr → 2NaCl + Br2

3Cl2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

2.Điều chế : Nguyên tắc là khử các hợp hóa học Cl- tạo Cl0

a. Trong chống thí nghiệm: Cho HCl đậm đặc chức năng với những chất oxh mạnh

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2NaCl+2H2O(xrightarrowdp extdd/cmn) 2NaOH + Cl2 + H2


2NaCl (xrightarrowdpnc)2Na+ Cl2 ­

b. Trong công nghiệp: Điện phân hỗn hợp NaCl bão hòa tất cả màng ngăn

*

III. AXIT CLOHIDRIC (HCl) :

Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính chất hoá học tập của một axit mạnh

1. đặc thù hóa học

a. Tác dụng chất chỉ thị

 Dung dịch HCl làm cho quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

b. Tác dụng sắt kẽm kim loại (đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học) sinh ra muối (với hóa trị thấp của kim loại) và giải phóng khí H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu không tính năng với HCl

c. Tính năng oxit bazơ , bazơ tạo muối cùng nước

 NaOH HCl → NaCl + H2O

d. Tác dụng muối (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 ­

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 ( dùng làm nhận biết gốc clorua )

Ngoài đặc điểm đặc trưng là axit , dung dịch axit HCl quánh còn biểu thị vai trò hóa học khử khi tính năng chất oxi hoá khỏe mạnh như KMnO4 , MnO2 ……

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2. Điều chế

Phương pháp sunfat: mang đến NaCl tinh thể vào H2SO4 đặc

2NaCltt + H2SO4 (xrightarrowt^0>400^0C) Na2SO4 + 2HCl

NaCltt + H2SO4 (xrightarrow{t^04 + HCl

Phương pháp tổng hợp: đến hidro tác dụng với clo

H2 + Cl2 (xrightarrowas) HCl


Chứa ion âm clorua (Cl-) và những ion dương kim loại

Một số muối hạt clorua thông dụng:

+ NaCl dùng làm ăn, phân phối khí clo, NaOH, axit HCl

+ KCl phân kali

+ ZnCl2 tẩy gỉ lúc hàn, chống mục gổ

+ CaCl2 hóa học chống ẩm

V. HỢP CHẤT CHỨA OXI CỦA CLO 

NƯỚC JAVEN là lếu láo hợp gồm NaCl, NaClO cùng H2O tất cả tính ôxi hóa mạnh, bao gồm tính tẩy màu, được điều chế bằng cách dẫn khí Clo vào hỗn hợp NaOH (KOH)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO ( bao gồm tính tẩy màu)

(Cl2 + 2KOH →KCl + KClO + H2O)

2.KALI CLORAT công thức phân tử KClO3 là chất oxh dũng mạnh thường dùng điều chế O2 trong chống thí nghiệm

2KClO3 (xrightarrowt^0)2KCl + O2 ­

KClO3 được pha trộn khi dẫn khí clo vào hỗn hợp kiềm đặc đã được đun nóng mang lại 1000c

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) 5KCl + KClO3 + 3H2O


3.CLORUA VÔI là muối hỗn tạp công thức phân tử CaOCl2 là chất oxh mạnh, được điều chế bằng phương pháp dẫn clo vào dung dịch Ca(OH)2 đặc:

Cl2 + Ca(OH)2(đ) → CaOCl2 + H2O

2Ca(OH)2(l) + 2Cl2 CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

5. MỘT SỐ AXIT CÓ CHỨA NGUYÊN TỬ CLO

HClO: axit hipo cloro

HClO2: axit cloro

HClO3: axit cloric

HClO4: axit pecloric

*

VI. FLO là chất OXH mạnh, thâm nhập phản ứng với những kim các loại và hòa hợp chất

1. Hoá tính

 a.Tác dụng với kim loại và phi kim

Ca + F2 → CaF2

2Ag + F2 → 2AgF

3F2 + 2Au → 2AuCl3

3F2+ S → SF6

b.Tác dụng với hidro

Phản ứng xảy ra mạnh hơn những halogen khác.

Hỗn thích hợp H2 ,F2 nổ mạnh bạo trong láng tối

H2 + F2 → 2HF

Khí HF chảy vào nước tạo dung dịch HF. Hỗn hợp HF là axit yếu, nhất là hòa tung được SiO2

4HF + SiO2 →2H2O + SiF4

(sự bào mòn thủy tinh được ứng dụng trong kĩ thuật khắc trên kính như vẽ tranh tương khắc chữ).


c.Tác dụng với nước

Khí flo qua nước sẽ làm bốc cháy nước (do giải hòa O2).

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

 Phản ứng này giải thích vì sao F2 không đẩy Cl2 , Br2 , I2 thoát ra khỏi dung dịch muối hoặc axit trong lúc flo gồm tính oxh mạnh khỏe hơn .

2.Điều chế HF bằng phương thức sunfat

CaF2(tt) + H2SO4(đđ) → CaSO4 + 2HF ­

VII. BROM VÀ IOT 

1.Tác dụng với sắt kẽm kim loại

2Na + Br2→2NaBr

2Na + I2 → 2NaI

2.Tác dụng cùng với hidro

H2 + Br2 →2HBr

H2+I2 ↔ 2HI (phản ứng thuận nghịch)

HBr, HI tung trong nước tạo thành hỗn hợp axit

Tính axit : HI > HBr > HCl

Các axit HBr , HI gồm tính khử mạnh rất có thể khử được axit H2SO4 đặc

2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + H2O

8HI + H2SO4 → 4I2 + H2S + 4H2O

2HI + 2FeCl3 → FeCl2 + I2 + 2HCl

VIII. NHẬN BIẾT dùng Ag+ (AgNO3) để nhận biết các gốc halogenua

*

B. NHÓM OXI - LƯU HUỲNH

I. OXI

1. Đơn hóa học oxi


- nằm tại vị trí ô số 8, chu kì 2, đội VI A

- CTPT : O = O

=> là một phi kim điển hình, bao gồm tính OXH dạn dĩ (độ âm điện chỉ với sau F)

* đặc điểm vật lý

Là chất khí, ko màu, không mùi, không tan trong nước, nặng hơn không khí. Gia hạn sự sống và sự cháy. 

* tính chất hóa học

+, công dụng với đa số kim một số loại (trừ Au, Pt) tạo thành oxit kim loại

+, T/d với hidro: 

 H2 + O2 → H2O

+, tác dụng với phi kim khác: 

S + O2 → SO2

+, tác dụng với một vài hợp chất:

2O2 + CH4 → CO2 + 2H2O

* vai trò : Duy trì sự sống và cống hiến cho động, thực vật

* Điều chế:

+, vào PTN:


KMnO4  (xrightarrowt^0) K2MnO4  + MnO2 + O2

+, trong CN:

- Chưng đựng phân đoạn không khí lỏng.

- Điện phân nước có mắt chất điện li

+, trong tự nhiên

6CO2 + 6H2O (xrightarrowas) C6H12O6 + 6O2

2. Ozon

- CTPT: O3

 * đặc thù vật lý

Là chất khí, sống thể lỏng có màu xanh lá cây nhạt, tan tốt trong nước hơn so với oxi

* tính chất hóa học

Ozon có tính oxh táo tợn hơn so với O2

Một số làm phản ứng hóa hoc chứng tỏ điều này:

O3 + 2Ag → Ag2O + O2

O3 + 2KI + H2O → I2 + 2KOH + O2

* Ứng dụng

- vô trùng nước, chữa sâu răng, tẩy trắng,...

II. LƯU HUỲNH

1. Đơn chất lưu huỳnh (S)

* đặc thù vật lý

- Là chất rắn, màu vàng gồm 2 dạng thù hình chính: Tà phương và đơn tà

- ko tan vào nước nhưng mà tan vào dung môi hữu cơ, có ánh nắng mặt trời sôi và ánh sáng nóng chảy hơi cao

* tính chất hóa học

Là một phi kim trung bình.

Xem thêm: Tổng Hợp Gần 200 Mẫu Bảng Câu Hỏi Khảo Sát Mức Độ Hài Lòng, Mẫu Bảng Câu Hỏi Khảo Sát Mức Độ Hài Lòng

S đơn chất tất cả số OXH = 0

=> S vừa có tính khử cùng tính OXH

+, Tính khử: chức năng với phi kim: 

S + O2→ SO2

S + 3F2 → SF6

+, Tính OXH: công dụng với H2 và kim loại

Hg + S → HgS

Fe + S (xrightarrowt^0)FeS

H2 + S (xrightarrowt^0) H2S

2. Hidro sunfua với axit sunfuhidric

* Tính chất vật lý: Là chất khí, không màu, giữ mùi nặng trứng thối, nặng rộng không khí.

* Tính hóa học hóa học: 

- Axit sunfuhidric là một trong những axit yếu, nó mang khá đầy đủ tính chất của một axit

+, làm quỳ tím đưa sang màu hồng

+, công dụng với bazơ => muối hạt + nước

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

+, chức năng với hỗn hợp muối

H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl

- Axit sunfuhidric gồm tính khử mạnh

+, tính năng với chất có tính OXH mạnh

2H2S + O2 → 2S + 2H2O

(phản ứng thiếu oxi hoặc ở ánh sáng thường)

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

(phản ứng dư oxi)

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

* Trạng thái tự nhiên: gồm trong nước suối, khí núi lửa, xác chết người, động vật

3. Lưu hoàng dioxit

* đặc điểm vật lý: Là hóa học khí, ko màu, mùi hắc, cực kỳ độc

* tính chất hóa học: là 1 trong oxit axit

=> Mang rất đầy đủ tính chất của một oxit axit


- SO2 tác dụng cùng với nước, bazơ và oxit bazơ

SO2 + H2O → H2SO3

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + CaO → CaSO3

- Vừa gồm tính khử, vừa bao gồm tính oxi hóa

Tính khử:

SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Tính oxi hóa:

SO2 + H2S → S + H2O

4. Diêm sinh trioxit

Tính hóa học vật lý: Là chất lỏng, ko màu, chảy vô hạn trong nước với axit sunfuric 

Tính hóa học hóa học: Lưu huỳnh trioxit là một trong những oxit axit điển hình

Một số phản ứng hóa học:

SO3 + H2O → H2SO4

SO3 + CaO → CaSO4

SO3 + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O

5. Axit sunfuric

* đặc điểm vật lý

Là hóa học lỏng sánh, không màu, không phai hơi, siêu háo nước, tan vô hạn vào nước

* tính chất hóa học

a)  H2SO4 loãng mang khá đầy đủ tính hóa học của một axit thông thường

- làm quỳ tím đưa thành đỏ

- công dụng với kim loại hoạt động → giải phóng H2

H2SO4 + fe → FeSO4 + H2

H2SO4 + Cu (không phản bội ứng)

- công dụng với bazơ, oxit bazơ → muối bột + nước

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

- tính năng với muối → Muối mới và axit mới

H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 + H2O + CO2

b)  H2SO4 đặc có một vài tính chất đặc trưng

- Tính lão hóa mạnh: 

Tác dụng phần nhiều các kim loại (Trừ Au, Pt) và các phi kim SO2, S, H2S

Cu +2H2SO4(đ)→ CuSO4 + SO2 + 2H2O

- Tính háo nước: chiếm nước của khá nhiều muối kết tinh, phân hủy các hợp hóa học hữu cơ đựng O, H