Câu 8: Trung bình cùng của hai số là 89. Biết 1 trong các hai số là 43. Số sót lại là …

A. 86 B. 135 C. 46 D. 3

Câu 9: sau khoản thời gian thêm vào số bị trừ 215 đơn vị và ngắn hơn ở số trừ 115 đơn vị thì hiệu của nhị số là 3428. Hiệu nhì số ban sơ là … A. 3758 B. 3238 C. 3648 D. 3098

Câu 10: Tích của hai số bởi 34650. Nếu cấp thừa số thứ nhất lên 3 lần và bớt thừa số trang bị hai đi gấp đôi thì tích của nhì số new là …

A. 51975 B. 5775 C. 23100 D. 207900

VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Câu 1: cực hiếm của biểu thức: 4853 – m với m = 762 là ………

Câu 2: kiếm tìm x biết: x : 30 = 215

Trả lời: x = ……….

Bạn đang xem: Violympic toán lớp 5 vòng 1

Câu 3: tìm x biết: x 456 = 25483 + 71645

Trả lời: x = …….

Câu 4: kiếm tìm x biết: x 4 + x 7 + x 9 = 40300

Trả lời: x = ………..

Câu 5: Tổng của nhì số là số lớn nhất có 3 chữ số chia hết mang lại 8, hiệu của hai số là số nhỏ dại nhất có 3 chữ số chia hết mang lại 3. Tìm hai số đó.

Trả lời: Số to là ……… ; Số bé xíu là ………

Câu 6: Tính nhanh: 25 6 4 = ……..

Câu 7: Một xe hơi đi không còn quãng con đường dài 80km không còn 1 giờ trăng tròn phút. Hỏi trung bình từng phút xe ô tô đi được bao nhiêu mét?

Trả lời: Trung bình từng phút xe ô tô đi được …….. M.

Câu 8: Chu vi của một hình chữ nhật là 320cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 20cm. Diện tích s hình chữ nhật sẽ là ……… cm2.

Câu 9: khi nhân một số với 35, các bạn Hùng đang viết nhầm những tích riêng rẽ thẳng cột buộc phải được hiệu quả là 608. Tích và đúng là ……..

Câu 10: Đổi: 42kg = …………. G

Câu 11: Viết số tương thích vào khu vực chấm: 7 5 9 = 7 9 …

Câu 12: Một quyển vở 72 trang giá chỉ 8000 đồng, một quyển vở 48 trang giá chỉ 5500 đồng. Các bạn Mai cài đặt 6 quyển vở 72 trang với 6 quyển vở 48 trang.

Số tiền bạn Mai phải trả là …………. đồng.

Câu 13: người ta xếp 2035 viên bi vào những hộp, mỗi hộp 8 viên bi. Hỏi xếp được không ít nhất từng nào hộp như thế?

Trả lời: Xếp được không ít nhất …….. Hộp.

Xem thêm: Bán Xe Oto Cũ Giá Rẻ Dưới 100 Triệu Ô Vũng Tàu 01/2022, Mua Bán Ô Tô Dưới 100 Triệu Đất Đỏ Bà Rịa

Câu 14: Tính nhẩm: 420000 : 100 = ………

Câu 15: search số lớn nhất có tư chữ số sao để cho đem số đó phân tách cho 853 thì được số dư là số dư bự nhất.

Trả lời: Số đó là ……….

Đáp án bài xích tập luyện thi Violympic Toán lớp 5 vòng một năm 2017-2018

CÓC VÀNG TÀI BA

C1. 132000 C2. 40 C3. 11332 C4. 1088 C5. 74

C6. 23541 C7. 34486 C8. 135 C9. 3098 C10. 51975

VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

C1. 4091 C2. 6450 C3. 213 C4. Năm ngoái C5. 547; 445

C6. 600 C7. 1000 C8. 6300 C9. 2660 C10. 42000

C11. 5 C12. 81000 C13. 254 C14. 4200 C15. 9382


*
Kế hoạch giáo dục và đào tạo lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)
*
Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 17 năm năm 2016 – 2017