Đáp án đề thi THPT non sông 2021 môn giờ đồng hồ Anh - Thi giỏi nghiệp thpt 2021 được update chính thức từ bộ giáo dục, đầy đủ 24 mã đề gồm lời giải cụ thể và thiết yếu xác. Tất cả file cài word, pdf cung cấp các em ôn luyện đạt hiệu quả.

Bạn đang xem: Đáp án toán thpt quốc gia 2021 môn anh


Nội dung bài bác viết

Đề thi trung học phổ thông Quốc Gia 2021 môn Anh đợt 2 Đề thi THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Anh 2021 lần 1 Đáp án đề thi thpt Quốc gia 2021 môn Anh dịp 2 Đáp án đề thi giờ đồng hồ Anh THPT quốc gia 2021 dịp 1

Cập nhật tiên tiến nhất nội dung đề thi và đáp án môn tiếng Anh tốt nghiệp trung học phổ biến năm 2021 thuộc đáp án, lời giải chuẩn chỉnh xác nhất, có file download miễn chi phí định dạng word, pdf được chúng tôi update kịp thời nhằm mục đích giúp học sinh lớp 12, thầy cô cùng quý cha mẹ tham khảo, so tác dụng nhanh nhất.

Tham khảo một trong những tài liệu học tập:

Đáp án chấp thuận của bộ giáo dục 2021 môn tiếng Anh thi xuất sắc nghiệp THPT

Chuyên trang cửa hàng chúng tôi xin cập nhật nội dung bộ gd&đt ra mắt đáp án tiếng Anh chính thức rõ ràng như sau:

Đề thi trung học phổ thông Quốc Gia 2021 môn Anh dịp 2

Xem ngay câu chữ đề thi giờ Anh trung học tập phổ thông đất nước năm 2021 không thiếu thốn các mã đề được cung cấp cụ thể dưới đây.

Đề thi đại học năm 2021 môn Anh mã đề 416 - Lần 2

Đề thi THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh 2021 dịp 1

Xem ngay câu chữ đề thi tiếng Anh trung học tập phổ thông nước nhà năm 2021 đầy đủ các mã đề được cung cấp cụ thể dưới đây.

Đề thi THPT giang sơn năm 2021 môn Anh mã đề 405 - Lần 1

Đề thi THPT non sông năm 2021 môn Anh mã đề 407 - Lần 1

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 409 - Lần 1

Đề thi THPT giang sơn năm 2021 môn Anh mã đề 411 - Lần 1

Đề thi THPT tổ quốc năm 2021 môn Anh mã đề 417 - Lần 1

Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Anh mã đề 421 - Lần 1

Tham khảo một trong những đề thi cuối kỳ 2 môn Anh lớp 12:

Đáp án đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Anh lần 2

Mời các bạn, thầy cô cùng quý cha mẹ cùng xem thêm lời giải, giải đáp môn giờ đồng hồ anh thpt quốc gia 2021 cụ thể do team ngũ chuyên viên giải đề của shop chúng tôi thực hiện.

Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 môn Anh mã 405 - Lần 2


1.B

2.D

3.A

4.B

5.A

6.B

7.A

8.C

9.D

10.C

11.C

12.D

13.A

14.A

15.D

16.D

17.B

18.A

19.D

20.A

21.B

22.C

23.D

24.C

25.C

26.B

27.C

28.B

29.D

30.C

31.B

32.D

33.C

34.A

35.D

36.A

37.D

38.B

39.A

40.B

41.C

42.C

43.C

44.B

45.C

46.A

47.D

48.C

49.B

50.B


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 môn Anh mã 409 - Lần 2


1.A

2.B

3.A

4.B

5.A

6.D

7.C

8.C

9.C

10.D

11.A

12.C

13.B

14.A

15.C

16.A

17.C

18.D

19C.

20.A

21.C

22.C

23.D

24.A

25.A

26.B

27.A

28.C

29.D

30.C

31.B

32.A

33.D

34.A

35.A

36.B

37.B

38.C

39.B

40.A

41.A

42B

43.B

44.C

45.B

46.D

47.C

48.A

49.D

50.C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh mã 410 - Lần 2


1.C

2.C

3.D

4.A

5.D

6.A

7.B

8.B

9.A

10.C

11.D

12.C

13.A

14.D

15.D

16.D

17.A

18.B

19.B

20.D

21.D

22.C

23.A

24.D

25.C

26.D

27.C

28.C

29.C

30.A

31.A

32.C

33.A

34.B

35.A

36.A

37.C

38.C

39.B

40.A

41.B

42C

43.A

44.B

45.B

46.D

47.A

48.D

49.B

50.B


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh mã đề 411 - Lần 2


1.D

2.C

3.B

4.D

5.D

6.C

7.D

8.B

9.D

10.B

11.C

12.D

13.B

14.B

15.B

16.C

17.C

18.A

19.C

20.D

21.D

22.C

23.B

24.C

25.B

26.B

27.D

28.C

29.B

30.A

31.C

32.A

33.D

34.D

35.

36.B

37.D

38.B

39.B

40.A

41.C

42C

43.B

44.C

45.C

46.C

47.D

48.D

49.B

50.B


Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Anh mã đề 412 - Lần 2


1.A

2.C

3.D

4.B

5.C

6.D

7.C

8.C

9.A

10.A

11.B

12.B

13.D

14.C

15.D

16.A

17.A

18.C

19.D

20.A

21.A

22.B

23.C

24.B

25.B

26.B

27.A

28.C

29.D

30.A

31.D

32.B

33.A

34.C

35.B

36.D

37.B

38.C

39.C

40.B

41.A

42A

43.D

44.D

45.C

46.B

47.C

48.D

49.B

50.C


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh mã đề 416 - Lần 2


1.D

2.C

3.B

4.B

5.C

6.D

7.A

8.C

9.A

10.A

11.A

12.C

13.D

14.B

15.C

16.C

17.C

18.B

19.C

20.C

21.C

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.A

28.C

29.D

30.D

31.A

32.A

33.C

34.D

35.B

36.D

37.A

38.C

39.C

40.A

41.C

42.A

43.A

44.D

45.D

46.A

47.C

48.A

49.D

50.D


Đáp án đề thi tiếng Anh THPT nước nhà 2021 dịp 1

Mời các bạn, thầy cô cùng quý bố mẹ cùng tham khảo lời giải, câu trả lời môn giờ đồng hồ anh thpt giang sơn 2021 cụ thể do nhóm ngũ chuyên viên giải đề của shop chúng tôi thực hiện.

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 401


1. A

2. C

3. A

4. A

5. B 

6. B

7. A

8. A

9. D

10. B

11. B

12. A

13. A

14. C

15. D

16. C

17. B

18. D

19. B

20. C

21. C

22. D

23. A

24. C

25. A

26. D

27. D

28. D

29. C

30. A

31. C

32. B

33. C 

34. D

35. A 

36. A 

37. B 

38. B 

39. B

40.D

41.B 

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. B

48. D

49. C

50. A


Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 402


1. A

2. C

3. D

4. B

5. D

6. D

7. C

8. A

9. C

10. C

11. A

12. B

13. A

14. D

15. B

16. D

17. D

18. D

19. A

20. B

21. A

22. B

23. A

24. B

25. B

26. D

27. A

28. B

29. D

30. A

31. D

32. D

33. D 

34. A

35. A 

36. A 

37. B 

38. A 

39. B

40. D 

41. A 

42. B 

43. B 

44. D 

45. C 

46. B 

47. B 

48. A 

49. A 

50. D


Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 403


1. B

2. C 

3. B

4. B

5. A

6. D

7. D 

8. A

9. B

10. D

11. A

12. D 

13. C 

14. D 

15. B 

16. B 

17. C

18. C 

19. B 

20. D 

21. A

22. A 

23. A 

24. B 

25. C 

26. B

27. A 

28. D 

29. A 

30. B 

31. C

32. D

33. B

34. A

35. C

36. C

37. D

38. C 

39. D

40. D

41. C

42. D

43. C

44. B

45. B

46. D

47. A 

48. C 

49. D

50. B


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 404


1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.B

8.B

9.C

10.D

11.B

12.

13. C

14.B

15.D

16. D

17.A

18.B

19. C

20. B

21.D

22.A

23.C

24.C

25.D

26.C

27.C

28.A

29.C

30.B

31. A

32.C

33.A

34.B

35.B

36.B

37.C

38.A

39.A

40.C

41A

42.C

43.A

44.C

45.C

46.A

47.B

48.B

49.A

50.A


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 405


1. D

2. C

3. B

4. C 

5. B 

6. B 

7. C 

8. D

9. B

10. C 

11. D

12. C 

13. A

14. D 

15. C 

16. A 

17. C 

18. D 

19. B 

20. B 

21. D

22. D 

23. C 

24. A 

25. C 

26. C 

27. C 

28. A 

29. B 

30. B 

31. D

32. A

33. C

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. B

40. B

41. A

42. B

43. A

44. A

45. B

46. D

47. B

48. A

49. A

50. D


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 406


1.C

2.A

3.C

4.D

5.B

6.D

7.B

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.B

20.A

21.A

22.B

23.C

24.D

25.D

26.C

27. C

28.A

29.A

30.A

31.D

32.B

33.B

34.A

35.A

36.A

37.C

38.C

39.

40.A

41D

42.C

43.D

44.C

45.D

46.C

47.B

48.A

49.C

50.C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 407


1. A

2. C

3. D

4. A

5. C

6. D 

7. A 

8. B

9. A

10. C 

11. B

12. C 

13. C 

14. B 

15. A 

16. C 

17. B 

18. B 

19. C 

20. D

21. B

22. A 

23. A 

24. B 

25. D 

26. A 

27. B 

28. B 

29. B

30. D 

31. B

32. D

33. D

34.B

35. C 

36. D 

37. A

38. A

39. D

40. A

41. B

42. D 

43. A

44. D 

45. C 

46. D

47. A

48. A 

49. C 

50. C


Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 408


1. B

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. B

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

19. C

20. A

21. B

22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. A

33. C 

34. A

35. D 

36. D 

37. A 

38. A 

39. D

40. A 

41. C 

42. C 

43. C 

44. D 

45. C 

46. C

47. D

48. B 

49. C 

50. B


Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 409


1. D

2. D

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. B

9. A

10. C

11. C

12. C

13. D

14. A

15. A

16. D

17. B

18. B

19. A 

20. A

21. D

22. D

23. A

24. A

25. B

26. A

27. D

28. D

29. D

30. B

31. D

32. B

33. B 

34. A

35. D

36. D 

37. B 

38. B 

39. B

40. A 

41. B 

42. B

43. A 

44. A 

45. B 

46. A 

47. D

48. C

49. A

50. A


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 410


1. D

2. D 

3. A 

4. B

5. A

6. B 

7. B

8. A

9. A

10. C 

11. D

12. D 

13. C 

14. A

15. D 

16. D 

17. B 

18. A 

19. B 

20. B 

21. C

22. B 

23. C

24. B 

25. B 

26. C 

27. D 

28. B 

29. A

30. A 

31. A

32. C

33. D

34. C

35. C

36. D

37. C

38. D

39. B

40. A

41. C

42. C 

43. C 

44. A

45. D 

46. C

47. B

48. B 

49. D

50. A


Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 411


1. B

2. A

3. D

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. A

13. C

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. D

20. C

21. C

22. C

23. B

24. D

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B 

31. D 

32. B

33. A 

34. B

35. A 

36. B

37. A

38. B 

39. A

40. C 

41. D 

42. B 

43. A 

44. A 

45. A 

46. C

47. C 

48. A 

49. C 

50. D


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 412


1. D

2. A

3. B

4. B

5. C

6. A

7. B

8. B

9. A 

10. D

11. C

12. C

13. C

14. A

15. D

16. D

17. D

18. C

19. B

20. C

21. D

22. B

23. A

24. A

25. C

26. D

27. B

28. A

29. C

30. A

31. B

32. D

33. D 

34. A

35. A 

36. B 

37. D 

38. B 

39. D

40. B 

41. B 

42. C 

43. C 

44. B 

45. C 

46. A 

47. C 

48. A 

49. A 

50. D


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 413


1. D

2. B 

3. A 

4. D 

5. A 

6. D 

7. B 

8. D

9. D 

10. B 

11. B

12. A 

13. B 

14. D 

15. D 

16.A 

17. D 

18. C 

19. A 

20. A 

21. C

22. D 

23. D 

24. A 

25. D 

26. A 

27. A 

28. C 

29. C 

30. C 

31. D 

32. C

33. D

34. C

35. C

36. C

37. A

38. C

39. C

40. A

41. A

42. A

43. C

44. C

45. A

46. A

47. D

48. C 

49. A

50. C


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 414


1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. A

8. B

9. B

10. B

11. D

12. C

13. C

14. C

15. B

16. D

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. C

29. D

30 .C 

31. B 

32. D

33. B 

34. B

35. C 

36. B

37. C 

38. C 

39. D

40. D 

41. C 

42. D 

43. B 

44. B 

45. D 

46. D

47. D

48. A 

49. C 

50. B


Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 415


1. A

2. D

3. D

4. B

5.B 

6. A

7. A

8. A

9.B 

10. C

11. A

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. A

19. B

20. D

21. C

22. C

23. D

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. A

33. A

34. A

35. C

36. D

37. D

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. C

44. A

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. D


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 416


1. D

2. B

3. D

4. D

5. A

6. C

7. D

8. A

9. D

10. C

11. C

12. C

13. B

14. A

15. D

16. C

17. A

18. C

19. A

20. B

21. D

22. D

23. B

24. D

25. C

26. C

27. B

28. B

29. B

30. D

31. D

32. D

33. C

34. C

35. B

36. B

37. B

38. C

39. C

40. B

41. D

42. D

43. B

44. D

45. B

46. C

47. B

48. D

49. C

50. C


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 417


1. C

2. C

3. C

4. B

5. B

6. C

7. B

8. A

9. C

10. D

11. A

12. C

13. D

14. A

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. B

24. C

25. C

26. D

27. A

28. D

29. D

30. C

31. D

32. D

33. A

34. A 

35. D

36. D

37. A

38. D

39. A

40. D

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. D

49. A

50. C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông môn Anh - Mã đề 418


1. B

2. C

3. A

4. D

5. C

6. B

7. B

8. C

9. C

10. A

11. D

12. B

13. A

14. B

15. B

16. B

17. D

18. B

19. D

20. C

21. A

22. B

23. C

24. C

25. D

26. C

27. A

28. D

29. A

30. C

31. C

32. D

33. D

34. A

35. D

36. C

37. A

38. A

39. A

40. D

41. A

42. A

43. D

44. C

45. A

46. A

47. A

48. B

49. B

50. C


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt môn Anh - Mã đề 419


1. D

2. C

3. D

4. A

5. B 

6. C

7. C

8. D

9. C

10. D 

11. A

12. D

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. B

19. D

20. C

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. A

27. D

28. C

29. A

30. C

31. D

32. A

33. A

34. B

35. B

36. B

37. A

38. A

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B


Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 420


1. A

2.C

3.D

4.C

5.B

6.C

7.

8.A

9.D

10.D

11.C

12.D

13.D

14.D

15.D

16.A

17.C

18.C

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.B

27.C

28.B

29.C

30.D

31.D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.D

39.A

40.D

41C

42.B

43.D

44.D

45.A

46.B

47A.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Nguyên Hàm Đặc Biệt Hay Sử Dụng Trong Toán Học

48.C

49.A

50. B


Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 421

Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 422


1. D

2. D

3. A

4.B 

5. A 

6. A

7. B

8. C

9. B

10. D 

11. C

12. D 

13. C 

14. C 

15. D 

16. C 

17. D 

18. A 

19. A 

20. D 

21. A

22. A 

23. D

24. C 

25. B 

26. A 

27. A 

28. D 

29. C 

30. D

31. B

32. D

33. A

34.A 

35. C

36. B

37. B

38. C

39. A 

40. C

41. B

42. B

43. B

44. C

45. A

46. C

47. B

48. A 

49. C

50. C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 423


1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. A 

12. B

13. A

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. D

23. A

24. D

25. C

26. C

27. D

28. C

29.A 

30.C 

31. C

32. A

33. B

34. A

35. A

36. C

37. A

38. D

39. D

40. B 

41. A

42. D

43. D

44. B

45. C

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp thpt 2021 môn Anh - Mã đề 424


1. D

2. A

3. B

4. D

5. B

6. A

7. C

8. B

9. D

10.B 

11.D 

12. B

13. A

14. C

15. B

16. A

17. D

18. A

19. B

20. A

21. D

22. C

23. C

24. A

25. A

26. B

27. A

28. C

29. A 

30. A

31. B

32. A 

33. A

34. B

35. D

36. B

37. D

38. C

39. C

40. D

41. C

42. C

43. D

44. C

45. D

46. D

47. D

48. B

49. C

50. B


Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT quốc gia năm 2021 khác:

Ngoài bộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn Anh, các bạn còn tất cả thể tìm hiểu thêm hướng dẫn giải các đề thi trung học phổ thông Quốc gia môn Toán, Sử, Lý, Hóa, Sinh, Địa,… cùng những môn học tập khác sẽ được cập nhật tại siêng trang của bọn chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để mua về đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Anh tất cả đáp án, cung cấp tải file Word, pdf trọn vẹn miễn phí!