Tham khảo sau đây đề và câu trả lời đề trabzondanbak.com giỏi nghiệp trung học phổ thông môn Toán mã đề 103 năm 2021 của bộ GD

Đề trabzondanbak.com giỏi nghiệp thpt môn Toán mã đề 103 năm 2021

Câu 2: Cho cấp cho số nhân (un) cùng với u = 3 và u2 = 15. Công bội của cung cấp số nhân đã đến bằng

A. -12. B.1/5 C. 5 D. 12.

Câu 3: mang đến khối chóp có diện tích đáy B = 7a^2 và chiều cao h = a. Thể tích của khối chóp đã mang lại bằng

A. 7/6a^3 B. 7/2z^3 C. 7/3a^3 D. 7a^3

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề trabzondanbak.com là của học viên không chính xác, xem đáp án của cục GD được cập nhật phía dưới.

*

*

*

*

*

Đáp án đề trabzondanbak.com tốt nghiệp thpt môn Toán mã đề 103 năm 2021

*
Bạn đang xem: Đáp án toán thpt quốc gia 2021 đề 103

Theo TTHN


Đề trabzondanbak.com thử tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 - toàn bộ các môn


Đề trabzondanbak.com thử giỏi nghiệp thpt môn Toán 2022


*
*
*
*
*
*
*
*

Đề trabzondanbak.com thử tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 - tất cả các môn


Đề trabzondanbak.com thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán 2022


Viết bình luận: Đáp án đề trabzondanbak.com tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán mã đề 103 năm 2021


Các tin mới nhất


Đang quan liêu tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Gửi bài bác tập - có ngay lời giải!
*

TIN TỨC
trabzondanbak.com.COM


Xem thêm: Top 10 Kết Luận Của Tiểu Luận Của Bài Tiểu Luận Hay Nhất, 3 Bước Để Có Mẫu Kết Luận Tiểu Luận Ấn Tượng

ĐIỂM trabzondanbak.com
*