2. Câu hỏi thi mày mò về Đảng cộng sản vn trực đường (tuần 4)

3. Câu hỏi thi khám phá về Đảng cộng sản vn trực tuyến (tuần 3)

4. Thắc mắc thi mày mò về Đảng cộng sản vn trực con đường (tuần 2)

Câu số 1:Trên cơ sở nắm bắt những chuyển đổi tình hình, Ban Chấp hành tw Đảng đã đặt ra chủ trương quân sự trong Đông Xuân 1953-1954:

A. Tăng cường chiến tranh du kích sinh hoạt vùng sau lưng địch nhằm mục đích phân tán chủ lực địch.

Bạn đang xem: Đáp án thi thanh niên việt nam tuần 4

B. Quân nòng cốt của ta tập trung tiêu diệt sinh lực địch ở những vùng chiến lược quan trọng mà địch kha khá yếu, tranh thủ tiêu diệt địch ở hầu như hướng địch đánh ra.

C. Tiến hành phương châm "tích cực, công ty động, cơ động, linh hoạt"

D. Cả tía phương án trên

Câu số 2: Đại đoàn Quân mũi nhọn tiên phong là đại đoàn nào?

A. Đại đoàn 308.

B. Đại đoàn 304

C. Đại đoàn 316

D.Đại đoàn 320.

Câu số 3: Đại hội Đại biểu nước ta lần vật dụng hai của Đảng đã thai ai làm Tổng túng thiếu thư?

A. Hồ Chí Minh

B. Trần Phú

C. Ngôi trường Chinh

D. Lê Duẩn

Câu số 4: những giai đoạn của biện pháp mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân được khẳng định trong bao gồm cương của Đảng Lao đụng Việt Nam:

A.Giai đoạn trước tiên chủ yếu là xong xuôi giải phóng dân tộc.

B. Tiến độ thứ hai đa số là xóa bỏ di tích phong kiến và nửa phong kiến, triệt để thực hiện người cày bao gồm ruộng.

C. Tiến độ thứ bố là tiến cho tới xây dựng đại lý vật chất cho CNXH.

D. Cả bố phương án trên.

Câu số 5:Cuộc nội chiến chống thực dân Pháp xâm lược kéo dãn dài bao nhiêu năm?

A. 7 năm

B.8 năm

C.9 năm

D.10 năm

Câu số 6:Hiệp định Giơnevơ về xong chiến tranh, lập lại chủ quyền ở Đông Dương đã quy định:

A. Những nước tham tham dự các buổi tiệc nghịe cam đoan tôn trọng những quyền dân tộc bản địa cơ bản: Độc lập, công ty quyền, thống tuyệt nhất và trọn vẹn lãnh thổ của nhân dân vn và quần chúng. # Lào, Campuchia.

B. Pháp rút quân ra khỏi 3 nước Đông Dương, vĩ tuyến 17 là giới tuyến đường quân sự tạm thời ở vn và đã tổng tuyển cử thống nhất tổ quốc vào mon 7-1956.

C. Pháp tuyên ba công nhận nước ta là một tổ quốc tự do

D. A và B

Câu số 7: bạn tiếp chuyện quản trị Hồ Chí Minh trong bức ảnh?

A. Trung tướng trằn Quý Hai

B. Thượng tướng tá Phạm Văn Trà

C. Thượng tướng tá Chu Văn Tấn

D. Tướng mạo Nguyễn Chánh

Câu số 8: thời hạn và vị trí diễn ra sự khiến trong bức ảnh?

C. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường thi công xây dựng xí nghiệp sản xuất Điện Vinh, tỉnh nghệ an (6/1957)

Câu 9. Thông tin về việc kiện vào bức ảnh

Đáp án

Đáp án

D. Trường Chinh

Câu 11. Hội nghị nào trong kháng chiến chống mỹ cứu nước có ý nghĩa như họp báo hội nghị Diên Hồng

Đáp án

A. Hội nghị chính trị quan trọng đặc biệt (3/1964) trên Hà Nội

Câu 12. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước nước ta thống nhất (Quốc hội khóa VI) được tổ chức trong thời gian nào.

Đáp án

Câu 13.Chiến thắng Vạn Tường Quảng Ngãi diễn ra vào thời hạn nào

Đáp án

B. Mon 8/1965

Câu 14. Dự thảo “Đề cương đường lối phương pháp mạng miền Nam” được viết vào thời gian nào

Đáp án

C. Mon 8/1956

Câu 15. Chủ trương thay đổi công tác sáng kiến hóa và đổi mới một bí quyết cơ bản chính sách khiếp tế làm cho sản xuất “bung ra” được nêu lên ở họp báo hội nghị nào của TW Đảng khóa IV.

Đáp án

B. Hội nghị ban chấp hành lần thứ 6 (8/1979)

Câu 16. Đoạn nhạc nhắc tới lá cờ nào?

C. Cờ Đảng

Câu 17. Cương cứng lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa làng mạc hội năm 1991 nêu lên mấy đặc trưng của chủ nghĩa xã hội nhưng nhân dân ta xây dựng.

Xem thêm: Các Chuyên Đề Toán 9 Hay - Chuyên Đề Toán 9 Luyện Thi Vào 10

Đáp án

B. 6

Câu 18. Nhiệm vụ nào của Đảng được xem là then chốt vào thời kỳ thay đổi mới

Đáp án

A. Sản xuất Đảng

Câu 19. Trận chiến đấu của quân cùng dân ta chống chiến tranh xâm lược làm việc phía Tây Nam diễn ra trong thời gian nào.