Đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh – Thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Sinh có đáp án, lời giải chi tiết được cập nhật chính thức từ bộ giáo dục đúng mực giúp những em học viên lớp 12 luyện thi TN cung cấp 3, thi đại học xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi sinh học kỳ thi tốt nghiệp thpt 2021


Nội dung bài xích viết

Đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh đợt 2 Đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh dịp 1 Đáp án đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh của cục GD&ĐT tiên tiến nhất

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và giải đáp môn Sinh tốt nghiệp trung học rộng lớn năm 2021 cùng đáp án, lời giải chuẩn xác nhất, bao gồm file mua miễn chi phí định dạng word, pdf được bọn chúng tôi cập nhật kịp thời nhằm mục đích giúp học viên 2K3, thầy cô với quý bố mẹ tham khảo, so công dụng nhanh nhất.

Tham khảo một vài tài liệu học tập:

​​​​​​​Đáp án thiết yếu thức của bộ đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh

Mời các bạn xem đáp án chấp thuận đề Sinh THPT non sông 2021 của cục GD&ĐT được chuyên trang bọn chúng tôi update chi huyết tại đây.

Đáp án chủ yếu thức của bộ đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh học 

Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh dịp 2

Xem ngay câu chữ đề thi môn Sinh THPT quốc gia năm 2021 rất đầy đủ các mã đề được cung cấp cụ thể dưới đây.

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Sinh mã đề 217 - Lần 2

Đề thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh đợt 1

Xem ngay ngôn từ đề thi môn Sinh THPT non sông năm 2021 khá đầy đủ các mã đề được cung cấp chi tiết dưới đây.

Đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh mã đề 206 - Lần 1

Đề Sinh thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 mã đề 201- Lần 1

Đề thi THPT non sông năm 2020 môn Sinh - Mã đề 202 ( Lần 1)

Đề thi THPT giang sơn 2021 môn Sinh mã đề 207- Lần 1

Đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh mã đề 214- Lần 1

Đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh - Mã đề 220 (Lần 1)

Đề Sinh thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 mã đề 223 - Lần 1

Đáp án đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh của cục GD&ĐT mới nhất

Mời những bạn, thầy cô với quý bố mẹ cùng xem thêm lời giải, câu trả lời môn Sinh thpt đất nước 2021 cụ thể do đội ngũ chuyên viên giải đề của công ty chúng tôi thực hiện. Đề thi THPT đất nước môn Sinh tất cả đáp án năm 2021 được cập nhật chính thức từ bộ giáo dục. Đáp án của cục đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh đã sớm được bọn chúng tôi cập nhật ngay khi có tin tức chính thức.

Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 201


81.A

82.B

83.D

84.A

85.C

86.C

87.C

88.A

89.B

90.A

91.D

92.D

93.D

94.B

95.B

96.D

97.B

98.C

99.B

100.D

101.D

102.B

103.D

104.C

105.C

106.C

107.B

108.C

109.B

110.C

111.B

112.B

113.A

114.B

115.C

116.D

117.C

118.D

119.B

120.D


Đáp án thi THPT nước nhà 2021 môn Sinh - Mã đề 202


81.C

82.B

83.A

84.B

85.C

86.B

87.D

88.D

89.C

90.C

91.C

92.D

93.D

94.A

95.C

96.A

97.C

98.A

99.C

100.B

101.D

102.D

103.A

104.A

105.D

106.B

107.A

108.A

109.D

110.B

111.A

112.D

113.D

114.A

115.B

116.B

117.D

118.A

119.D

120.B


Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 203


81.C

82.B

83.D

84.B

85.A

86.A

87.C

88.B

89.A

90.A

91.C

92.D

93.C

94.B

95.A

96.C

97.C

98.A

99.A

100.D

101.C

102.D

103.A

104.D

105.C

106.D

107.D

108.D

109.A

110.A

111.A

112.C

113.C

114.D

115.B

116.D

117.C

118.D

119.B

120.C


Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 204


81.B

82.B

83.A

84.A

85.B

86.A

87.A

88.D

89.A

90.C

91.A

92.C

93.C

94.A

95.B

96.B

97.C

98.A

99.B

100.C

101.D

102.D

103.C

104.C

105.D

106.D

107.B

108.D

109.D

110.B

111.D

112.A

113.D

114.D

115.A

116.B

117.D

118.B

119.C

120.A


Đáp án đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh mã đề 205


81.B

82.A

83.D

84.D

85.B

86.C

87.B

88.B

89.A

90.A

91.B

92.A

93.C

94.D

95.D

96.C

97.B

98.B

99.C

100.A

101.A

102.B

103.D

104.B

105.C

106.A

107.C

108.C

109.C

110.D

111.C

112.D

113.C

114.D

115.A

116.C

117.A

118.D

119.D

120.D


Đáp án thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh - Mã đề 206


81.C

82.A

83.B

84.B

85.C

86.D

87.C

88.A

89.C

90.C

91.A

92.C

93.B

94.D

95.D

96.D

97.C

98.C

99.D

100.D

101.B

102.B

103.A

104.B

105.B

106.B

107.C

108.B

109.C

110.D

111.

112.

113.

114.A

115.

116.

117.

118.A

119.B

120.B


Đáp án đề thi Sinh THPT Quốc gia 2021 - Mã đề 207


81.A

82.A

83.D

84.C

85.C

86.A

87.C

88.B

89.A

90.D

91.D

92.B

93.C

94.C

95.A

96.C

97.B

98.A

99.D

100.D

101.B

102.A

103.D

104.A

105.B

106.B

107.B

108.D

109.C

110.B

111.D

112.C

113.C

114.C

115.A

116.D

117.A

118.B

119.A

120.D


Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh mã đề 208


81.B

82.A

83.A

84.C

85.A

86.D

87.A

88.B

89.A

90.B

91.B

92.B

93.D

94.C

95.B

96.C

97.B

98.A

99.A

100.C

101.B

102.C

103.D

104.C

105.D

106.D

107.D

108.A

109.D

110.C

111.B

112.B

113.C

114.

115.C

116.C

117.D

118.A

119.D

120.B


Đáp án đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh mã đề 209


1.A

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.A

8. D

9. C

10. D

11. B

12. D

13. D

14.D

15. C

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32.A

33. D

34. D

35. B

36. A

37. D

38. A

39.C

40. B


Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh mã đề 210


1. A

2. C

3. A

4. C

5. D

6. D

7. B

8. D

9. B

10. A

11. D

12. B

13. D

14. A

15. D

16. D

17. B

18. C

19. D

20. C

21. A

22. B

23. C

24. B

25. C

26. B

27. C

28. D

29. C

30. A

31. A

32. C

33. D

34. B

35. D

36. C

37. C

38. B

39. C

40. A


Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh mã đề 211


81.D

82.B

83.B

84.C

85.C

86.A

87.C

88.D

89.C

90.C

91.A

92.A

93.D

94.D

95.C

96.A

97.B

98.A

99.D

100.D

101.B

102.A

103.C

104.B

105.B

106.C

107.C

108.D

109.D

110.D

111.B

112.B

113.A

114.B

115.A

116.B

117.B

118.A

119.D

120.A


Đáp án thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh - Mã đề 212


81.C

82.C

83.A

84.D

85.A

86.A

87.D

88.C

89.B

90.C

91.C

92.B

93.D

94.C

95.A

96.B

97.C

98.B

99.D

100.D

101.B

102.B

103.D

104.B

105.D

106.B

107.A

108.C

109.A

110.D

111.D

112.A

113.B

114.C

115.D

116.B

117.A

118.B

119.D

120.C


Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Sinh mã đề 213


1. C

2. A

3. B

4. D

5. A

6. B

7. B

8. A

9. A

10. B

11. D

12. C

13.D

14.A

15. D

16. A

17. C

18. A

19. D

20. A

21. C

22. B

23. C

24. A

25. D

26. B

27. B

28. B

29. C

30. D

31. C

32. D

33.D

34. B

35. B

36. A

37. C

38. C

39. D

40. A


Đáp án Sinh thi THPT tổ quốc 2021 - Mã đề 214


81.B

82.A

83.C

84.C

85.A

86.D

87.A

88.A

89.C

90.B

91.C

92.D

93.A

94.D

95.B

96.B

97.A

98.D

99.A

100.B

101.A

102.C

103.A

104.A

105.D

106.D

107.B

108.D

109.D

110.A

111.B

112.B

113.D

114.B

115.A

116.B

117.A

118.D

119.B

120.C


Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh mã đề 215


81.D

82.D

83.C

84.A

85.B

86.B

87.D

88.D

89.C

90.C

91.C

92.B

93.A

94.A

95.C

96.A

97.B

98.A

99.C

100.A

101.C

102.B

103.B

104.C

105.B

106.C

107.C

108.C

109.A

110.C

111.A

112.C

113.A

114.D

115.A

116.B

117.C

118.A

119.B

120.A


Đáp án đề thi THPT non sông 2021 môn Sinh mã đề 216


1. D

2. C

3. B

4.B

5. C

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C

11. B

12.D

13. B

14. D

15. B

16. B

17.B

18. A

19. A

20. D

21. D

22. A

23. D

24. D

25. B

26. D

27. B

28. A

29. A

30. A

31. B

32. A

33. C

34. D

35. B

36. B

37. D

38. A

39. D

40. D


Đáp án đề thi THPT tổ quốc 2021 môn Sinh mã đề 217


1. D

2. C

3. A

4. A

5. B

6. D

7. A

8. A

9. A

10. B

11. C

12. C

13. B

14. D

15.D

16. D

17. A

18. B

19. D

20. A

21. A

22. B

23. B

24. B

25.C

26. A

27. C

28.D

29. D

30. B

31. D

32. C

33. B

34. B

35. A

36.D

37. C

38. B

39. D

40. B


Đáp án Sinh thi THPT tổ quốc 2021 - Mã đề 218


81.D

82.C

83.A

84.B

85.D

86.C

87.B

88.C

89.B

90.A

91.C

92.B

93.A

94.D

95.B

96.D

97.A

98.D

99.A

100.B

101.B

102.C

103.C

104.B

105.D

106.B

107.B

108.A

109.C

110.D

111.C

112.C

113.B

114.D

115.B

116.D

117.D

118.C

119.A

120.A


Đáp án Sinh thi THPT non sông 2021 - Mã đề 219


81.C

82.B

83.D

84.A

85.B

86.C

87.C

88.B

89.D

90.B

91.A

92.D

93.A

94.C

95.A

96.C

97.C

98.D

99.D

100.B

101.B

102.D

103.D

104.B

105.B

106.C

107.D

108.B

109.B

110.C

111.B

112.B

113.D

114.D

115.B

116.C

117.C

118.C

119.D

120.D


Đáp án Sinh thi THPT tổ quốc 2021 - Mã đề 220


81.C

82.D

83.D

84.A

85.B

86.D

87.C

88.A

89.D

90.C

91.C

92.B

93.B

94.B

95.C

96.A

97.A

98.B

99.B

100.B

101.A

102.C

103.A

104.B

105.A

106.B

107.C

108.C

109.C

110.A

111.D

112.C

113.C

114.B

115.C

116.B

117.A

118.A

119.B

120.B


Đáp án Sinh thi THPT nước nhà 2021 - Mã đề 221


81.D

82.A

83.A

84.D

85.C

86.B

87.B

88.B

89.D

90.B

91.A

92.B

93.C

94.B

95.D

96.C

97.B

98.A

99.D

100.C

101.A

102.B

103.D

104.D

105.C

106.A

107.D

108.D

109.D

110.C

111.A

112.C

113.C

114.D

115.C

116.C

117.D

118.D

119.D

120.A


Đáp án Sinh thi THPT đất nước 2021 - Mã đề 222


81.A

82.A

83.B

84.B

85.D

86.C

87.C

88.A

89.C

90.C

91.A

92.D

93.A

94.C

95.D

96.D

97.D

98.B

99.D

100.D

101.B

102.A

103.B

104.A

105.B

106.C

107.A

108.A

109.D

110.D

111.C

112.A

113.C

114.B

115C.

Xem thêm: Giải Bài 3 Sinh Lớp 10 Bài 3, Sinh Học 10 Bài 3: Các Nguyên Tố Hóa Học Và Nước

116.D

117.C

118.B

119.B

120.D


Đáp án Sinh thi THPT đất nước 2021 - Mã đề 223


81.C

82.D

83.B

84.B

85.C

86.A

87.C

88.A

89.C

90.C

91.C

92.A

93.D

94.A

95.C

96.B

97.B

98.A

99.B

100.B

101.D

102.A

103.D

104.C

105.C

106.A

107.B

108.D

109.C

110.B

111.A

112.D

113.A

114.D

115.B

116.A

117.A

118.B

119.A

120.C


Đáp án Sinh thi THPT đất nước 2021 - Mã đề 224


81.B

82.A

83.B

84.B

85.D

86.D

87.C

88.B

89.D

90.C

91.A

92.A

93.D

94.C

95.A

96.A

97.D

98.D

99.A

100.C

101.C

102.D

103.A

104.A

105.C

106.D

107.A

108.C

109.D

110.C

111.C

112.A

113.D

114.A

115.C

116.D

117.A

118.C

119.D

120.A


Tham khảo thêm những bộ đề thi THPT tổ quốc năm 2021 khác:

Tham khảo một vài tài liệu học tập tập:

Ngoài bộ đề thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 môn Sinh, chúng ta còn tất cả thể đọc thêm hướng dẫn giải những đề thi trung học phổ thông Quốc gia môn Toán, Anh, Sử, Lý, Hóa, Địa,… cùng những môn học khác đang được update tại siêng trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download về đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Sinh có đáp án, cung cấp tải file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!