Đáp án với Giải bài 27,28,29,30 trang 64, bài bác 31 trang 65 SGK Toán 7 tập 1: rèn luyện hàm số – Đại số 7 tập 1.

Bạn đang xem: Đáp án sgk toán 7

Ta bao gồm 2 dạng bài tập hàm số cơ bản:

Dạng 1: xác minh hàm số

Dạng 2: Tính quý hiếm của hàm số lúc biết giá trị của trở thành và ngược lại (biết x tính y cùng biết y tính x)

Bài trước: Giải bài 24, 25, 26 trang 63, 64 SGK Toán 7 tập 1: Hàm số (Chi máu và không thiếu thốn trên trabzondanbak.com)

Bài 27. Đại lượng y liệu có phải là hàm số của đại lượng x không giả dụ bảng những giá trị tương ứng của chúng là:

a)

X-3-2-1 1/212
Y-5-7,5-1530157,5

b)

X01234
Y22222

a) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x với y phụ thuộc vào theo sự biến hóa của x, cùng với mỗi giá trị của x chỉ tất cả một giá trị khớp ứng của y.

b) y là hàm hằng với với mỗi quý giá của x chỉ gồm một giá bán trị khớp ứng của y = 2.

Xem thêm: Những Cái Tên Của Bác Hồ - Thông Tin Thú Vị Ít Ai Biết Về Tên Của Bác


Quảng cáo


Bài 28. Cho hàm số y = f(x) = 12/x

a)Tính f(5) = ? ; f(-3) = ?

b) Hãy điền các giá trị khớp ứng của hàm số vào bảng sau:

 x-6-4-325612
 y = 12/x

a) Ta có: f(5) = 12/5 =2,4; f(-3) = 12/-3 = -4;

b)

 x-6-4-325612
 y = 12/x -2 -3-4 6 2,4 2 1

Bài 29 trang 64 Toán 7 tập 1. Cho hàm số y = f(x) = x2 – 2.Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)


Quảng cáo


Giải: f(2) = 22 – 2 = 4 – 2 = 2

f(1) = 12 – 2 = 1 – 2 = – 1

f(0) = 02 – 2 = 0 – 2= – 2

f(-1) = (-1)2 – 2 = 1 – 2= – 1

f(-2) = (-2)2 – 2 = 4 – 2 = 2

Bài 30. Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x khẳng định nào sau đó là đúng:

a) f(-1) = 9

b) f(1/2) = -3

c) f(3) = 25

a) Đúng; b) Đúng; c) Sai

Bài 31 trang 65 Toán 7 tập 1 Cho hàm số y =2/3x .Điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau:

x-0,54,59
y-20

Đáp án bài xích 31: Biết x, tính y: vắt giá trị của x vào phương pháp y = 2/3x

Biết y, tính x: Từ y = 2/3x ⇒x =3/2y

x-0,5 -3 04,59
y -1/3-20 3 6

P/s tất cả chút sai sót ở đề bài 29 đề nghị đáp án sai, ad sẽ sửa. Cảm ơn chúng ta đã ý kiến