*Bạn đang xem: Đáp án sgk toán 4

• Ôn tập những số đến 100 000 • Ôn tập những số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập những số đến 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức bao gồm chứa một chữ • rèn luyện trang 7 • các số có sáu chữ số • rèn luyện trang 10 • Hàng với lớp • So sánh những số có rất nhiều chữ số • Triệu và lớp triệu • Triệu với lớp triệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 16 • rèn luyện trang 17 • dãy số tự nhiên và thoải mái • Viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân • đối chiếu và xếp thự tự những số tự nhiên và thoải mái • rèn luyện trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị đo khối lượng • Giây, thay kỉ • luyện tập trang 26 • tìm số trung bình cộng • rèn luyện trang 28 • Biểu đồ • Biểu thứ (tiếp theo) • rèn luyện trang 33 • rèn luyện chung trang 35 • luyện tập chung trang 36

Chương 2: tứ phép tính với các số từ nhiên. Hình học


• Phép cùng • Phép trừ • luyện tập trang 40 • Biểu thức gồm chứa hai chữ • đặc điểm giao hoán của phép cùng • Biểu thức gồm chứa cha chữ • Tính chất kết hợp của phép cùng • rèn luyện trang 46 • Tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu của nhì số đó • luyện tập trang 48 • rèn luyện chung trang 48 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt • hai đường thẳng vuông góc • hai đường thẳng tuy vậy song • Vẽ hai tuyến phố thẳng vuông góc • Vẽ hai đường thẳng song song • thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật • thực hành vẽ hình vuông • rèn luyện trang 55 • luyện tập chung trang 56
• Nhân với số bao gồm một chữ số • tính chất giao hoán của phép nhân • Nhân cùng với 10, 100, 1000, ...Chia cho 10, 100, 1000,... • Tính chất phối hợp của phép nhân • Nhân với số gồm tận thuộc là chữ số 0 • Đề - xi - mét vuông • Mét-vuông • Nhân một số trong những với một tổng • Nhân một số với một hiệu • luyện tập trang 68 • Nhân cùng với số gồm hai chữ số • luyện tập trang 69 • trình làng nhân số tất cả hai chữ số với 11 • Nhân cùng với số có cha chữ số • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 74 • luyện tập chung trang 75
• phân chia một tổng cho một vài • chia cho số có một chữ số • rèn luyện trang 78 • Chia một vài cho một tích • phân chia một tích cho một số trong những • phân tách hai số tất cả tận thuộc là những chữ số 0 • phân chia cho số tất cả hai chữ số • chia cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 83 • chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83 • luyện tập trang 84 • Thương gồm chữ số 0 • chia cho số có cha chữ số • luyện tập trang 87 • phân tách cho số có cha chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 89 • rèn luyện chung trang 90 • rèn luyện chung trang 91
• tín hiệu chia hết mang lại 2 • dấu hiệu chia hết cho 5 • rèn luyện trang 96 • tín hiệu chia hết mang lại 9 • tín hiệu chia hết đến 3 • luyện tập trang 98 • luyện tập chung trang 99 • Ki-lô-mét vuông • rèn luyện trang 100
• Phân số • Phân số và phép chia số tự nhiên và thoải mái • Phân số và phép chia số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) • luyện tập trang 110 • Phân số bằng nhau • Rút gọn gàng phân số • luyện tập trang 114 • Quy đồng chủng loại số các phân số • Quy đồng chủng loại số những phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 117 • rèn luyện chung trang 118 • so sánh hai phân số cùng mẫu mã số • luyện tập trang 120 • so sánh hai phân số khác chủng loại số • rèn luyện trang 122 • rèn luyện chung trang 123 phần 1 • luyện tập chung trang 123 phần 2 • luyện tập chung trang 124
• Phép cùng phân số • Phép cùng phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 128 • rèn luyện 2 trang 128 • Phép trừ phân số • Phép trừ phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 131 • luyện tập chung trang 131 • Phép nhân phân số • luyện tập trang 133 • rèn luyện trang 134 • tìm kiếm phân số của một trong những • Phép phân tách phân số • rèn luyện trang 136 • luyện tập trang 137 • luyện tập chung trang 137 • rèn luyện chung trang 138 phần 1 • rèn luyện chung trang 138 phần 2 • luyện tập chung trang 139
• ra mắt tỉ số • Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số kia • rèn luyện trang 148 • luyện tập trang 149 • luyện tập chung trang 149 • Tìm nhị số lúc biết hiệu cùng tỉ số của nhị số đó • luyện tập 1 trang 151 • rèn luyện 2 trang 151 • rèn luyện chung trang 152 • rèn luyện chung trang 153
• Tỉ lệ bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (tiếp theo) • thực hành thực tế • thực hành thực tế (tiếp theo)
• Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về những phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu thứ • Ôn tập về phân số • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về tra cứu số trung bình cộng • Ôn tập về tìm nhì số lúc biết tổng cùng hiệu của hai số đó • Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của hai số kia • rèn luyện chung trang 176 • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Ppl Corporation: Home S For Sale, And Consigned Sales, Ppl Corporation: Home

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số từ bỏ nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng •Chương 2: tư phép tính với các số từ bỏ nhiên. Hình học •Chương 3: dấu hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 3. Trình làng hình bình hành •Chương 4: Phân số - những phép tính cùng với phân số. Reviews hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một trong những bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bạn dạng đồ •Chương 6: Ôn tập