Giải bài tập trang 9 bài xích 2 một số trong những oxit đặc biệt quan trọng Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 9. Câu 1: Viết phương trình hóa học mang đến mỗi biến hóa sau...

Bạn đang xem: Đáp án sgk hóa 9


Bài 1 trang 11 sgk chất hóa học 9

Viết phương trình hóa học mang đến mỗi chuyển đổi sau:

*

Bài giải:

(1) S + O2 → SO2

(2) SO2 + CaO → CaSO3

(3) SO2 + H2O → H2SO3

(4) H2SO3 + Na2O → Na2SO4 + H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(6) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 2 trang 11 sgk chất hóa học 9

Hãy phân biệt từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học

a) Hai hóa học rắn màu trắng là CaO cùng P2O5

b) Hai chất khí không màu là SO2 cùng O2

Viết những phương trình hóa học.

Bài giải:

a) cho nước vào nhị ống nghiệm gồm chứa CaO và P2O5. Sau đó cho quỳ tím vào mỗi dung dịch:

- hỗn hợp nào làm chuyển màu quỳ tím thành xanh là dung dịch bazơ, chất thuở đầu là CaO.

- dung dịch nào làm đổi màu quỳ tím thành đỏ là dung dịch axit, chất lúc đầu là P2O5 

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b) Dẫn theo thứ tự từng khí vào hỗn hợp nước vôi trong, nếu có kết tủa lộ diện thì khí dẫn vào là SO2

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Nếu không tồn tại hiện tượng gì thì khí đem vào là khí O2. Để xác định là khí O2 ta cần sử dụng que đóm còn than hồng, que đóm sẽ rực rỡ tỏa nắng trong khí oxi.

Bài 3 trang 11 sgk hóa học 9

 Có hầu hết khí ẩm (khí có lần tương đối nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu hoàng đioxit. Khí nào có thể được làm cho khô bởi canxi oxit ? Giải thích.

Bài giải:

Làm thô một hóa học là một số loại nước ra khỏi chất đó nhưng mà không làm chất đó trở thành chất khác.

Như vậy CaO chỉ làm cho khô mọi chất không tồn tại phản ứng hóa học với CaO, kia là các chất H2, O2. Các chất không có tác dụng khô bởi CaO là CO2 cùng SO2, vì tất cả phản ứng với CaO:

CaO + SO2 → CaSO3

CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 11 sgk chất hóa học 9

Có đông đảo chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho thấy chất nào có đặc thù sau:

a) nặng hơn không khí.

b) nhẹ nhàng hơn không khí

c) cháy được trong ko khí.

d) công dụng với nước sản xuất thành dung dịch axit

e) làm cho đục nước vôi trong

g) đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

Bài giải:

a) hầu như khí nặng hơn không khí:CO2 , O2, SO2

b) hầu như khí nhẹ nhàng hơn không khí: H2 , N2

c) Khí cháy được trong ko khí: H2

d) rất nhiều khí tác dụng với nước chế tạo thành dung dịch axit

e) có tác dụng đục nước vôi vào : CO2, SO2

g) Đổi màu giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ : CO2, SO2

Bài 5 trang 11 sgk chất hóa học 9

Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành thành từ bỏ cặp hóa học nào sau đây ?

a) K2SO3 với H2SO4. B) K2SO4 cùng HCl. C) Na2SO3 cùng NaOH

d) Na2SO4 và CuCl2. E) Na2SO3 và NaCl.

Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Top 20 Bài Triền Đê Tuổi Thơ Có Đáp An A 2017, Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 5

Bài giải:

Trong những cặp chất cho, SO2 chỉ tạo nên từ cặp hóa học K2SO3 và H2SO4, vì bao gồm phản ứng ra đời SO2:

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

Bài 6 trang 11 sgk hóa học 9

Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) trải qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có độ đậm đặc 0,01 M, sản phẩm là muối can xi sunfit.