Giải bài tập Toán 7 trang 63, 64, 65 giúp những em học sinh lớp 7 xem lời giải giải những bài tập của chương 2 bài xích 5: Hàm số.

Bạn đang xem: Đáp án sách giáo khoa toán lớp 7

Tài liệu giải những bài tập 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 cùng với nội dung bám sát đít chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Thông qua đó giúp học sinh lớp 7 tham khảo nắm vững hơn kỹ năng trên lớp. Mời chúng ta cùng theo dõi bài bác tại đây.


Giải bài tập Toán 7 Chương II bài 5: Hàm số

Giải bài xích tập Toán 7 chương II trang 63 Tập 1Giải bài bác tập Toán 7 trang 64: Luyện tập

Giải bài xích tập Toán 7 chương II trang 63 Tập 1

Bài 24 (trang 63 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Các giá bán trị khớp ứng của nhị đại lượng x">x cùng y">y được cho trong bảng sau:

x">x−4">−4−3">−3−2">−2−1">−11">12">23">34">4
y">y16">169">94">41">11">14">49">916">16

Đại lượng y">y có cần là hàm số của đại lượng x">x không ?


Vì mỗi cực hiếm của x">x ta xác minh được chỉ một giá trị khớp ứng của y">y buộc phải đại lượng y">y là hàm số của đại lượng x.">x.

Bài 25 (trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số:

*
Tính
*


Thay cực hiếm của x vào hàm số nhằm tính.

Ta tất cả

*
vì chưng đó:

*

*


Bài 26 (trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số y= 5x - 1. Lập bảng báo giá trị tương xứng của y khi:

x = -5; -4; -3; -2; 0;

*


Thay quý giá của x vào hàm số y nhằm tính cực hiếm hàm số.

Ta có y = 5x - 1

+ lúc x = -5 thì y = 5.(-5) - 1 = -25 - 1 = -26

+ khi x = -4 thì y = 5.(-4) - 1 = -20 - 1 = -21

+ khi x = -3 thì y = 5.(-3) - 1 = -15 - 1 = -16

+ lúc x = -2 thì y = 5.(-2) - 1 = -10 - 1 = -11

+ khi x = 0 thì y = 5.(0) - 1 = 0 - 1 = -1

+ khi

*
thì
*

Ta lập được báo giá trị sau:

x-5-4-3-20
*
y-26-21-16-11-10

Giải bài tập Toán 7 trang 64: Luyện tập

Bài 27 (trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương xứng của chúng là:

a) 

x-3-2-1
*
12
y-5-7,5-1530157,5

b)

x01234
y22222

a) bởi vì mọi quý hiếm của x ta xác minh được có một giá trị tương ứng của y đề nghị đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Nhận xét: với tất cả x thì y luôn luôn nhận một quý hiếm là 2 nên đó là một hàm hằng.


Bài 28 (trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số:

*

a) Tính f(5); f(-3).

b) Hãy điền những giá trị khớp ứng của hàm số vào bảng sau:

x">x−6">−6−4">−4−3">−32">25">56">612">12
f(x)=12x">f(x)=12x

Thay giá trị của x vào hàm số f(x) nhằm tính quý giá hàm số.

a)

*

*

b) thứu tự ta cố

*
vào công thức:

*

Ta được các giá trị khớp ứng y là

*

Ta được bảng sau:

x-6-4-325612
*
-2-3-462,421

Bài 29 (trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = x2 - 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ; f(0) ; f(-1) ; f(-2)


Thay quý giá của x vào hàm số f(x) để tính giá trị hàm số.

+ f(1) = 12 - 2 = 1 - 2 = -1

+ f(0) = 02 - 2 = 0 - 2 = -2

+ f(-1) = (-1)2 - 2 = 1 - 2 = -1

+ f(-2) = (-2)2 - 2 = 4 - 2 = 2


Bài 30 (trang 64 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = 1 - 8x. Xác định nào sau đây là đúng

a) f(-1) = 9?

b)

*

c) f(3) = 25 ?


Thay cực hiếm của x vào hàm số f(x) để tính quý giá hàm số. Trường đoản cú đó kết luận khẳng định đúng.

Ta có y = f(x) = 1 - 8x

a) f(-1) = 1 - 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên xác minh là đúng.

Xem thêm: Bài Tập Giải Phương Trình Căn Bậc 2 Nâng Cao ? Toán Lớp 9 Nâng Cao

b)

*
nên xác minh là đúng.

c) f(3) = 1 - 8.3 = 1 - 24 = -23 nên khẳng định là sai


Bài 31 (trang 65 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số

*
Điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau:

x-0,54,59
y-20

Từ công thức:

*

Lần lượt thay các giá trị x, y đã mang đến trong bảng vào nhì biểu thức trên nhằm tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

x-0,5-304,59
y
*
-2036

Lưu ý:

*


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
*

Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Đại số - Chương 2: Hàm số với đồ thị Hình học - Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Hình học - Chương 2: Tam giác